Küsuf namazı nedir?


Güneş tutulduğu zaman kılınan namazdır.Cuma namazını kıldıran imam ezansız ve ikametsiz en az iki rekat namaz kıldırır. Kıraati gizli veya açıktan okur. Kıraatte uzun sure okumak iyidir.
Namazdan sonra da güneş açılıncaya kadar kıbleye doğru ayakta veya cemaate karşı oturarak dua eder. Böyle bir zamanda imam bulunmazsa bu namazı herkes kendi evinde tek başına da kılabilir
ALINTIDIR.