Tilavet Secdesi Nedir ?
Tilavet Secdesi Nedir nasıl yapılır
Tilavet Secdesi Kuranda geçen tilavet secdeleri
Tilavet Secdesi nasıl yapılır
Kur'an'daki bir secde âyetini okuyan veya dinleyen müslümanın yapması vacib olan secdedir.Bunlardan herhangi biri üzerine vacib olan secdeyi yapmazsa günahkar olur.
Resulullah (s.a.v) buyuruyor: Ademoğlu secde âyeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve: "Yazık bana insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim benim için de ateş var '' der. ''
Tilâvet Secdesi Niçin Vacibtir?
Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler." (İnşikak21). Bir kimse ancak vacib olan işi yapmamaktan ötürü kötülenir. Diğer yandan bu secde namazda yapılan secde olup namaz secdesi gibi vacib hükmüne tabi olur.
Resulullah (s.a.v) buyuruyor: "Kur'an'ı okuyan ve dinleyene secde etmek vacibtir"
Tilavet secdesi yapmak Hanefilere göre vacip diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.
Tilâvet Secdesi Ne Zaman Vacib Olur?
Secde âyetini okumak. Okuyanın kulakları duymasa bile secde gerekli olur.
Okunan secde âyetini işitmek veya dinlemek. İşitmek kasıtsız dinlemek ise kasıtlı olur.
Bir imama uymuş olmak İmama uyan kimse imamın okuduğu secde âyetini duymasa bile tilâvet secdesi yapar.
Okuyan duyma özürlü olsa dahi okuma ile üzerine vacip olur.
Müslüman olan bir cünüp veya sarhoş da okuyacağı veya işiteceği bir secde âyetinden dolayı secde ile yükümlü olur. Temizlik ve ayık halinde bu secdeyi yapmaları gerekir.
Kendisine secde âyetinin okunduğu haber verilen uyuyan kimseye de tilâvet secdesi vacib olur.
Secde âyetini hoparlörden dinlemek okuyucudan dinlemek gibidir. Radyo ve televizyondan dinlenen secde âyeti de hoparlörden dinlemeye benzer. Çünkü sesin tel aracılığı ile ulaşması ile ses dalgaları aracılığı ile telsiz olarak anında ulaşması arasında bir fark bulunmamaktadır.
Tilâvet Secdesi Ne Zaman Gerekmez?
Bir kimse secde âyetini papağan gibi öğretilmiş bir kuştan veya ses kayıt cihazının bantından yahut ses yankısı olarak dinlerse secde etmesi gerekmez.Secde âyeti uyuyan baygın olan veya akıl hastası bulunan yahut mümeyyiz olmayan çocuktan işitilse en sağlam görüşe göre tilâvet secdesi gerekmez.
Tilâvet Secdesini Geciktirmek Günah mı?
Namaz dışında okunan secde ayetlerinin secdesi ömür boyunca yapılabilir. Ancak özürsüz olarak geciktirmek mekruhtur.
Gecikmeden dolayı bir günah işlenmiş olmazsa da bu vacibi yerine getirmeden ölen insan günahkar olur.
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?
Başta tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli üstünün başının temiz ve avret yerlerininde örtülü olması şarttır.
Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın "Allahüekber" diyerek secdeye varılır.
Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" denildikten sonra yine "Allahüekber" diyerek kalkılır.
Secdeden kalktıktan sonra "Ğufrâneke Rabbenâ ve İleykel masîr" denir.
Secde âyetinin mealini okuyana secde gerekir mi?
Secde âyetinin mealini okuyan veya dinleyen kimse de secde yapmalıdır.
Kuran daki Tilavet Secdelerinin GeçtiğŸi Sureler;
1- A’raf Suresi 206. ayet
2- Rad suresi 15. ayet
3- Nahl Suresi 49. ayet
4- İsra Suresi 107. ayet
5- Meryem Suresi 58. ayet
6- Hac Suresi 18. ayet
7- Furkan Suresi 60. ayet
8- Neml Suresi 25. ayet
9- Secde Suresi 15. ayet
10- Sad Suresi 24. ayet
11- Fussılet Suresi 37. ayet
12- Necm Suresi 62. ayet
13- İnşikak Süresi 21. ayet
14- Alak Suresi 19. ayet