İstihare Namazını Her Gece Uygulayın

İbnü'l Arabi (k.s.) öğütlerinde iki şeyi çok fazla vurgular ;

1) Abdestsiz dolaşmayın ve gece muhakkak abdestli uyuyun
2) Her gece istihare namazı kılın ve Allah'tan size yol göstermesini ve hayırlısını dileyin.

Fusüsul Hikem adlı eserinde içine doğmasını bazı bilgilerin ona verilmesini buna borçlu olduğunu söylemiştir. Ona göre bu bilgilere ulaşmanın 3 yolu vardır;

- rüyadayken (istihare namazı ile)
- bedeninden ayırıp (astral seyahat ile)
- halvete girip teslim olarak

İstihare "hayırlı olanı istemek" anlamına gelir. (kuantum düşünme)

İnsanlar kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman bazen belki eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Mesela Peygamberimizin nübüvvetle görevlendirildiği sıralarda Araplardan bir kimse yolculuğa çıkmak istendiğinde bu yolculuğun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak için fal oklarına başvururdu.

Peygamberimiz bu adeti kaldırarak onun yerine istihareyi getirmiş ve şöyle buyurmuştur: (1)

"Biriniz bir iş yapmaya niyetlenince farzın dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle desin: Ey Allahım ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lütfünden bana ihsan etmeni istiyorum gücüme güç katmanı istiyorum. Ben bilmiyorum ama sen biliyorsun ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa bu işi benim hakkımda takdir buyur onu bana kolaylaştır uğurlu ve bereketli eyle. yok eğer benim dünyam ve geleceğim için kötü ise onu benden beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!" (2) (kuantum olumlama)

Namazda makbul olanı; ilk rekatta Fatiha ve Kafirun Suresi ikinci rekatta ise Fatiha ve ihlas suresi okumaktır. İki rekat namaz kılıp bu duayı yaptıktan sonra kalbe doğacak istek veya nefretle yahut yapıcı veya engelleyici sebeplerle işin hayırlı olan tarafı gerçekleşmiş olduğuna kanaat beslenir ve buna rıza gösterilir. Namazı kıldıktan sonra hiçkimseyle konuşmamak direk yatağa girmek sağ tarafa ve kıbleye doğru yatmak uymaya çalışırken kalpten "Allah Allah" demek güzel olan şeylerdir. Bu namazı buradan okuyup tatbik etmek isteyenlerden bir dileğimiz olacak Yukarıdaki Peygamber efendimizin yukarıdaki duasını kendi sıkıntısına problemine uyarlayıp kalbinden okuduktan sonra;

3 ihlas ve 1 Fatiha'yı da başta Peygamberimize sevdiklerine ve Zamanın Sahibine hediye eylesin. Onların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun anlayacağı şekilde her şeyi aşikar göstersin perdeleri aralasın diye Allah'a dua etsin. Dua esnasında: (kuantum imgeleme)

-Allah ile konuşur gibi dua etsin
-Etrafını saran melekleri hissetsin
-Dua esnasın da gözlerini kapatsın
-Boynunu büksün
-Allah'ın aciz bir kulu olduğunu hissetsin.

Birinci defada sonuç alınamazsa üç kere veya yedi defa tekrarlanabilinir.

Samimi olarak yapıldığı takdirde kalbe doğuş olabilir istihare sonucu bir ferahlık ve rahatlık olursa o işin hayırlı olacağına sıkıntı ve darlık olursa olumsuz olacağına işaret edilir. Gündüz yapılacağı gibi iyice konsantre olunabilmesi için geceleyin yatmadan hemen önce yapılması tavsiye edilir. İstihare için uykuya yatma ve rüya bekleme şartı olmadığıda unutulmasın. Allah bunu samimi olarak isteyenlere bir işaret veya ipucu verir.

O kapısına geleni geri çevirmez. O'nun kapısı umutsuzluk kapısı değildir.

ALINTIDIR