Namazdaki Cilve


Namazsistemli bir zikirdir.Aslolan da Yaradan'ızikretmektir.Bizbu yazıda namazın özel ve genelkurallarınızikretmeyecegiz.

Forumda bu konular mevcuttur zaten.Belkide hiçbir yerdebahsedilmeyen cilveleri söyleyecegiz.Yaşananı...yaşanmasıgerekenleri diyecegiz.Satır aralarında....

Bir defa Namaza başlarkenakıl almaz bir yapınınkarşısına çıkıldıgı hissi ile bir heyecan fırtınası esmelidir.Afbuyurunuzamirinin patronunun karşısında titreyipterleyenler....o saf duruştao rüku ve secdedegegirip-kaşınabiliyorlarsaonların sadece kendileriniyorduklarını beyan ederiz.

Namazalışkanlıga ve istem dışı bir tik'edönüştürülmemelidir.Her namazfarklı bir heyecan ile eda edilmelidir.Namazda okunan sure ve duaların anlamları bilinmelikişi O İlahi Huzur'da ne dedigini bilmelidir.Böylece o sureler ve dualar okunurken;manalar dadüşünülmek suretiyle zihin namaz dışı konulara kapatılmışnamazda huşu yakalanmış olur.

Namazacele ile kılınmamalıyavaş ve sindire sindirekılınmalıdır.OTarif edilmez TEK akıllara sıgmaz yapı karşısındaacizlik hissedilmeli ve yürekten niyaz edilmelidir.

Her kişininHz.Nuh as.misali...Dünyada bir gemi...kendi gemisini inşa ettigine inanıyoruz.Bu gemikişiyi ölüm ötesine götürecek ve gezdirecek gemidir.Bu gemiRuh-Beden'dir.İnsan doguştan saf ruhu alıp dogar.

Ancakruhuna şekil verdigi ve inşa ettigi yer Dünyadır.İşte...Namazın kritik kütlesi deöznesi de budur.Kişi Ruh gemisini en mükemmel şekilde Namaz ileinşa eder.Bu anlarda melekler eliyle İlahi yardım alır.Hz.Nuh as.da meleklerden yardım almıştı degil mi?

Namazla o gemi gergef gergef dokunurnakış nakışişlenir.Öldükten sonra bineceginiz ve sonsuza yelken açacagınız geminizhangi mükemmellik seviyesinde ise...Sizi O seviyeye taşıyacaktır.O an geldiginde(Ölüm);

Kimisi ışıktanda hızlı giden ve...Hz.Süleyman as.a verildigi de belirtilen ''Rüzgar''a benzergemisine binerdiledigi yere gider.Kimisi desadece bir kütük parçası bulur gemi niyetine.Üstelik kütükbir lav denizinde yüzdügü gibikendiside ucun ucun yanmaktadır.

Esasta mesele şudur:
İnsanRabbini anarak(Namaz) aslında kendisonsuz gelecegine çalışmaktadır.Olaykendinden kendinedir.Dünya...Yaşamgelecekteki sonsuz yaşam öncesigeçilen bir kapı ve kısa bir koridordan ibarettir.

Namazo gelecek sonsuz yaşamın şantiyesidir.

OBaşlangıcın Babası...Huve;OSonsuz İmkanlarOkyanusu'dur.Ve...Secdeye konan baş düşünür...Maddeler dağıtılır kafadaatom-molekül boyutunageçilir.

Danseden ''Dane''lerden başka bir şey kalmaz ...'''SonsuzBir Okyanus''' ve bir küçük' balık' kalır ortada.Balık gözü ile okyanusa bakılır...SonraOkyanus gözü ile Balığa...Sonra...bu ikilikte erir giderçokluk biter....TEK'lik zuhur eder....Orada...Artık ipler kopar....Zihin ve Düşünce biter...ötesi....Öteleri başlar.İpler kopar....Hıçkırıklardan başka birşey kalmaz.

ALINTIDIR.