Abdest duaları Arapça ve Türkçe
1)Abdeste başlarken Euzu Besmeleden sonra şu dua okunur:
"Elhamdu lillahillezi cealel mae tahuren ve cealel islame nura."
Anlamı suyu temizleyici ve İslamı nur kılan Allah'a hamdolsun.
2)Ağıza su alırken:
"Allahummesgıni min havzi nebiyyike ke'sen la ezmeu ba'dehu ebeda."
Anlamı:Allahım!Bana peygamberinin havuzundan öyle bir kase içir ki ondan sonra bir daha susamayayım.
3)Buruna su alırken:
"Allahümme la tahrimni rayihate naimike ve cennatik"
Anlamı:Allahım!Beni nimetlerinin ve cennetlerinin kokusundan mahrum etme.
4)Yüzü yıkarken:
"Allahümme beyyid vechi binurike yevme tebyeddu vucuhun ve tesveddü vücuh.
Anlamı:Allahım!Bazı yüzlerin beyazlanacağı bazı yüzlerin de kararacağı günde benim yüzümü ak eyle.
5)Sağ kolunu yıkarken:
"Allahümme a'tini kitabi biyemini ve hasibni hisaben yesira."
Anlamı:Allahım!Bana kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır."
6)Sol kolunu yıkarken:
"Allahümme la tü'ti kitabi bişimali ve la min verai zahri ve la tuhasibni hisaben şedida."
Anlamı:Allahım!Bana kitabımı solumdan ve arka tarafımdan verme ve beni zor bir hesaba çekme.
7)Başa meshederken:
"Allahümme ğaşşini birahmetike ve enzil aleyye min berekatik."
Anlamı Beni rahmetinle ört ve üzerime bereketlerinde indir.
8)Kulaklara meshederken:
"Allahümmec'alni minellezine yesteminuel'kavle fe yettebiunne ahseneh."
Anlamı:Allahım!Beni hak sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle.
9)Boynuna meshederken:
"Allahümme a'tık rekabeti minennar."
Anlamı:Allahım!Benim vücudumu cehennem ateşinden azad eyle.
10)Ayakları yıkarken:
"Allahümme sebbit kademeyye alessirati yevme tezillü fihil'akdam."
Anlamı:Allahım!Ayakların kayacağı günde benim iki ayağımı sırat üzerinde tut.
ALINTIDIR.