Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Kul hakkı

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Kul hakkı

  Sual: Hak sahibi ölmüşse veya sağ ise kul hakkından nasıl kurtuluruz?
  CEVAP
  Kul hakkı beş türlüdür:
  1- Mali [Parasal]
  2- Nefsi [hayati yönden]
  3- Irzi [Haysiyetle ilgili]
  4- Mahremi [Namusla ilgili]
  5- Dini.

  1- Mali olan kul hakları:
  Hırsızlık gasp aldatarak yalan söyleyerek mal satmak sahte para vermek başkasının malına zarar vermek yalancı şahitlik rüşvet almak gibi.

  Bu haklar için sahibi ile helalleşmek gerekir. Dünyada helalleşmezse ahirette sevapları ona verilerek helalleştirilecektir. Mal sahibi ölmüş ise vârisine ödenir. Vârisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa salih bir fakire hediye olarak verilip sevabı sahibine gönderilir. Salih fakir yoksa dinimize hizmet eden hayır kurumlarına vakıflara verilir. Kendi salih akrabasına fakir olan ana babalarına çocuklarına hediye olarak vermesi de caiz olur. Bunları yapmak imkanını bulamazsa mal sahibinin ve kendisinin af olunmaları için dua eder. Kâfirin hakkı için de onunla helalleşmek gerekir. Gönlü alınmazsa ahirette af olunması çok güç olur.

  2- Nefsi yani hayati günah olan kul hakları:
  Adam öldürmek bir uzvunu kesmek sakat bırakmak gibi şeylerdir.
  Önce tevbe eder. Adam ölmüş ise velisi ile helalleşmek gerekir. Velisi isterse af eder. İsterse belli bir mal ister. İsterse mahkemeye verip hakimden cezalandırılmasını ister. Dinimizde kan davası yoktur.

  3- Irza dokunan kul hakları:
  Dedikodu iftira alay sövmek gibi haysiyetle şerefle ilgili şeylerdir.
  Tevbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda vârisleri ile helalleşmek olmaz.

  4- Mahremi olan kul hakları:
  Başkasının çoluk çocuğuna hıyanet etmek gibi şeylerdir.
  Tevbe ve istiğfar eder. Fitne çıkmak ihtimali yoksa sahibi ile helalleşir. Fitne ihtimali varsa helalleşmek yerine ona dua eder ve onun için sadaka verir. Yaptığı ibadetlerin sevaplarını ona bağışlar. Fitne ihtimali olunca helalleşirken işlediği günahları bildirmeyip bendeki bütün haklarını af et demekle yetinir.

  5- Dini olan kul hakları:
  Akrabasına ve emri altında olanlara doğru din bilgisi vermeyi terk etmek insanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadetlerine mani olmak onlara kâfir fasık demek. Bid’at çıkarıp veya mevcut bid’atleri savunup Müslümanların yanlış inanmalarına ve yanlış ibadet etmelerine sebep olmak. Açıktan oruç yiyerek veya açıktan başka haram işleyerek kötü örnek olmak.
  Bu günahlar için de tevbe etmek hak sahipleri ile helalleşmek gerekir.


  Üzerinde kul hakkı olan
  Sual:
  Üzerinde kul hakkı olan ne yapmalı?
  CEVAP
  Üzerinde kul hakkı olan buna tevbe için kul hakkını hemen ödemeli onunla helalleşmeli ona iyilik ve dua etmeli. Mal sahibi hakkı olan ölmüş ise ona dua istiğfar edip vârislerine verip ödemeli bunlara iyilik yapmalıdır. Çocukları vârisleri bilinmiyorsa o miktar parayı fakirlere sadaka verip sevabını hak sahibine bağışlamalıdır. (Sefer-i Ahiret)

  Bir kimseden haksız olarak alınan bir kuruşu sahibine geri vermek yüzlerle lira sadakadan kat kat daha sevaptır. Bir kimse Peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa bu bir kuruşu ödemedikçe Cennete giremez. (Mektubat-ı Rabbani c.2 m.66 87)

  Kıyamet günü hak sahibi hakkından vazgeçmezse bir dank [yarım gram gümüş] hak için cemaat ile kılınmış kabul olmuş yediyüz namazı alınıp hak sahibine verilecektir. (Dürr-ül-muhtar)

  Kul hakkını Allahü teâlânın hakkından önce ödemek gerekir. Kul hakkı olan günahların affı güç ve azapları daha şiddetlidir. Başkasının hakkını yiyen hak sahipleri ile helalleşmedikçe affa uğramaz. Yani üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunanı Allahü teâlâ affetmez ve bunlar Cehenneme girip cezalarını çekeceklerdir. (Hadika)

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helalleşsin! Çünkü ahirette altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenir.) [Buhari]

  (Kibri hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin Cennete girer.)
  [Nesai]
  (Kul hakkı müminin aybı kusurudur.) [Ebu Nuaym]

  Üzerinde kul hakkı bulunanların ruhları Cennete girmez. Salihlerin ruhları kabirlerine gelerek cesetlerini ziyaret ederler. Vefat eden müminlerin ruhları gelip dünyada tanıdıklarını sorarlar. (Feraid-ül-fevaid)

  Sual: Üzerinde kul hakkı ile ölen kimse Cennete giremez mi?
  CEVAP
  Kul hakkı kâfirlik değildir. Sevaplarından bir kısmını vererek kul hakkını öderse Cehenneme girmez. Sevapları yoksa kul hakkı olanın günahlarının bir kısmını yüklenir. Cezasını çektikten sonra Cennete gider. Cennete yalnız kâfir girmez. Ne kadar çok günahkâr olursa olsun Müslüman günahlarının cezasını çektikten sonra muhakkak Cennete girer. Fakat Cehennemde ceza çekmek öyle kolay değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Müflis şu kimsedir ki kıyamette amel defterinde pek çok namaz oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları bu hak sahiplerine verilir. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse hak sahiplerinin günahları bunun üzerine
  yükletilip Cehenneme atılır.)
  [Müslim]

  İşlenen günahta kul hakkı da varsa kul hakkını hemen ödemek onunla helalleşmek ona iyilik ve dua etmek de gerekir. Kul borcu ile ölürsek birçok sevabımız hak sahibine verilir sevabımız kalmazsa onun günahlarını yüklenmek zorunda kalırız. Şehid olan kimselerin kul borçlarını Allahü teâlâ öder.

  Gayrimüslim hakkı
  Sual:
  Gayrimüslimlerle çalışıyoruz. Onların hakkını yesek günah olur mu?
  CEVAP
  Gayrimüslimlere [Müslüman olmayanlara] kâfir denir. Bunların inançları ibadetleri sevilmez. Fakat onları incitmek kalblerini kırmak haramdır. Gayrimüslimleri gıybet eden yüzlerine karşı kâfir diyen Müslüman cezalandırılır. Çünkü bunları incitmek mallarına zarar vermek günahtır. (Mülteka) [Kâfirler kendilerini kâfir kabul etmedikleri için kâfirin bile yüzüne karşı kâfir demek günah olur.]

  Zimmiye [yani gayrimüslim vatandaşa] zulmetmek Müslümana zulmetmekten daha kötüdür. Hayvanlara işkence zimmiye işkenceden daha kötüdür. Zimmiyi üzmemek için selamlaşmak ve tokalaşmak caiz olur. Açıkça günah işleyen fasıka selam vermek de böyle caizdir. (Dürr-ül-muhtar)

  Üzerinde kul hakkı bulunanların ibadetleri kabul olmaz Cennete giremez. Kâfirin hakkı için de onunla helalleşmek gerekir.

  Savaş hâli hariç kâfirleri öldürmek de haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Arkadaşını öldüren ümmetimden değildir. Öldürülen kâfir olsa da yine böyledir.) [Hadika]

  (Zimmiyi öldüren Cennetin kokusunu alamaz.) [Hadika]

  (Zimmiyi öldürene Cennet haramdır.) [Ebu Davud]


  Sual:
  Yurt dışından yazıyorum. Bazıları "Burası gayrimüslim ülkedir. Bunların mallarını hile ile almak caizdir" diyerek büyük marketlerdeki etiketleri değiştirip hile yapıyorlar. Kâfirlerin hakkı mühim değil midir?
  CEVAP
  Kâfirleri incitmek kalblerini kırmak haram olduğu gibi hile yapmak mallarına zarar vermek de haramdır. (Mülteka)

  Kâfirin hakkı için de onunla helalleşmek gerekir. Gönlü alınmazsa ahirette affı çok güçtür. Kâfirin hakkından kurtulmak Müslümanın hakkından kurtulmaktan daha zordur. Gayrimüslimlerin mallarına canlarına saldırmak caiz olmadığı gibi kadınlarına kızlarına saldırmak da caiz değil haramdır. (Redd-ül Muhtar)

  Dâr-ül-harpte kâfirlerin mal can ve ırzlarına saldırmak haramdır. Kâfir kadınların başlarına kollarına bacaklarına bakmak haramdır. Kâfirin malını almak kalbini kırmak Müslümanın malını almaktan daha büyük günahtır. Kâfirlerin haklarına dokunmamak kimseyi dolandırmamak Müslümanlık icabıdır.

  Kâfirlerden de gasp hırsızlık gibi gayri meşru yol ile alınan şey mülk-i habistir kullanılması haramdır sahibi bulunmazsa fakirlere sadaka olarak vermek lazımdır. Hayvan hakkı insan hakkından kâfirin hakkı da hayvan hakkından daha büyük günahtır. Başkasının malını ondan izinsiz alıp kullanıp zarar yapmadan yerine bırakmak da haramdır. (Hadika)

  Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle tatlı dille gönüllerini almak incitmemek haklarını ödemek lazımdır.

  Müslüman olsun kâfir olsun nerde olursa olsun hiçbir insanın malına canına ve ırzına namusuna dokunmak caiz değildir. Kâfir turistler muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktir. Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta ibadetlerini yapmakta serbesttirler. Dinimiz kâfirlere de bu hürriyeti vermiştir.

  Müslüman yabancıların kanunlarına karşı gelmemeli suç işlememelidir.
  Fitne çıkmasına sebep olmamalı hiç kimseye zulüm işkence yapmamalıdır.
  Müslümanlığın güzel ahlakını şerefini her yerde herkese göstermeli her milletin dinimize sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. (İslam Ahlakı)

  Yabancı bir ilim adamı dinimizi inceleyip Müslüman olduktan sonra bazı Müslüman ülkelere gidince oralardaki Müslümanların yanlış hareketlerini görüyor. (İyi ki sizleri görmeden Müslüman oldum. Hayatınızı inceleseydim Müslüman olmazdım) diyor. Ne kadar mühim bir teşhis.

  Hiçbir Müslümanın yanlış hareketlerle dinimize gölge düşürmeye hakkı yoktur. Müslüman dinimizin güzel ahlakı ile süslenmeli Allahü teâlâya karşı günah kanunlara karşı suç işlemekten sakınmalıdır.

  Müslümanı korkutmak
  Sual:
  Şaka olarak bir arkadaşı herhangi bir şekilde korkutmak veya bir eşyasını alıp saklayarak arattırmak günah mıdır?
  CEVAP
  Her ne şekilde olursa olsun üzmek korkutmak caiz değildir günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (Arkadaşınızın bir şeyini ciddi olarak da şaka olarak da almayın!) [Tirmizi]

  (Bir kimse bir mümini korkutursa Allahü teâlâ da uzunluğu bin yıl olan günde onun korkusunu artırır.)
  [Deylemi]

  (Bir Müslümanı korkutan kıyamet korkularından emin olmaz.)
  [Beyheki]

  (Korkutucu şeyler söylemeyin!) [Deylemi]

  (Allah’a ve ahirete inanan kimse bir Müslümanı korkutmasın.) [Taberani]

  (Bir Müslümana haksız olarak korkutucu bir gözle bakan kimseyi Allahü teâlâ da kıyamette korkutur.)
  [Taberani]

  (Müjdeleyici olunuz korkutucu olmayınız kolaylık gösteriniz güçlük göstermeyiniz!)
  [Ebu Davud]

  (Bir demir
  [veya yaralayıcı öldürücü bir alet] ile arkadaşına işaret edip korkutan kimseye melekler lanet eder.) [Müslim]

  Bir kimse arkadaşı uyuklarken onun ok kabından bir ok aldığı sırada arkadaşı korkarak uyandı. Bunu gören Resulullah efendimiz buyurdu ki:
  (Müslümanı [herhangi bir şekilde] korkutmak helal değildir.) [Taberani]

  Yine bir kimse arkadaşının ayakkabılarını gizlice alıp sakladı. Arkadaşı gelince oradakilere ayakkabılarını sordu. Onlar görmedikleri için bilmediklerini söylediler. Ayakkabıyı saklayan kimse (Ayakkabıların burada ya) dedi. Bunu gören Resulullah efendimiz (Nasıl olur da mümini korkutursun) buyurdu. O kimse şaka yaptığını söyleyince iki defa daha (Nasıl olur da mümini korkutursun) buyurdu. (Taberani)

  Yine şaka ile arkadaşını korkutan birisine de Peygamber efendimiz buyurdu ki:
  (Müslümanı korkutmak büyük zulümdür.) [Bezzar Hakim]

  Bıçakla silahla işaret ederek veya ne şekilde olursa olsun insanları korkutmak doğru değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Müslümanı korkutmak caiz değildir.) [Ebu Davud]

  Birisinin unuttuğu eşyasını saklayıp onu arattırmak da korkutmak hükmüne girdiği bildiriliyor. (Envar-ül-kudsiyye)


  Pis kokulu şey
  Sual:
  Pis kokan çorap giyen veya ağzı ve vücudu kokan kimse camiye veya iş yerine giderse kul hakkı geçer mi?
  CEVAP
  Herhangi bir şekilde birini rahatsız etmek kul hakkına sebep olur. Ağız kokusunu ter kokusunu gidermeden insanların yanına girmemeli. Pis kokularla halkı rahatsız etmek haramdır. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Sarımsak soğan pırasa ve turp gibi kötü kokan bir şey yiyen kokusu gitmeden mescidimize yaklaşmasın.) [Taberani]

  (İnsanı rahatsız eden pis kokulu şeylerden melekler de rahatsız olur.) [Taberani]

  Yağlı kirli ve pis kokan iş elbisesiyle halkı rahatsız etmemelidir! Bazıları sigara kokusundan da rahatsız olur. Onun için ağzında ve elbisesinde sigara kokanlar da temizleyip kokuyu giderdikten sonra toplum içine gelmelidir.


  Kablosuz internet
  Sual:
  Başkasının kablosuz internet hattını kullanmak caiz midir kul hakkı olur mu?
  CEVAP
  Eğer kullanmanın kimseye zararı olmuyorsa mahzuru olmaz. Ama mesela hattın sahibi limitli ADSL kullanıyorsa ve siz kullandığınızda limiti azalıyorsa veya başka bir zararı varsa uygun olmaz.


  Kul hakkı ve sevap
  Sual:
  Kitaplarda (Üzerinde kul hakkı olanın veya günah işleyenlerin ibadetleri sahih olsa da kabul olmaz) deniyor. Kul hakkı olmayan veya günah işlemeyen insan yok gibidir. Birisine sert bakılsa kul hakkı geçer. Kabul olmuyorsa ne diye ibadet ederek boşa kürek çekiyoruz?
  CEVAP
  Haram işleyenin veya kul hakkı olanın ibadeti kabul olmaz demek o ibadet için bildirilen büyük sevaplara kavuşamaz yani hepsini muhafaza edemez çünkü günahlar bu sevapları azaltır demektir. Yoksa hiç sevap alamaz demek değildir. Her ibadetten sevap alınır ama işlenen haramlar sevapları alıp götürür. Diyelim ki oruç tutana 70 birim sevap veriliyorsa içki içene de 70 birim günah yazılıyorsa oruç tutan 70 sevap kazanırken içki içince 70 günah yüklenir ve sevapsız kalır. Eğer oruç tutmasaydık içki günahı artı olarak kalacaktı. Orucun içki günahının affına sebep olması yetmez mi? Başka günahlar da işlemişse sevapları eksilere iner. Onun için günahlardan ne kadar çok kaçılırsa sevabımız da o kadar çoğalır.

  Kul hakkı ile ölmemeli
  Sual:
  Allahü teâlâ tevbe edilince bütün günahları affediyor da kul hakkını niye affetmiyor?
  CEVAP
  Kul hakkı olmayan günahlarda Allahü teâlânın emir ve yasaklarına riayet edilmemiş olur. Şartlarına uygun tevbe edilince muhakkak affedilir. Kul hakkı olan günahlarda ise hem Allahü teâlânın emrine isyan vardır. Hem de o kimsenin hakkı geçmiş olur. Tevbe edilirse Allahü teâlâ yine günahı yani kendi hakkını affeder. Fakat kul hakkı için maddi bir hak ise sahibine geri vermek diğer haklar için ise hak sahibi ile helalleşmek gerekir.

  Kul hakkının önemi büyüktür. Ama Allahü teâlâ isterse kul haklarını da affedebilir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Denizde şehid olanların bütün günahları hatta kul hakları da affolur.) [İbni Mace]

  Peki karada ölen şehitlerin veya salihlerin kul haklarını affetmez mi? Elbette affedebilir. Allahü teâlâ hak sahibine (Bu şehitte bu gazide bu salih kimsede ne kadar alacağın var?) diye sorar. Alacak sahibinin o alacak kadar günahını affeder günahı yoksa o kadar sevap verebilir. Ama bu dereceye yükselmek de zordur. Onun için kul hakkı ile ölmemeye gayret etmelidir!


  Çeşitli sual ve cevaplar

  Sual:
  Bir kimse hakkını bana helal etti. Aradan bir müddet geçtikten sonra sana hakkımı helal etmiyorum dedi. Hangisi geçerlidir?
  CEVAP
  İkisi de geçerlidir. Helal ettim demekle o zamana kadar olan haklarını helal etmiş olur. Helal etmiyorum dedikten sonra da helal ettiği günden itibaren olan haklarını helal etmemiş olur. Eski kararından vazgeçemez.

  Sual: Hakkını helal et diyene helal olsun demekle hakkımız helal edilmiş olmaz mı?
  CEVAP
  Helal olsun demek de olur mutlaka helal ettim demek gerekmez.

  Sual:
  Kalben değil de sözle hakkını helal eden helal etmiş olur mu?
  CEVAP
  Evet helal etmiş olur.

  Sual: Biz arabanın yanından ayrılınca çocuklar arabayı temizliyor. Para vermezsek hak geçer mi?
  CEVAP
  Hak geçmez ise de vermek iyi olur.

  Sual:
  Kasaba et götürüp ücretle kıyma çektiriyoruz. Makinede önceden kalmış kıyma da oluyor. Kasabın hakkı geçiyor mu?
  CEVAP
  Hayır.

  Sual:
  Gelen turistleri kandıranlar çıkıyor. Beş bin verip elli bin diyenler oluyor. Dinimizde gayrimüslimleri de kandırmak günah değil midir?
  CEVAP
  Bir kimsenin hakkını yemek kandırmak ona zulüm olur. Zulüm ise haramdır büyük günahtır. Gayrimüslime zulmetmenin Müslümana zulmetmekten daha kötü olduğu (Dürr-ül-muhtar)ve diğer muteber kitaplarda yazılıdır. Kimya-i Saadetteki hadis-i şerifte (Satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir. O kusuru bilip söylememek de kimseye helal değildir) buyuruldu. Yine aynı kitapta buğdayın yaş kısmını çuvalın iç tarafına koyan bir satıcıya Peygamber efendimizin (Yaş kısmını niçin saklayıp göstermiyorsun? Hile yapan bizden değildir) buyurulduğu bildiriliyor.

  Erbain-i Selmanikitabında (Bir şeyi aldatarak pahalı satmak veya ucuza almak faiz olur haram olur) ve (Satılan şeyin aybını ve satın alınan şeyin kıymetini gizleyerek aldatmak faiz olur haram olur) buyuruldu.

  Sual: Nazımız geçen arkadaşlara ücretsiz iş yaptırmam caiz midir?
  CEVAP
  Zaruret olmadan bir şey istemek haram olduğu gibi ücretsiz olarak başkasına iş gördürmek de haramdır. Başkasının çocuğuna iş gördürmek daha büyük günahtır. (Hadika c.2 s.267)
  İsteyerek iş yapan arkadaşla helalleşilir ise ücretsiz iş yapması haram olmaz.

  Sual: İhtiyaç halinde birinin malını almak caiz midir?
  CEVAP
  İhtiyaç halinde de kimsenin malına dokunmaya dinimiz izin vermemiştir. Zaruret halinde olan yani bunalan kimse bile başkasının hakkına dokunamaz. Aç kalan kimsenin başkasının ekmeğini izni olmaksızın yemesi caiz ise de sonra kıymetini ödemesi gerekir. Onun aç olması ölüm tehlikesinde bulunması bir kimsenin kendi mülkündeki hakkının yok olmasına sebep olamaz. Zaruret halinde bile başkasından alınan malın ödenmesi gerekir. Zaruretlerin yasak olan şeylerin yapılmasına sebep olmaları kimsenin hakkının gitmesine sebep olamaz. (Mecelle Şerhi)

  Sual: Haklı da olsa hatta karşısındaki özür dilemese de hakkını helal etmek faziletli midir?
  CEVAP
  Elbette çok faziletlidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Kıyamette bir münadi "Ecri Allah’ın üzerinde olan ayrılsın Cennete girsin" der. "Bunlar kim?" diye sorulunca münadi "İnsanları affedenlerdir" der. Birçok kişi hesaba çekilmeden Cennete girer.) [İ. Ebiddünya]

  Sual: Ahirette ihtiyacımız olur diye hakkımızı Müslüman olana helal etmemek daha uygun olmaz mı?
  CEVAP
  Hayır. Helal etmek daha iyi olur. Hani derler ya kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye. Eğer biz hakkımızı bir Müslümana helal edersek hakkımızdan daha çoğunu Allahü teâlâ bize ihsan eder. Sadece Müslümanlara değil kâfirlere de hakkımızı helal etmemiz iyi olur. Hatta kıyamete kadar devam edecek olan haklarımızı helal etmeliyiz. Orada kul hakkından hesaba çekilmek hesaplaşmak büyük derttir. Bu dertten de kurtulmak için Ahiretteki ihtiyaçlarımızı düşünerek herkese hakkımızı helal etmek iyi olur.

  Sual: Bir şey yiyip içerken yanımızda olanlara da vermemiz gerekir mi?
  CEVAP
  Birisi bir şey yiyip içerken yanındakilere de vermesi iyi olur. Buna göz hakkı denir. Vermesi şart değildir. Ancak yanımızda insanlar varken siz de buyurun dememek mürüvvete aykırıdır. Bunun için atalarımız (Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar) demişlerdir. Ya onların yanında yememeli veya yeniyorsa onlara da ikram etmelidir.

  Sual: Bende mali nefsi ırzi ve mahremî gibi çeşitli hakları olan bir kişiye bu hakları teker teker saymadan (Bana bütün haklarını helal ettin mi) desem o da (Evet hepsini helal ettim) dese haktan kurtulur muyum?
  CEVAP
  Evet kurtulursunuz. Muteber kitaplarda bildiriliyor ki:
  Helalleşirken günahı bildirmeyip bendeki haklarını affet demek caizdir. (İslam Ahlakı)

  Bir kimse diğerine (Benim üzerimdeki bütün haklarını bana helal et) dese o da (helal ettim) derse bütün haklarını helal etmiş olur. Şayet hak sahibi o şahsın üzerinde bulunan haklarını biliyorsa hem hükmen hem de diyaneten teklif sahibi olan şahıs bunlardan kurtulur. Şayet bilmiyorsa bütün âlimlere göre hükmen kurtulur; fakat diyanet yönüne gelince İmam-ı Ebu Yusuf’a göre bundan da kurtulur. Fetva da böyledir. Hulâsa'da da böyle bildiriliyor. (Fetava-i Hindiyye - helâlleşmekle ilgili meseleler)

  Bir kimseye (Bütün haklarını helal et) dense o da (Helal ettim) dese bu hakların ne olduğunu bilmese de İmam-ı Ebu Yusuf’a göre helal etmiş olur. Fetva da böyledir. Çünkü müphem yani bilinmeyen haklar için helalleşme bu ümmete mahsustur. (Berika)

  Kişinin gizlemeye çalıştığı bir ayıbını söylemek uygun olmaz. Ancak üstü kapalı olarak bu konularda ondan helallik talebinde bulunur. Eğer gıybeti ona bildirmek fitneye sebep olacaksa o zaman onun için Allahü teâlâdan af talebinde bulunur. Meçhul hakları ibra etmenin biz Hanefilere göre caiz olması buna delildir. (Redd-ül muhtar)

  Sual:
  Bilinen ve bilinmeyen kul haklarını ödemek için ne yapmak gerekir?
  CEVAP
  Sahipleri biliniyorsa kul haklarını ödemek gerekir. Yahut helâlleşmeli ona iyilik ve dua etmelidir. Hak sahibi ölmüş ise ona dua ve istiğfar edip çocuklarına vârislerine verip ödemeli bunlara iyilik yapmalıdır. Çocukları ve vârisleri bilinmiyorsa borç miktarı parayı veya malı fakirlere sadaka olarak verip sevabını hak sahibine niyet etmelidir. Ayrıca yaptığımız bütün iyiliklerin sevabını hak sahiplerine hediye etmelidir.

  Cenab-ı Hak o kadar merhamet sahibidir ki biz sevaplarımızı hak sahiplerine verdiğimiz için o sevaplardan bizi mahrum bırakmıyor. Aynı sevabı bize de veriyor. Bu bakımdan yaptığımız her iyiliğin sevabını üzerimizde hakkı olanlara ana babamıza arkadaşlarımıza bütün Müslümanlara hediye etmeliyiz. Kendi sevabımızdan hiç eksilme olmaz.

  Sual: Hanım (Hakkımı helâl etmem) diye yemin etti. Ne yapmak gerekir?
  CEVAP
  Önce gönlü alınır sonra yemin kefareti vermekle bu iş halledilir.
  EfSuNkaR and Pashababa like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Paylaşımınız çok değerli  Yüreğinizeemeğinize sağlık Literary


  Bu konuda kendi yazdığım bir yazıyı paylaşmak istiyordum izninizle  Hayatı basit yaşayanlarbasitliği alkışlayanlar tercihini yaparken diğer dünyasını da seçmiştir..

  Bu dünyanın hem bir imtihan hem de bir hisse yeri olduğunu unutmak besbelli işlerine gelenlerin temel yoksunluğu dolayısıyla yoksulluğu :Vicdan Eksikliği


  Ahlak felsefesinin de temel kavramlarından biridir Vicdan

  Muhammed Suresi'nde boşuna denilmiyor:

  ''biz isteseydik kalplerindeki mührü çözerdik ''  Kör gözlerin kör kalpleri için ancak üzülmeli..

  Demek ki vicdan da nasip işi..Ya kulun kulu olacaksın ya da Allah'ın

  Hep dediğim şudur:

  Allah'ın kulu olmak yakışır bize

  Karakterini iki kuruşa satanlarla dolu bir dünyada az ve öz olanı yaşatabilmek marifet..

  İnsan seçimlerinde anlatır değerini;neyi seçmişseniz siz osunuzdur misalince ..

  Hayata katıldığın üretmek olsungöznurunla olsun


  Allah'a secde etmek olsunkulun kulluğuna asla

  Elbet Halik bilirmaskelerin ardındaki gerçeği

  İnsanı geçici menfaatleri için sömürü aracı görenlerin hallerini acaba alkışlamalı mıyoksa onlara acımalı mı?

  Necip Fazıl'ın dediği gibi :''Rahmet kaldırılmış kalbinizden '' hissesince üzülmeli mi sızlamayan vicdansızlıklarına..

  Kim kime ediyor sorgusunda aslında ettiklerinin kendi yarınlarına olduğunu farkedemeyecek kadar gözlerinin körleşmesine


  Yarabbi çok şükür..Sevgini içimizden eksik etme ki namertlere karşı biz kalalım


  EfSuNkaR (MaiAlmiLa-G.K.)
  Pashababa and Arş like this.

  Herşey Ait Olduğu Yerde Hayat Bulur

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş