HAŞR 59/9. “Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler işte onlar saadete erenlerdir.”

DİĞERGÂMLIK (İsâr)
Kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasını kendi nefsine tercih etme duygusu

Cömertliğin bir üst derecesi ve hatta ondan da daha büyük bir fazilet ve davranış Diğergamlık yani İsâr; bir kimsenin kendisinin muhtaç olduğu birşeyi başka bir muhtaca vermesi onu kendine tercih etmesi başkasını kendinden daha çok düşünmesi demektirBu büyük fazilete ulaşanları Cenâb-ı Allah Kur'ân-ı Kerim'de överek şöyle buyurmuştur:

"Muhâcirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere saygı beslerlerOnlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlarKendileri ihtiyaç içinde olsalar bile başkalarını kendi öz canlarına tercih ederler" (el-Haşr 59/9)

Ebu Hüreyre'den gelen bir rivâyete göre: "Bir gün HzPeygamber'in huzuruna bir adam geldi ve açlıktan takatinin kesildiğini söylediRasûlullah hanımlarına bu adama bir şeyler vermeleri için haber gönderdiHanımları evlerinde sudan başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyince Rasûl-i Ekrem:

"-Bu gece bu adamı kim misafir edecek?" dediBunun üzerine Ensâr'dan biri: (Ebu Talha olduğu rivâyet edilmektedir)
-Ya Rasûlallah ben misafir ederim dediOnu evine götürdüEvde hanımına yiyecek birşey bulunup bulunmadığını sorduKarısı da yalnız çocukların yiyeceği kadar birşey bulunduğunu söylediO da:

"-Öyleyse onları bir şeyle avut sofraya gelmek isterlerse uyutMisafirimiz eve gelince lambayı söndür ona kendimizi de yiyormuş gibi gösterelim" dediSofraya oturdularMisafir karnını doyurduKendileri karanlıkta yiyormuş gibi davrandılar ve aç yattılarSabah olunca ev sahibi Peygamberimiz (sas)'in yanına gittiRasûlullah ona:

"Bu gece misafirinize karşı yaptığınız davranıştan Allah razı oldu" buyurduAllahu Teâlâ da onlar hakkında yukarıdaki âyet-i kerimeyi indirdi(Riyâzü's-Salihîn I 586-587).bir rivayette şöyle “peygamberimiz ertesi gün soruyor.Dün akşam biriniz farklı bir şey yaptı.Kim ne yaptı diyor.Sonra Misafirin bu şekilde ağırlandığı olayı meydana çıkıyor.Buna karşılık peygamberimiz “bu yapılan şeyin sevabını yazmakta melekler aciz kaldılar”buyurmaktalar.

Yermuk savaşında meydana gelen bir olay isar'ın (Diğergamlığın) en güzel bir örneğidir

HzHuzeyfe şöyle anlatıyor: "Yermuk harbinde yaralılar arasında kalan amcamın oğlunu aramak üzere savaş alanında geziyordumYanımda biraz su vardıHava da çok sıcaktıAmcamın oğlunu buldumSu isteyip istemediğini sordumBaşıyla isterim dediTam suyu içireceğim sırada öteden birisi "Ah su" diye inlediAmcazâdem gitmemi ve suyu ona içirmemi işaret ettiGittim baktım ki Âsım'ın oğlu HişâmTam ona su vereceğim sırada başka birisi "Su!" diye inlediHişam da suyu içmedi ve beni ona gönderdiArayıp buldum fakat kendisine suyu ulaştırıncaya kadar o şehit olmuştuHemen Hişâm'ın yanına koştum o da şehit olmuştuBari suyu amcamın oğluna içireyim diye onun yanına gittim fakat o da şehit olmuştuNihayet su elimde kaldıAllah hepsine rahmet etsin"

Osman ÇETİN

(Alıntıdır)