Talih kader mukadderât.
Alın yazısı daha doğmadan önce insanın başına gelecek şeylerin Cenâb-ı Allah tarafından takdir edilmesi insanın başına gelecek şeylerdir. Buna kader de denir. (Geniş bilgi için bk. Kaza-Kader bak .