Sual: Hacıların hacer-i esvedi öpmesi gerekir mi?
CEVAP
Hacer-i esvedi öpmek sünnettir. Müslümanlara eziyet vermeden öpmeye çalışmalıdır! Eziyet verecekse uzaktan istilam etmelidir!
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Hacer-i esved Cennet yakutlarındandır. Kıyamette iki gözü ve bir dili olduğu halde getirilir. Tazim ve sıdk ile istilam edenin lehinde şahitlik eder. Riya ve alay ile istilam edenin de aleyhine şahitlik eder.) [Tirmizi]

[İstilam: Hacer-i esvedi öpmek elle okşamak kalabalık dolayısıyla mümkün olmazsa uzaktan hürmet işareti yapmak.]


Sual:
Hacıların Hacer-i esvede el sürmeleri ondan bir yarar beklemeleri şefaat ummaları putun şefaati ile aynı değil mi? Şirk değil mi bunlar? Niye o taşı Kâbe’den sökmezler ki?
CEVAP
Canlıyı konuşturan ve bazılarına şefaat yetkisi veren Allahü teâlâ hayvanları ve cansızları konuşturamaz mı? Onlara şefaat yetkisi veremez mi? Kur'an-ı kerimde de canlı-cansız her varlığın tesbih ettiği bildiriliyor. Fakat biz anlamıyoruz diye -hâşâ- Kur'an-ı kerimi mi inkâr etmek gerekir? Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Yedi kat gök ve yer ve bunların içindekiler Allah’ı tesbih eder. Hiçbir varlık yok ki Onu hamd ile tesbih etmesin. Fakat onların tesbihini anlayamazsınız!) [İsra 44]

(Göktekiler yerdekiler kanatlarını çırparak uçan kuşlar Allah’ı hep tesbih ederler.)
[Nur 41]

(Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allahü teâlâyı tesbih etmektedir.)
[Hadid 1]

Allahü teâlâ dilerse taş da konuşur ağaç da konuşur hayvan da konuşur.

Bütün mahlukat Allah’ı zikrediyor. Onlara zikir etme kuvvetini veren Allahü teâlâ onları konuşturamaz mı onlara şefaat izni veremez mi?

Hacer-ül esved denilen taş Cennetten gelmiştir. O taşı oraya Allahü teâlâ koydurdu.
Hazret-i Ömer tavaf ederken Hacer-i esvede karşı (Sen bir taşsın bir şey yapamazsın! Ama Resulullah öptüğü için sünnet olduğu seni öpüyorum) dedi. Hazret-i Ali bunu işitince Resulullahın (Hacer-ül esved kıyamette insanlara şefaat eder) buyurduğunu ben işittim dedi. Hazret-i Ömer Hacer-ül Esvedin Cennetten geldiğini ve onun şefaat edeceğini elbette biliyordu. Böyle söylemesi Hazret-i Ali’nin o hadis-i şerifi nakletmesi ve dindeki bir hükmün vesika haline gelmesi içindi.

Hacer-ül esvedle ilgili çok hadis-i vardır. Bazıları şöyledir:
(Hacer-ül esvede el sürmek günahları giderir.) [İbni Hibban]

(Hacer-ül esved tazim ve sıdk ile istilam edenin lehinde şahitlik eder. Riya ve alay ile istilam edenin de aleyhine şahitlik eder.)
[Tirmizi]

(Hacer-ül esved kıyamette insanlara şefaat eder.)
[İbni Hibban]
(Zulmetle kararmasaydı Hacer-ül esvede dokunup da iyi olmayan dertli kalmazdı.) [Beyheki]

(Resulullah Hacer-ül esvedi istilâm ettiklerinde onu öper ve yüzünü sürerdi.)
[İbni Mace]
(Hacer-ül Esvede el sürmek günahları döker.) [Nesai]
(Hacer-ül Esved kardan daha beyazdı insanların günahları onu kararttı.) [Taberani]

(Allah’a yemin ederim ki kıyamette Hacer-ül Esved gören gözleri ve konuşan dili olduğu halde kendisine ihlâs ile el sürüp öpenin cennetlik olduğuna şahit edecektir.)
[Tirmizi]

Şefaati inkâr edenler bile kendi kitaplarında diyor ki:
(Gökler Allah’tan korkar Allah göklerde his yaratır. Anlarlar Kur’anda yerlerin ve göklerin tesbih ettikleri bildirildi. Resulullahın avucuna aldığı taş parçalarının tesbih ettiklerini ve mescitteki Hannane denilen direğin inlediğini ve yemeğin tesbih ettiğini Eshab işittiler. Buhari’de İbni Mesud diyor ki yediğimiz yemeğin tesbih sesini işitirdik. Ebu Zer diyor ki Resulullah avucuna taş parçaları aldı. Bunların tesbih sesleri işitildi. Resulullahın hutbe okurken dayandığı odunun inlemesi haberi sahihtir.)[Feth-ül-mecid s. 200 201]

Netice:
Allahü teâlâ dilerse taş da konuşur ağaç da konuşur hayvan da konuşur.