Abdestin Fazileti İle İlgili Hadisler

Abdestin fazileti ile ilgili hadisler"Bir müslüman abdest alırken ellerini yıkayınca elleri ile yaptığı günahları bağışlanıryüzünü yıkayınca gözleri ile işlediği günahlarıbaşını meshedince kulakları ile dinleyerek işlediği günahlarıayaklarını yıkayınca da ayakları ile yürüyerek işlediği günahları bağışlanır."
" Biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın çünkü abdest gazabı ve sinirleri yatıştırır."
"Kul abdest alıp ağzına su verdiği zaman ağzındaki günahları çıkar. Burnuna su çektiği zaman burnundaki günahları çıkar. Ellerini yıkadığı zaman ellerindeki tırnaklarının uçlarına kadar olan günahları dökülür. Ayaklarını yıkayınca ayak altlarına kadar olan ayaklarının günahları dökülür. Sonra camiye yürümesi ve namazı ona fazladan kalır."
"Doğru olun men edilmeyeceksiniz. Bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. Gerçek mü´min devamlı abdestli olmaya çalışır."

"Kişideki bir iyi huy sebebiyle Allah (c.c) bütün amellerini düzeltir. Kişinin namaz için temizlenmesi sebebiyle Allah (c.c) günahlarını örter. Namazı onun için fazlalık olur."
"Zorluklara rağmen abdesti tam almak uzak yerlerden camiye gelmek namaz kıldıktan sonra diğer namazı beklemek. İşte nöbet tutmak budur işte nöbet tutmak budur. İşte nöbet tutmak budur"
ALINTIDIR.