Nefis Nedir?


1- Nefs-i Emmâre:
Allah'ın emirlerine uymayan yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir.


2- Nefs-i Levvâme: Allah'ın emirlerine bazen uyan bazen uymayan işlediği günahlardan dolayı üzülen ve sevaplardan dolayı sevinen nefistir.

3- Nefs-i Mülheme: Mümkün mertebe Allah'ın emir ve yasaklarına uyan nefistir.

4- Nefs-i Mutmainne: İmân esaslarına inanan İslâm'ın emir ve yasaklarına uyan bu konularda hiç bir şüphe ve tereddüdü olmayan neticede Allah ile manevî bir bağ kuran ve bunun lezzetine ulaşan nefistir.

5- Nefs-i Radiye: Her yönüyle Hakk'a yönelen Allah'tan gâfil olmama şuuruna eren ve O'ndan razı olan nefistir.

6- Nefs-i Mardiyye: Bütün benliği ile Hakk'a teslim olan ve böylece Allah'ın kendisinden razı olduğu nefistir (Elmalılı Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an Dili İstanbul 1970 VIII 5817).

7- Nefs-i Kâmile: Bütün kötülüklerden sıyrılıp manevi olgunluğa eren nefis. Bu mertebeye erişen bir kişinin bütün sıfatları güzeldir ve her hali ibadet sayılır (Süleyman Uludağ Kuşeyri Risalesi tercümesi s. 222 277 290).

ALINTI