Sual: Fakir bir kimse sağlık görevlisi olarak veya başka bir görevle Mekke’ye gidip hac yapsa hac borcundan kurtulur mu ileride zengin olsa tekrar hacca gitmesi gerekir mi?
CEVAP
Mekke-i mükerremeye hac vaktinde her ne suretle gidilirse gidilsin orada farz olarak niyet edip hac yapan hac borcundan kurtulur ileride zengin olsa da tekrar hacca gitmesi gerekmez. (Redd-ül Muhtar)

Sual:
Görevle hacca giden fakir zengin olunca tekrar gider mi?
CEVAP
Farza niyet edince gitmez nafileye niyet edince gider.