Sual: Haccın vacipleri nelerdir?
CEVAP
Haccın vacipleri şunlardır:
1- Tavafa hacer-i esved veya hizasından başlamak.

2-
İhram yasaklarına uymak.

3-
Tavafı yürüyerek yapmak.

4-
Arefe günü akşam ve yatsı namazlarını yatsı vakti girdikten sonra Müzdelife’de cem-i tehir ile kılmak. Hanefi mezhebinde vaciptir.

5-
Umre sa’yinin umre tavafından sonra henüz tıraş olmadan ihramlı olarak yapılması vaciptir.

6-
Şeytan taşlama kurban kesme saç tıraşı vacip olup ayrıca bu sıraya riayet de vaciptir.

7-
Tavafı kudumden sonra ve hac ayları içinde olmak şartı ile Safâ ile Merve tepeleri arasında yedi kere sa’y etmek yani usulü ile yürümek. Tavafsız sa’y sahih olmaz.

8-
Arafat’tan dönüşte Müzdelife de vakfeye durmak.

9-
Minâ’da şeytan taşlamak yani üç gün temiz taş veya teyemmüm caiz olan şey atmak.

10-
İhramdan çıkmadan önce başın en az dörtte birini ustura ile tıraş ettirmek veya en az üç santim kendisi veya başkası kırkmak. Berber veya ustura bulamamak özür sayılmaz. Saçsız olan veya başı yaralı olan da usturayı değmeden baştan geçirir. Kadın saçını tıraş etmez. Makasla biraz keser.

11-
Afaki yani Mikât denilen yerlerden daha uzak memleketlerin hacıları Mekke’den son ayrılacağı gün tavaf-ı sadr yani tavaf-ı veda yapmak. Hayzlı kadına bu vacip değildir.

12-
Arafat’ta güneş battıktan sonra da biraz kalmak. Güneş batmadan önce Arafat meydanından dışarı çıkanın kurban kesmesi lazım olur.

13-
Tavafı ziyarette Kâbe-i muazzama etrafında dörtten sonra üç kere daha dönmek.

14-
Tavafta abdestsiz veya cünüp olmamak.

15-
Üzerindeki elbise temiz olmak.

16-
Tavaf yaparken Hatim denilen yerin dışından dolaşmak.

17-
Tavafta Kâbe-i muazzama sol tarafta kalmak.

18-
Tavafı ziyareti bayramın üçüncü gününün güneş batıncaya kadar yapmak.

19-
Tavaf ederken avret yeri kapalı olmak (Kadın için çok mühimdir).

20-
Safâ tepesi ile Merve arasında sa’y ederken Safâ’dan başlamak.

21-
Safâ tepesine çıkınca Kâbe’ye dönüp tekbir tehlil ve salâvat getirmek ve dua etmek. Sonra Merve’ye doğru yürümek. Safâ’dan Merve’ye dört Merve’den Safâ’ya 3 kere gidilir.

22-
Her tavaftan sonra Mescid-i haram içinde iki rekat namaz kılmak.

23-
Şeytan taşlamasını bayram günlerinde yapmak.

24-
Tıraşı bayramın birinci günü ve Harem hududu içinde yapmak.

25-
Sa’yı yürüyerek yapmaktır. (İki yeşil direk arasında erkek hızlı kadın yavaş gider.)

26-
Kıran ve temettü hac yapan şükür kurbanı kesmek.

27-
Kurbanı bayramın birinci günü kesmek.

28-
Cima gibi yasak olan şeyler Arafat’ta durmadan önce yapılırsa haccı bozar. Bunları Arafat’tan önce yapmamak farzdır. Cimadan başkalarını ihramdan çıkıncaya cimaı tavaf-ı ziyareti yapıncaya kadar terk etmek vaciptir.

Bilerek veya bilmeyerek bir vacibi vaktinde ve yerinde yapmayana ceza lazım olur. Hastalık ihtiyarlık veya kalabalık gibi bir özürle terk edince bir şey lazım gelmez. Bir vekile yaptırması lazım olmaz.

Hayzlı nifaslı kadın Mescid-i harama giremez. Tavaftan başka nüsükleri yapar. Tavafı ziyareti temizlenince yapar.

Her günün nüsükü sonraki gecesinde de yapılabilir.


Çeşitli sual cevaplar
Sual:
Hacda kurban kesmek farz mıdır?
CEVAP
Vaciptir.

Sual: Hacda 15 günden fazla kalan mukim olup kendisine kurban kesmesi vacip olacağı için bayram kurbanını kestirmek üzere telefonla Türkiye’deki bir yakınına vekalet verip kestirebilir mi?
CEVAP
Bayram kurbanını vekaleten Türkiye’de kestirmesi caizdir.

Sual: Şükür kurbanını da vekaletle Türkiye’de kestirmek caiz mi?
CEVAP
Şükür kurbanı Mina’da kesilir. Mekke’de bile kesilmez.

Sual:
Hacılar ifrad hacca niyet etse şükür kurbanı kesmez mi?
CEVAP
Kesmez.

Sual:
Geçen sene hacda kesemediğim şükür kurbanının kazası olarak şimdi on gün oruç tutmam lazım mı?
CEVAP
Evet.

Sual:
Hacda şükür kurbanı kesemeden ölenin yerine velisi keser mi?
CEVAP
Vasiyet etmiş ise kesmek lazım olur.

Sual: Hacda bir özürle taş atamayan yerine vekil tayin eder mi?
CEVAP
Hayır