Din Nedir ? Dinin Tanımı ve Açıklaması

"Din akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi bir kanundur."
Din insanın Tanrı diğer insan ve varlıklarla münasebetlerini düzenleyen ve hayatına yön veren onlarla ilgili davranışlarına esas olacak kurallar bütününe verilen addır. İnsanla beraber var olan tarihin bütün devirlerinde ve bütün topluluklarında karşılaşılan din olgusu çeşitli şekillerde kendini göstermektedir. Bütün bu çeşitliliği kuşatacak bir tanım zor olmakla birlikte bu müesseseye verilen isimlerden yola çıkarak dinin mahiyeti hakkında bilgi sahibi olunabilir.
Dinin bu tarifinden şunları öğreniyoruz:
1. Dinin kurucusu Allah'tır. Bu itibarla Allah'tan başka hiç kimsenin din kurma yetkisi yoktur.

2. Dinin muhatabı akıl sahipleridir. Yani dinin hükümleriyle ancak aklı başında olan kimseler yükümlüdür.
3. Din peygamberler tarafından tebliğ edilmiştir. Allah peygamberlere din ile ilgili hükümleri bildirmiş onlar da insanlara duyurmuşlardır.
4. Dinin gayesi insanları dünya ve ahirette mutlu kılmaktır. Çünkü din insana yaratılışındaki gayeyi yaratana ve yaratıklara karşı yükümlü bulunduğu görevleri bildirir. İyi ile kötüyü birbirinden ayırdeder. İyiye ulaşmanın yollarını gösterir. Bu suretle de insanın dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlar.
Din bazılarının sandığı gibi sadece vicdani bir kanaatten ibaret değildir. Dinin asıl gayesi insanı ruh ve ahlak yönünden olgunluğa eriştirmektir.
ALINTIDIR.