Seferi NamazıSeferi namazı nedir nasıl kılınır ?
Seferi NamazıSeferi namazı nedir nasıl kılınır ?
Seferi Namazı Mezheblere Göre
Seferi Namazı Nasıl Kılınır


Seferi veya Misafir olmak demek yolcu olmak demektir. 3 günlük yere gitmek niyeti ile yola çıkan kimse konakladığı bir yerden üç günlük yola gitmeye niyet ederek ayrılırsa gideceği yolun iki tarafındaki evlerin hizasından ayrılınca misafir olur. Büyük şehirlerde kenar evler kalmamıştır. Bu bakımdan şehre yakın mezarlık fabrika okul ve kışla geçilince seferilik başlar.

Niyet etmez ise bütün dünyayı dolaşsa bile misafir olmaz. Düşmanı arayan askerlerin hâli böyledir. Fakat geri dönüşte misafir olur. İki günlük uzaklıkta olan bir yere gitmeye niyet eden kimse yolda iken veya o yere varınca iki günlük yere daha gitmeye niyet etse o dört günlük yere giderken misafir olmaz.

Hanefi mezhebinde seferde 4 rekat olan farz namazları 2 rekat kılmak vaciptir. 4 rekat kılmak mekruhtur günah olur. Hadis-i şerifte (Seferde namazı tamam kılan hazarda eksik kılan gibidir) buyuruldu. Üç rekatları aynen kılar. Müekked sünnetler gayrı müekked sünnet haline gelir.

Maliki’de meşru seferde 4 rekat farzları 2 kılmak sünnet Şafii’de meşru seferde 2 veya 4 kılmak da caizdir. İki kılmak evladır. Hanbeli’de ise seferde 2 veya 4 kılmak Şafii’deki gibidir.

Hanefi’deki Müslümanların günah işlememeleri için 4 rekatlık namazlarını seferde 2 rekat olarak kılmaları gerekir. Bunun için sefere ait hükümleri de bilmek gerekir. Bu bilgiler Hanefi’ye göre aşağıya çıkarılmıştır:

İnsanın mukim olduğu yerleştiği yere Vatan denir.

3 çeşit vatan vardır:

a- Vatan-ı asli: İnsanın doğup büyüdüğü daha sonra evlendiği yerdir. Bundan sonra da hep kalmak niyetiyle yerleştiği yerdir. Burayı da değiştirip temelli kalmak üzere başka yere göçebilir. O zaman göçtüğü yer vatan-ı asli olur.

b- Vatan-ı ikamet: 15 gün veya daha çok kalıp sonra çıkmaya niyet edilen yerdir.

c- Vatan-ı sükna: İnsanın uğradığı yer olup 15 günden az kalmak için niyet edilen yahut bugün yarın çıkarım diyerek uzun müddet oturulan yerdir.

Vatanın değişmesi:
Vatanın değişmesi aşağıda belirtilen örneklerdeki gibi olur:
Bir kimse evlenip veya temelli kalmak üzere bir yere yerleşmedikçe doğup büyüdüğü yer vatan-ı asli olmaktan çıkmaz. Evlenirse eski vatan-ı aslisi bozulur. Evlendiği yer vatan-ı asli olur. Başka bir yerde temelli kalmak üzere yerleşirse bu sefer evlendiği yer vatan-ı asli olmaktan çıkar. Temelli yerleştiği yerden ayrılıp başka bir yere temelli yerleşirse önceki yerleştiği yer vatan-ı asli olmaktan çıkar. Yani bir kimse Haymana’da doğsa vatan-ı aslisi Haymana olur. Bu kişi Samsun’da evlense Haymana vatan-ı asli olmaktan çıkar ve vatan-ı aslisi Samsun olur. Daha sonra Fatih’te temelli yerleşmeye karar verirse o zaman vatan-ı aslisi Fatih olur. Samsun vatan-ı asli olmaktan çıkar. Vatan-ı aslide bir saat de kalınsa namazlar kısaltılmaz.

Bir kimse evlenip bir yere yerleştikten sonra hanımı o şehirde ikamet ettirse iş icabı kendisi gidip başka bir şehre temelli yerleşse iki vatan-ı aslisi olur.

Bir köyde ikamet eden bir kadın şehirdeki doğum evine giderek çocuğu olsa çocuğun vatan-ı aslisi annesinin ikamet ettiği köydür. Çünkü orada büyüyecektir. Birkaç gün kaldığı yerde yani vatan-ı süknada doğmuş sayılmaz.

Bir kimse 60 km.lik mesafeye gitmek için bir otobüse binse otobüste uyuyup 150-200 km.lik mesafeye gitse bile yine seferi olmaz. Çünkü buraya gelmeye niyet etmemiştir. Burada iken 60 km. ilerideki şehre bir iş için gitse yine seferi olmaz. Dönerken ilk çıktığı yere gelmeye niyet ederse dönüşte seferi olur. Bunun gibi bir kişi 60 km. olan Çatalca’ya gitmek üzere Fatih’ten çıksa otobüste uyuduğu için Edirne’ye gelse Edirne’ye kendi isteği ile gitmediği niyetsiz gittiği için Edirne’de namazlarını mukim olarak yani 4 rekat olarak kılar. Edirne’den tekrar Fatih’e gitmeye niyet ederek yola çıksa Edirne’den çıkar çıkmaz namazlarını kısaltır.
ALINTIDIR.