Namazın Adabı
Namazın Adabı
namazın adapları

Namazın Âdâbı;


Müezzin kaamet getirirken: "Hayye-ale'l-felâh" dediğinde beklemeden ayağa kalkmak.

İftitah tekbirinde baş parmaklarını kulak yumuşağına temas ettirmek


Kıyâmda secde yerine bakmak

Rükû'da ayağının uçlarına bakmak


Rükû ve secde tesbihlerini beş veya yedi defa okumak


Alnından evvel burnunu yere koymak


Secdede burnunun iki tarafına bakmak

Selâmda omuzlarına bakmak

Esneme geldiği zaman ağzını tutamazsa sağ elin dışı ile kapamak

İmkân nisbetinde iyi ve temiz elbise ile namaz kılmak

Sağına selâm verirken sağındaki cemaat ve melâikeye selâm vermeye niyet etmek

Soluna selâm verirken solundaki cemâat ve melâikeye selâm vermeye niyet etmek

Yalnız ise selâmda kirâmen kâtibîn ve hafaza meleklerine selâm vermeye niyet etmek

Mümkün olduğu kadar öksürmeyi defetmek

Alıntıdır.