Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Şevval ayının birinci günü fıtır ya’nî Ramazan bayramının Zilhiccenin onuncu günü ise Kurban bayramının birinci günleridir. Bu iki günde güneş doğduktan sonra iki rek’at bayram namazı kılmak erkeklere vâcibdir…

Bayram namazlarının şartları Cuma namazının şartları gibidir. Fakat burada hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Ramazan bayramında namazdan önce tatlı [hurma veya şeker] yimek gusül etmek misvak kullanmak en iyi elbiseleri giymek fıtrayı namazdan önce vermek yolda yavaşça tekbîr okumak müstehabdır.

Kurban bayramı namazından önce bir şey yimemek namazdan sonra önce kurban eti yimek namaza giderken yüksek sesle özrü olan yavaşça tekbîr getirmek müstehabdır.

Bayram namazları iki rek’attir. Cemâat ile kılınır yalnız kılınmaz. Ramazan ve Kurban bayramı namazlarının kılınışı aynıdır.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?
1-
Önce “Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmağa uydum hazır olan imâma” diye niyet ederek namaza durulur. Sonra “Sübhâneke” okunur.

2- Sübhânekeden sonra eller üç defa tekbîr getirerek kulaklara kaldırılıp birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır. İmâm önce Fâtiha sonra bir sûre okur ve beraberce rükû’a eğilinir.

3- İkinci rek’atta önce Fâtiha ve bir sûre okunur. Sonra iki el üç defa tekbîr getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbîrde elleri kulaklara kaldırmayıp rükû’a eğilinir.

Kısaca: iki salla bir bağla üç salla bir eğil! diye ezberlenir.

Teşrik Tekbîrleri


Kurban Bayramının arefesi günü sabah namazından dördüncü günü ikindi namazına kadar hacıların ve hacca gitmeyenlerin erkek kadın herkesin cemâat ile kılsın yalnız kılsın farz namazından sonra selâm verir vermez bir kere “Teşrîk tekbîr”ini okuması vâcibdir.

Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra okumak lâzım değildir.

İmâm tekbîri unutursa cemâat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Kadınlar yavaş söyler.

Teşrik Tekbîri:


“ALLAHÜ EKBER ALLAHÜ EKBER. L İLÂHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER. ALLAHÜ EKBER VE LİLLÂHİLHAMD”.

ALINTIDIR.