mre hac zamanı olan beş günden başka senenin her günü ihram ile yapılan tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir.

Umre ömürde bir defa Hanefi ve Maliki’de sünnet Şafii ve Hanbeli’de farzdır.

İhrama girme yerleri:
Mekke’ye mikât sınırları dışındaki yerlerden gelenler yolları üzerindeki mikâtlardan birinde ihrama girerler. Mekke’de bulunulduğu esnada umre yapmak istenirse Mekkeliler gibi Harem Bölgesi dışına çıkılarak ihrama girilir.

Umre nasıl yapılır
1-
Mikât sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir.

2-
Telbiye tekbir tehlil salevat-ı şerife okunarak Harem-i şerife girilir. Niyet edilip umre tavafı yapılır.
Tavaf esnasında iztibâ ve ilk üç şavtta remel de yapılır.

3-
Tavaf namazından sonra Mes’aya gidilerek umrenin sa’yi yapılır.

4-
Tıraş olunup ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.
Umrede Arafat Minâ Müzdelife’deki menâsik kudum ve veda tavafı yoktur.

Okunacak dualar:
Buraya yazmadık.
Mutlaka o duaları okumak da şart değil herkes bildiği duaları okuyabilir.

Sual: Bir iş için Suudi Arabistan’a giden kimse Mekke’ye gidip ihrama girerek umre yapabilir mi?
CEVAP
Suudi Arabistan’ın hangi yerine gittiğinizi yazmamışsınız. Eğer mikât denilen yerin içinde iseniz dışına çıkıp ihram giyerek öyle Mekke’ye gitmeniz gerekir. Mikât’ta ihrama girmek gerekir. Daha önce de giyilse olur. Çünkü Tam İlmihal’de diyor ki:
Hac için ömre için ticaret için veya herhangi bir şey için uzaktan gelenlerin mikât denilen yerleri ihramsız geçerek Mekke-i mükerreme Haremine girmeleri haramdır. Geçenin geri mikâta gelip ihrama girmesi lazımdır. İhrama girmezse kurban kesmek lazım olur.

Mikât denilen yerler ile Harem-i Mekke arasına Hil denir. Mikâttan geçerken bir iş için Hil’de kalmaya niyet edenlerin ve Hil’de oturanların hacdan başka niyet ile ihramsız Harem’e girmeleri caizdir. Mikât yerlerini geçerken niyet ederek ve telbiye yaparak usulü ile ihrama girilir. Mikât yerinden önce hatta kendi memleketinde de giymek caiz ve daha iyidir.

Sual: Her umrede şükür kurbanı kesilir mi?
CEVAP
Bir umrede yapılması gereken her umrede yapılır.

Sual: Bazı hocalar umre yapana hac etmek farz olur diyorlar. Hac mevsimi haricinde umre yapan fakire hac farz olur mu?
CEVAP
Hiçbir kitapta (Umre yapana hac farz olur) diye yazmaz. Umre yapana hac farz olmaz. (Redd-ül Muhtar)

Bazı kimselerin bilmediği husus şudur: İbni Âbidin hazretleri Ukud-üd-dürriyye’de (Hac etmemiş fakirin başkası yerine hacca gitmesi caiz ise de Hille girince kendisine de hac etmek farz olur) diyor. Bu ifade hac mevsimin haricinde umre yapana haccın farz olacağını göstermez.

Zengine ömründe bir kere haccetmek farzdır. Fakir olan görevli olarak veya işçi olarak yahut herhangi bir sebeple Mekke’ye gidince hac mevsimi ise kendisine hac farz olur. Hac mevsimi değilse hac farz olmaz