Kuranı Kerimde Cuma Namazı hakkında bilgi

Kuranı Kerimde Cuma Namazı hakkında bilgi
Cuma Namazıyla ilgili Kuran Ayetleri

Kuranı Kerimde Cuma Namazı


Kur’an-ı kerimin mücmel olmadığını açık olduğunu söyleyenler de mesela Cuma namazını anlatırken Cuma namazı şöyle kılınır: “Ezan okunur hazırlanmış olan mü’minler mabedi doldurur. Hutbeden önce iç ezan okunur...4 rekat tatavvuun ardından hutbe okunur “ demektedirler.

Halbuki Kur’an’da hutbe iç-dış ezan diye bir ayrım ve hatta esasen “Cuma namazı” diye bir namaz yoktur. Cuma ile ilgili ayette sadece “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun...” (62/9) buyurulmaktadır.

Cuma Namazıyla ilgili Kuran'da Geçen Ayetler


Kur'an-ı Kerim'de cuma namazı hakkında Cuma Suresinin 910 ve 11. ayetlerinde yüce Allah şöyle buyurmuştur;

  • Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman hemen Allahı anmaya koşun ve alış verişi bırakın Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır


  • Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allahın lütfundan isteyin Allahı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz


  • Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar De ki: Allahın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

ALINTIDIR.