Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Haccın Hükmü, Hac Çeşitleri ve Haccın Şartları Nelerdir?


  Haccın hükmü
  İslam’ın 5. şartı hacdır. Yani gücü yetenin ömründe bir kere Kâbe-i Muazzama’ya gidip oraya mahsus ibadetleri yapması farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan haclar nafile olur. Hac ıstılahta belli bir yeri belli bir zamanda belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir. Bu belli şeylere Menâsik denir. Menâsikten herbirine Nüsük denir. Nüsük ibadet demektir.

  Hac çeşitleri
  Üç türlü hac vardır: 1- İfrad hac: Bu haccı yapana müfrid hacı denir. İhrama girerken yalnız hac yapmaya niyet eden kimsedir. Mekke’de oturanlar yalnız müfrid hacı olur.

  2- Kıran hac: Bu haccı yapana karin hacı denir. Hacla umreye birlikte niyet eden kimsedir. Önce umre için tavaf ve sa’y edip sonra ihramını çıkarmadan ve tıraş olmadan hac günlerinde hac için tekrar tavaf ve sa’y yapar.

  3- Temettü hac: Bu haccı yapana mütemetti hacı denir. Hac aylarında yani Şevval Zilkade ile Zilhiccenin ilk on gününde umre yapmak için ihrama girip ve umre için tavaf ve sa’y yapıp ve tıraş olup ihramdan çıkar. Memleketine gitmeyerek o sene terviye gününde veya daha önce hac için ihrama girerek müfrid hacı gibi hac yapar. Yalnız tavaf-ı ziyaretten sonra da sa’y yapar. Karin ve mütemetti hacıların şükür kurbanı kesmesi vacibdir.

  Temettü veya Kıran haccı yapanlardan kurbanlık hayvan bulunmaması veya alınamaması sebebiyle kurban kesme imkânı olmayanlar üç gün hac esnasında yedi gün hacdan sonra olmak üzere on gün oruç tutarlar. İlk üç günün ihrama girdikten sonra hac ayları içinde ve kurban bayramının ilk gününden önce Mekke’de tutulmuş olması zorunludur. Kurban kesme imkânı elde edilebileceği ümidiyle bu üç günlük orucun son vaktine kadar geciktirilmesi yani Arefe günü tamamlanmak üzere 7 8 ve 9 Zilhicce günlerinde tutulması efdaldir. Temettü haccında bu oruç henüz hac için ihrama girmeden umre ihramından sonra da tutulabilir.

  Haccın şartları
  Vücub şartları şunlardır:
  1- Müslüman olmak.
  2- Kâfir ülkesinde olanın haccın farz olduğunu işitmesi.
  3- Akıl baliğ olmak.
  4- Hür olmak.
  5- Nafakadan fazla olarak hacca götürüp getirecek ve evindekilere yetecek kadar parası olmak.
  6- Hac vaktinin gelmiş olması. [Hac vakti arefe ve bayram günleri olmak üzere 5 gündür.]
  7- Hacca gidemeyecek kadar kör hasta ihtiyar ve sakat olmamak.

  Eda şartları da şunlardır:
  1- Hapsedilmiş veya yasaklı olmamak.
  2- Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olması.
  3- Kadının kocasının veya ebedi mahrem akrabasından fâsık ve mürted olmayan akıl baliğ veya mürâhık bir erkekle beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (Kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez!) [Bezzar]

  [Şafii’de mahremsiz olarak kadınlar farz olan hacca gidebilir. Kadının mahreminin hac yolunda ölmesi Şafii’yi taklit etmesi için özür olur.] Erkeksiz kadın hacca gidemez. Giderse haccı sahih olursa da haramdır.

  Erkeğiyle gidince de otelde tavafta say’da ve taş atarken erkekler arasına karışması haccın sevabını giderdiği gibi büyük günaha da girer.

  4- Kadın iddet halinde olmamak.
  [Vücub şartları bulunmakla beraber eda şartları da kendisinde bulunanın o yıl hacca gitmesi farz olur. O yıl hac yolunda ölürse hac sâkıt olur. Vekil gönderilmesi için vasiyet etmesi gerekmez. O yıl gitmezse günah olur. Sonraki yıllarda hac yolunda veya evinde hasta hapis veya sakat olursa yerine başkasını bedel [vekil] göndermesi veya bunun için vasiyet etmesi gerekir. Vekil gönderdikten sonra iyi olursa kendinin gitmesi de lazım olur. Sonraki senelerde hacca giderse tehir günahı af olur.]

  ALINTIDIR.
  Arş, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Haccın önemi ve farzları

  Dinimizin beşinci şartı hacdır. Yani gücü yetenin ömründe bir kere Kâbe-i Muazzama’ya gidip oraya mahsus ibadetleri yapması farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan haclar nafile olur. Hac ıstılahta belli bir yeri belli bir zamanda belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir. Bu belli şeylere Menâsik denir. Menâsikten herbirine Nüsük denir. Nüsük ibadet demektir.


  Sual:
  Hacca gitmenin önemi nedir?
  CEVAP
  Farz olan hacca gitmeye çalışmalıdır! Bir kere farz olan haccı yapmak yirmi kere Allah yolunda savaş etmekten daha sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Hac suyun kirleri temizlediği gibi günahları yok eder.) [Taberani]

  Kabul olan hac kılınmamış namazların tutulmamış oruçların verilmemiş zekatların günahlarının affına sebep olmaz. Bunları geciktirme günahlarının affına sebep olur. Kul borçları verilmedikçe veya helalleşilmedikçe ödenmiş olmaz. Kul ve hak borçlarından başka günahlar affedilir. Hadis-i şerifte (Arafat’ta vakfeye durup da günahlarının affedilmediğini zanneden büyük günaha girmiş olur) buyuruldu. (Hatib)

  Haccın sahih ve kabul olmasının şartları vardır. Sahih olması için vaktinde hac yapılması lazımdır. Kabul olması içinde haccın sahih olması o kimsenin itikadı düzgün olması bid’at ehli olmaması gibi şartları vardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Bid’at işleyenin orucu haccı cihadı kabul olmaz.) [Deylemi]
  Haccın kabul olması için haccın farzlarını vaciplerini ve sünnetlerini eksiksiz yapmaya çalışmalı niyeti düzeltmeli riya karıştırmamalı ihlasla hareket etmeli ve helal para ile gitmelidir.

  Ticareti dünyalık işleri hac işine karıştırmamalıdır. Borçları varsa ödemeli hak sahipleriyle helalleşmeli günahlarına tevbe etmelidir. Bunlara riayet edilerek yapılan hac makbul olur. Hadis-i şeriflerde (Hac edin ki muhtaç olmayasınız. Yolculuk edin ki sıhhate kavuşasınız) ve (Hac zenginliğe zina fakirliğe sebep olur) buyuruldu. (Taberani-Şir’a)

  Hacca giderken orada ölmekten korkmamalıdır. Hatta hac yolunda ölmeyi ganimet bilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Hacca giderken veya gelirken ölenin geçmiş günahları af olur. O kimse hesaba çekilmeden azap görmeden Cennete girer.) [İsfehani]

  Hacca giden başkalarına sıkıntı vermediği gibi onlardan gelecek sıkıntılara da katlanmalı yumuşak davranmalıdır. Hadis-i şerifte (Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur) buyuruldu. Sert kırıcı olmaktan da kaçmalıdır. Hadis-i şerifte (Sertlikten ve çirkin şeyden sakının. Yumuşaklık insanı süsler çirkinliği giderir) buyuruldu. (Müslim)

  Hacca gidip gelenin değil haccı kabul olanın günahları af olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Kabul olan bir hac geçmiş günahları yok eder.) [Beyheki]

  (Haccedip kötü söz söylemeyen ve doğruluktan ayrılmayan anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.)
  [Buhari]

  (Hacca giderken yolda ölene kıyamete kadar hac cihada giderken de ölene kıyamete kadar cihad sevabı yazılır.)
  [Ebu Ya’la]

  Hac yolunda harcanan paranın fazileti de çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Hac için harcanan mala Allah yolunda harcanan mala verildiği gibi yediyüz misli sevap verilir.) [Beyheki]

  (Hacı fakirleşmez.)
  [Bezzar]
  (Hacceden zenginleşir.) [Hakim]

  Hac çeşitleri
  Üç türlü hac vardır:
  1- İfrad hac: Bu haccı yapana müfrid hacı denir. İhrama girerken yalnız hac yapmaya niyet eden kimsedir. Mekke’de oturanlar yalnız müfrid hacı olur.

  2- Kıran hac:
  Bu haccı yapana kârin hacı denir. Hac ile umreye niyet eden kimsedir. Önce umre için tavaf ve sa’y edip sonra ihramını çıkarmadan ve tıraş olmadan hac günlerinde hac için tekrar tavaf ve sa’y yapar.

  3- Temettü hac:
  Bu haccı yapana mütemetti hacı denir. Hac aylarında [yani Şevval Zilkade ile Zilhiccenin ilk on gününde] umre yapmak için ihrama girip ve umre için tavaf ve sa’y yapıp ve tıraş olup ihramdan çıkar. Memleketine gitmeyerek o sene terviye gününde veya daha önce hac için ihrama girerek müfrid hacı gibi hac yapandır. Yalnız tavaf-ı ziyaretten sonra da sa’y yapar.

  Kârin ve mütemetti hacıların şükür kurbanı kesmesi vaciptir. Temettü veya Kıran haccı yapanlardan kurbanlık hayvan bulunmaması veya alınamaması sebebiyle kurban kesme imkanı olmayanlar üç gün Hac esnasında yedi gün Hac’dan sonra olmak üzere on gün oruç tutarlar. İlk üç günün ihrama girdikten sonra hac ayları içinde ve kurban bayramının ilk gününden önce Mekke’de tutulmuş olması zorunludur. Kurban kesme imkanı elde edilebileceği ümidiyle bu üç günlük orucun son vaktine kadar geciktirilmesi yani Arefe günü tamamlanmak üzere 7 8 ve 9 Zilhicce günlerinde tutulması efdaldir.

  Temettü Haccında bu oruç henüz Hac için ihrama girmeden Umre ihramından sonra da tutulabilir.


  Haccın şartları
  Sual:
  Haccın şartları nelerdir?
  CEVAP
  Haccın şartları iki kısımdır:

  Vücub şartları:

  1- Müslüman olmak.

  2-
  Kâfir memleketinde olanın haccın farz olduğunu işitmesi.

  3-
  Akıllı olmak.

  4-
  Bâlig olmak.

  5-
  Hür olmak.

  6-
  Geçim ihtiyacından fazla olarakhacca götürüp getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar helal parası olmak.

  7-
  Hac vakti gelmiş olmak. [Hac vakti arefe ve bayram günleri olmak üzere beş gündür. Vücub şartları bulunan kimsenin ömründe bir kere hacca gitmesi farz olur.]

  8-
  Hacca gidemeyecek kadar kör hasta çok ihtiyar ve sakat olmamak.

  Eda şartları
  1-
  Hapsedilmiş veya yasaklanmış olmamak.

  2-
  Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olmak.

  3-
  Kadının hacca gidebilmesi için üç mezhepte kocasının veya nikahı düşmeyen ebedi mahrem akrabasından fasık veya mürted olmayan akıl ve bâlig veya mürâhık bir erkeğin beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır.Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez.) [Bezzar]
  [Şafii mezhebinde mahremsiz olarak iki kadın ile farz olan hacca gidebilir. Kadının mahreminin hac yolunda ölmesi Şafii mezhebini taklit etmesi için özür olur.]
  Erkeksiz kadın hacca gidemez. Giderse haccı kabul olur ise de haramdır. Erkeği ile gidince de otelde tavafta sa’yde ve taş atarken erkekler arasına karışması haramdır ve haccın sevabını giderdiği gibi büyük günaha girer. Ebedi mahrem erkeği bulunmayan kadın ihtiyarlayınca göremez olunca veya iyi olmayacak bir hastalığa yakalanınca yerine vekil gönderir. Daha önce göndermez.

  4-
  Kadın iddet halinde olmamak. Yani kocasından yeni ayrılmış olmamak.
  [Vücub şartları bulunmakla beraber eda şartları da kendisinde bulunan kimsenin o sene hacca gitmesi farz olur. O sene hac yolunda ölürse hac sakıt olur. Vekil gönderilmesi için vasiyet etmesi lazım olmaz. O sene gitmez ise günah olur. Sonraki senelerde hac yolunda veya evinde hasta veya hapis sakat olursa yerine başkasını kendi memleketinden bedel göndermesi veya bunun için vasiyet etmesi lazımdır. Bedel gönderdikten sonra iyi olursa gitmesi lazım olur. Sonraki senelerde hacca giderse tehir günahı af olur.]


  Haccın farzları
  Sual:
  Haccın farzları kaçtır?
  CEVAP
  Haccın farzları üçtür. Biri yapılmazsa hac sahih olmaz.
  1- Haccı ihramlı yapmaktır.

  2- Vakfeye durmak.
  (Arefe günü Arafat’ın Vadi-yi Urenedenilen yerinden başka herhangi bir yerinde öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durulur.)

  3-
  Kâbe-i Muazzamayı Tavaf-ı Ziyaret etmektir.

  Tavaf Mescid-i Haram içinde Kâbe-i Muazzama etrafında dönmek demektir. Dördü farz üçü vacip olmak üzere yedi kere dönülür. Zemzem kuyusunun ve Makam-ı İbrahim’in dışından dolaşarak da tavaf etmek caizdir.

  Kadınlar tavafta Kâbe’ye yaklaşmamaları efdaldir. Kadına dokunmak ihtimali çok ise Şafii’lerin Hanefi’yi veya Maliki’yi taklit etmesi lazım olur.

  Tavafı mescid dışından yapması caiz değildir. Tavafa niyet etmek de ayrıca farzdır. Tavaf-ı ziyareti Arafat’tan sonra da yapmak da farzdır.

  Tavaf ederken ve sa’y ederken ezan okunursa bunlar bırakılıp namazdan sonra tamamlanır.


  Hac için zenginliğin ölçüsü
  Sual:
  Hacca gitmek için nisab nedir? Zekat nisabına malik olanın hacca gitmesi farz mıdır?
  CEVAP
  Zekat nisabına malik olmasa da ihtiyacından fazla olarak hacca götürüp getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar parası olana diğer şartlar da kendisinde varsa hacca gitmek farz olur.

  İhtiyaç eşyasının birincisi nafakadır. Nafaka mutfak eşyası ile birlikte yiyecek giyecek ve ev eşyası ile evdir. Binek hayvanı veya arabası sanat aletleri meslek veya ders kitapları da ihtiyaç eşyası sayılır. Bir senelik yiyecek veya parası nafaka sayılır. Tüccarın esnafın çiftçinin kendi memleketlerinde âdet olan sermayeleri hac için ihtiyaç eşyasıdır. (Redd-ül Muhtar)

  Mekke’ye yakın olan birisinin hacca gitmesi için zengin olması gerekmez. Zekat nisabına malik bir zenginin hacca götürüp getirecek ve evde kalan çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını görecek kadar parası yoksa hacca gitmesi farz olmaz.


  Hac zamanı
  Sual:
  Bir kimsede hac vakti gelmeden önce haccın vücub şartları bulunsa hac kendisine farz olur mu? Yoksa bu şartların hac zamanında mı kendisinde bulunması gerekir?
  CEVAP
  Vücub şartlarından birisi hac zamanının gelmiş olmasıdır. Hac zamanı Arefe ve bayram günleri olmak üzere beş gündür. Yolda geçen zaman da düşünülerek vücub şartları bu zaman başında mevcut olan kimsenin ömründe bir kere hacca gitmesi farz olur. (S. Ebediyye)


  Hac ayları
  Sual:
  Kur’anda (Hac bilinen aylardadır) buyuruluyor. Bilinen aylar hangileridir ve hac bu aylarda olmuyor da niye 5 güne sıkıştırılıyor?
  CEVAP
  Hac vakti ile hac ayları farklıdır. Hac ibadeti hac vaktinde yapılır. Hac vakti Arefe ve Kurban bayram günleridir. Hac ayları ise Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhiccenin ilk on günüdür. Tavaf vakfe gibi ibadetler Şevval ve zilkadede değil sadece Arefe ve kurban bayramı günleri yapılır. Hac ayları hac ile ilgili diğer fiillerin yapılması gereken aylardır.

  Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Hac için hac aylarında ihrama girmek sünnettir.) [Buhari]

  Fıkıh kitaplarında da deniyor ki:
  Hac fiilleri hac aylarının dışında yapılmaz. Hac için bu aylardan önce ihrama girmek tahrimen mekruhtur. (Dürr-ül muhtar)

  İhramı hac aylarından önce giymek de caiz ise de mekruhtur. (S. Ebediyye)

  Haccın vaciblerinden birisi de hac ayları içinde olmak şartı ile Safa ile Merve tepeleri arasında say etmek yani yedi kere usulü ile yürümektir. (S. Ebediyye)


  Çeşitli sual cevaplar
  Sual:
  Namaz oruç zekat hac gibi ibadetler mübarek günler kameri aya göre mi yoksa miladi aya göre midir?
  CEVAP
  Hepsi hicri yani kameri aya hicri seneye göredir.

  Sual:
  Zengin hacca gitmeyi ertelese sonra da fakir olsa hacca gitmesi yine farz mı?
  CEVAP
  Hac farz olduktan sonra mal elden çıksa da affolmaz. Yani yine hacca gitmesi gerekir. Hacca gidemeden ölürse yerine vekil gönderilmesi için vasiyet eder.

  Sual: Haccı ertelemek olur mu? Haram para ile hacca giden hac borcundan kurtulur mu?
  CEVAP
  Üzerine hac farz olan kimseye haccı ertelemek Şafii’de ve İmameyne göre caiz diğer üç mezhepte caiz değildir. O sene gitmez ise günah olur. Sonraki senelerde hacca giderse erteleme günahı af olur. O sene hac yolunda ölürse hac sâkıt olur.

  Haram para ile hacca gidenin haccı Hanbeli’de sahih olmaz diğer üç mezhepte günahkâr olsa da haccı sahih olur yani hac borcundan kurtulur. Ancak hacdan hasıl olacak sevaba kavuşulmaz.

  Sual: Falcılığa tevbe ettim. Bu parayla hacca gitmem caiz mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Zamanımızda ne kadar parası olana hac farzdır mesela ailesinin yanında kalan bir bekâr erkek eğer hacca gidecek ve gelecek kadar parası var ise hac buna farz mıdır?
  CEVAP
  Haccın eda şartları bulunan kimsede vücub şartları da varsa hac farz olur. Vücub şartlarından birisi de geçim ihtiyacından fazla olarak hacca götürüp getirecek ve varsa geride kalan kimselere yetecek kadar helal parası olmak.

  Sual: Hacca giden hilali görse Suudların yanlışını anlasa ertesi günü Arafat’a çıkması lazım mı?
  CEVAP
  Elbette.

  Sual:
  Kardeşim şu parayı al hacca git dedi. Hayır dedim günah mı?
  CEVAP
  Günah olmaz.

  Sual:
  Haccımın sahih olmadığını zannediyorum. Tekrar hacca gidince farz olan hacca diye niyet etmem caiz mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual:
  Zengin veya fakir a’ma hac yapsa farz sevabı alır mı?
  CEVAP
  Hayır.

  Sual:
  Kayınvalidem (Yabancı ülkede çalışıp kazanılan para haram olur. Bu para ile hacca bile gidilmez) diyor. Böyle bir şey var mı dinimizde?
  CEVAP
  Öyle bir şey yok. Yabancı ülkede çalışıp kazanılan para haram olmaz.

  Sual: Müslümanlardan veya kâfirlerden ayakbastı parası almak haram mıdır?
  CEVAP
  Evet haramdır.

  Sual: Annem dul ve zengindir. (Paranı vereyim beraber hacca gidelim) diyor. Gitmezsem günaha girer miyim?
  CEVAP
  Hayır.

  Sual:
  Zengin hanımı tarafından yol masrafı karşılanan fakir erkek hanımını hacca götürmeye mecbur mu?
  CEVAP
  Hayır.

  Sual: Erkeklerin dikişli sandalet ve kemer giymeleri uygun mudur?
  CEVAP
  Evet.

  Sual:
  Revakların ikinci katına çıkarak Kâbe-i şerifi tavaf etmek caiz midir?
  CEVAP
  Caiz değildir.

  Sual:
  Kâbe-i şerifi yedi kere dönmek bir tavaf mı?
  CEVAP
  Evet.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş