Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

(Namazı özürsüz kılmayan kimseye ALLAH teâlâ onbeş sıkıntı verir.

Bunlardan altısı dünyada üçü ölüm zamanında üçü kabirde üçü kabirden

kalkarkendir.


Dünyada olan altı azap:

Dünyada çekeceği azaplar:

1- Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz.

2- ALLAH teâlânın sevdiği kimselerin güzelliği sevimliliği kendine kalmaz.

3- Hiçbir iyiliğine sevap verilmez.

4- Duâları kabûl olmaz.

5- Onu kimse sevmez.

6- Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi duâlarının buna fâidesi olmaz.


Ölürken çekeceği azaplar:

1- Zelîl kötü çirkin can verir.

2- Aç olarak ölür.

3- Çok su içse de susuzluk acısı ile ölür.


Mezarda çekeceği acılar:

1- Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer.

2- Kabri Cehennem ateşi ile doldurulur. Gece gündüz onu yakar.

Cehennem ateşi dünya ateşine benzemez.

3- ALLAH teâlâ kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına

benzemez. Hergün her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz.

Kıyâmette çekeceği azaplar:

1- Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz.

2- ALLAHteâlâ onu kızgın olarak karşılar.

3- Hesâbı çok çetin olup Cehenneme atılır.)

Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Ömründe hayır ve menfaat

görmez. Ömrü çeşitli hastalıklarla sıkıntılarla geçer. Manevî huzûru
olmaz. Sahip olduğu dünyalıklar onu rûhî sıkıntıdan kurtaramaz