Sual: İhram ve hükümleri nelerdir?
CEVAP
İhram iki parçalı bez olup iple bağlanmaz düğümlenmez ve kancalı iğne ile tutturulmaz. Hac umre ticaret veya herhangi bir şey için uzaktan gelenlerin mikât denilen yerleri ihramsız geçerek Mekke-i Mükerreme Haremi’ne girmeleri haramdır. Geçenin geri mikâta gelip ihrama girmesi lazımdır. İhrama girmezse kurban kesmek lazım olur.

Mikât denilen yerler ile Harem-i Mekke arasına Hil denir. Mikâttan geçerken bir iş için Hil’de kalmaya niyet edenlerin ve Hil’de oturanların hacdan başka niyet ile ihramsız hareme girmeleri caizdir.

Mikât yerlerini geçerken niyet ederek ve telbiye yaparak usulü ile ihrama girilir. Mikât yerinden önce hatta kendi memleketinde de giymek caiz ve daha iyidir.

İhram giyene yasak olanlar
İhrama giren kimseye ihramlı bulunduğu sürede (ihramdan çıkıncaya kadar) diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları yapması yasak olur. İşte bunlara ihram yasakları denir.
Bu yasaklar şunlardır:
1- Saç veya sakal tıraşı olmak bıyıkları kesmek.

2-
Kasık ve koltuk altı kıllarını yolmak veya tıraş etmek.

3-
Vücudun diğer yerlerindeki kılları koparmak veya kesmek

4-
Tırnak kesmek.

5-
Vücuda veya ihrama (kadınlar elbiselerine) güzel koku sürmek kokulu sabun kullanmak.

6-
Giyim eşyası olarak hazırlanmış (dikilmiş veya örülmüş) şeyleri giymek. Normal şekilde giymeksizin palto pardösü gömlek ve benzeri giyim eşyasını omuza almak veya bunları yatarken baş açıkta kalmak şartı ile üzerine örtmek yasak değildir.

7-
Başını ve yüzünü örtmek takke bere giymek veya başa sarık sarmak.

8-
Eldiven çorap veya topukları kapalı ayakkabı giymek. Giyimle ilgili yasaklar sadece erkeklere aittir. Hanımlar normal elbiselerini giyerler ihram süresince sadece yüzlerini örtmezler.

9-
Cinsi ilişki veya öpüşmek oynaşmak şehvetle tutmak.... gibi cinsi ilişkiye götüren davranışlarda bulunmak.

10-
Şehevi duyguları tahrik edici şeyleri konuşmak.

11-
Tâ’attan ayrılıp haram fiilleri yapmak.

12-
Başkaları ile tartışmak kavga etmek sövmek kötü söz ve davranışlarla gönül kırmak.

13-
Eti ister yensin ister yenmesin her türlü kara avını avlamak.

14-
Avcıya avını göstermek veya avlanmak konusunda yardımcı olmak.

15-
Av hayvanlarına zarar vermek.

16-
Harem bölgesinde kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların koparılması ister ihramlı ister ihramsız herkes için yasaktır.

17-
Hatmi ile başını yıkamak.

18-
Hamama girmek.

19-
Kendi üzerinde bulunan biti öldürmek ve öldürmek için göstermek.

Bunları bilerek veya bilmeyerek unutarak yapanlara kurban sadaka cezaları lazım olur. Ceza olarak kesilen kurbanın etinden sahibi yiyemez. İfrad hacda bir kurban icap ettiren suçu kârin hacı işlerse biri umre için iki kesmesi lazımdır.

İhramlıya yasak olmayanlar
İhramlıya yasak olmayanlar şunlardır:
1- Başına dokundurmamak şartı ile herhangi bir şeyin altında ve gölgesinde oturmak. Şemsiye kullanmak.

2-
Yıkanmak kokusuz sabun kullanmak.

3-
İhram örtülerini yıkamak veya değiştirmek.

4-
Kıl koparmadan kaşınmak gözde biten kılı veya kırılmış tırnağı koparmak.

5-
Diş fırçalamak sürme çekmek.

6-
Diş çektirmek kan aldırmak iğne vurulmak yara üzerine sargı sarmak.

7-
Güzel koku satan dükkanda oturmak veya güzel koku satın almak.

8-
Yüzük kol saati takmak ve silah taşımak bele kuşak para kesesi kemer bağlamak omuza çanta asmak.

9-
Kollarını giymeden palto veya ceket gibi dikilmiş bir elbiseyi omuzlarına almak.

10-
Yorgan battaniye veya herhangi bir örtü ile yüz ve baş hariç vücudun diğer kısımlarını örtmek.

11-
Balık vb. su ürünlerini avlamak.

12-
Kendi emri olmadan ihramsız kişi tarafından avlanan kara avının etinden yemek.

13-
Karga çaylak yılan akrep fare sinek karınca pire arı kene keler kelebek kaplumbağa gibi av hayvanı olmayan hayvan veya haşerelerle kuduz ve saldırgan köpek kurt ve kaplan gibi yırtıcı hayvanları öldürmek.

14-
Pire her türlü sinek başkasının üzerinde bulunan biti fare yılan akrep kurt çaylak gibi zararlı ve insana saldıran hayvanları öldürmek.

15-
Terlik gibi üstü açık ayakkabı giymek.

16-
Bit ölmemek ve saç dökülmemek üzere kaşımak.

17-
Renkli ihram giymek.

18-
Gusletmek.

19-
Başı âdet olmayan şey ile [tas tepsi] örtmek paket gibi şeyler koymak.

20-
İnsanların dikip yetiştirdiği sebze ve ağaçları koparmak.

21-
Düşman ile dövüşmek.

22-
Kadınların deriye değmemek üzere yüzlerini örtmeleri ve dikilmiş elbise mest çorap giymeleri örtü altına ziynet eşyası takmaları caizdir.

Bir hacı Arefe günü öğle ezanından bayramın birinci günü sabah namazı vaktine kadar olan zaman içinde Arafat’ta biraz dursa veya ihramlı olarak Arafat’tan geçse veya ihramlandıktan sonra hasta olup uykuda iken baygın sedye içinde veya başka bir şeyle taşınarak nüsükler yaptırılırsa veyahut ihrama girmeden önce hasta olan bayılan yerine başkası ihrama girip bu uyanmadan ayılmadan önce o bunun yerine de nüsükleri ayrıca yaparsa veya Arefe günü olduğunu bilmeyerek Arafat’ta dursa haccı sahih ve tavaf-ı kudum sakıt olur. O yerin Arafat olduğunu bilmek ve niyet etmek lazım değildir. O gün veya gece Arafat’ta bulunmayan veya Arafat’tan geçmeyen hacı olmaz.


Çeşitli sual cevaplar
Sual:
Bu sene hacca giderken Ankara’da ihramı giydik. Hacca gidemeyince çıkarmak mecburiyetinde kaldık. İhramı çıkarmanın cezası nedir?
CEVAP
Mikâttan önce çıkarınca ceza icap etmez.

Sual: İhramı kefen yapmak ve kefeni zemzemle yıkamak caiz midir?
CEVAP
İhramı kefen yapmak caizdir. Kefeni zemzemle yıkamak ise Hanefi’de caiz Şafii’de haramdır.

Sual: İhramlı iken saçını kazıtmak sünnet midir?
CEVAP
Vaciptir. İhramdan çıkmadan önce başın en az dörtte birini ustura ile tıraş ettirmeli veya en az 3 cm kendisi veya başkası kırkmalı. Berber veya ustura bulamamak özür sayılmaz. Kadın saçını tıraş etmez. Makasla biraz keser.

Sual: İhramlı iken düşmanı öldürmek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
İhramlı iken dikişli terlik giymek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
İhramı iki omuza da sarmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
İhram peştamal gibi iki beyaz bez olup biri belden aşağı sarılır öteki de omuzlara sarılır. Tavafa başlarken sağ koltuk altından geçirilir. (Cevhere)

Sual:
Hacda ihramlı iken koku sürünmek yasaktır. Ancak ihram giymeden koku sürünse sonra ihramlı iken bu kokuları etrafa saçsa yahut yasak olmasına rağmen başkası ihramına koku sürse biz de onu kucaklayınca falan bize de koku geçse yahut Kâbe-i şerife dokununca elimize koku geçse ceza lazım olur mu?
CEVAP
Hayır ceza lazım olmaz. Yasak olan bizzat kendimizin sürmesi veya başkasına (bu kokuyu bana sür) demektir