Teheccüd namazı
Teheccüd namazı vakti
Teheccüd namazı vakti gecenin üçte ikisi geçtikten sonra başlar imsak vakti girinceye kadar kılınan nafile bir namazdır.Teheccüd namazına kaklmadan önce bir müddet uyumuş olmak gerekir.
Teheccüd namazı kaç rekat?
Teheccüd namazı en az iki en çok sekiz rekat kılınır.
Teheccüd namazı duası
Teheccüd namazı duası okunuşu ve anlamı şöyledir:
Teheccüd namazı duası okunuşu:
“Allahümme innî es’elüke rahmeten min indike tehdi bihâ kalbi ve tecmau bihâ emri ve telümmü bihâ şa’sî ve tuslihu bihâ gâibî ve terfeu bihâ şâhidî ve tüzekki bihâ amelî ve tülhimünî bihâ rüşdî ve terüddü bihâ halfetî ve ta’sımunî bihâ min külli sûin Allahümme innî es’elüke’l-fevze fi’l-kadâi ve nüzule’ş-şühedâi ve ayşe’s-süadâi ve’n-nâsra ale’l-a’dâi"
Teheccüd namazı duası anlamı:
"Hamd olsun sana ya Rabb! Sen bütün semâları arzı ve onlardakileri ayakda tutansın. Hamd sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen semâlarda arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nûrusun. Hamd Sana mahsusdur ey Rabbim! Sen semâların arzın ve onlardakilerin mâlikisin. Ve Sana yine hamd olsun ki sen Hakk'sın. Senin va'din de hakk sana kavuşmak da hakk sözün de hakk cennet de hakk ateş de hak nebîler de hak Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-de hak kıyamet saati de hak. Sana teslîm oldum ey Rabbim! Sana îmân etdim sana tevekkül etdim ve sana yöneldim inanmayanlara karşı sana dayanarak mücâdele etim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul etdim benim evvelki yapdıklarımı da sonradan yapacaklarımı da gizli yaptıklarımı da açık yapdıklarımı da mağfiret et. Öne alan da sensin geriye bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'a dayanmakladır. "
ALINTIDIR.