Anadolu'da Halidi Nakşi Şeyhlerinin isyanları...

Cübbeli Ahmet’in Tarikat Şeyhi TAŞNAKÇI Çıktı

Şeyh Said isyanı 1925’te çıktı ve isyancı başı Şeyh Said bir Halidi Nakşi şeyhiydi.

Şeyh Said isyanının 2 numaralı ismi Seyit Abduılkadir o da Halidi Nakşi tarikatından idi ve babası Şeyh Ubeydullah 1880’de Osmanlı’ya isyan etmiş isyan bastırılmış ve sürgüne gönderilmişti.

Hem şeyh Said’in hem de Seyit Abdulkadir’in büyük halifesi Seyit Taha Tarikatın Anadolu Halifesiydi.

Peki şeyh Said isyanından sonra ne oldu?

Şeyh Said isyanından kaçanlar 5 Ekim 1927’de Lübnan’ın Bihamdun kentinde ‘Hoybun’ adıyla gizli bir örgüt kurdular.

Kurucular hep tanıdık simalardı; Kamuran Celadet Ali ve Süreyya Bedirhan.[1]
Ancak bu örgütün diğerlerinden önemli bir farkı vardı o da ilk kez ve resmen Ermeni Taşnaksutyun Partisiyle siyasi Kürtçülerin bir araya gelmiş Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir ittifak kurmuşlardı…

Cumhuriyet’ten kaçan siyasi Kürtçüler İngilizlerin Revanduz Kaymakamı olarak atadığı Seyit Taha aracılığıyla Irak’taki Siyasi Komiser Yardımcısı ve İngiliz Gizli Servisi ajanı olan C.J.Edmods’la bağlantıya geçtiler. Edmonds ile yapılan görüşmeden sonra bir başka İngiliz ajanı Modfold(Motfoltre) eşliğinde Revanduz’a geldiler.

İlk toplantı Şubat 1927’de Seyit Taha’nın Revanduz’daki evinde yapıldı.
Bu toplantıya şu isimler katıldı; İngiliz Ajanı Yüzbaşı Modfold Seyit Taha kardeşi Seyit Musluhittin Balik Aşireti Reisi Mahmet Ağa Munkuri Aşireti Reisi Suvar Ağa namına katibi Şeyh Said’in adamlarından Hınıslı Mehmet Emin(diğer ismi Broski).

Alınan karar şuydu;
‘İngilizler daima mazlum milletlerin hamisi olmuşlardır. Kürtlere de yardım edeceklerdir. İcabında klendilerine silah ve cephane verecekleri gibi Nesturilere de Kürt elbisesi giydirerek yardım edeceklerdir. Fakat her şeyden evvel muvaffak olmak için de birleşerek bir cemiyet vucüda getirmek lazımdır; Şemdinan(Şemdinli) tarafına büyük taarruz ve Van işgal edildiği takdirde İngiliz yardımı her sahada kendini gösterecektir’ .[2]

Seyit Taha isyancı Halidi şeyhi Abdulkadir’in torunuydu. O da Halidi Nakşi şeyhi idi.

Mart 1927’de yine Seyit Taha’nın evinde ikinci bir toplantı daha yapıldı.
Amaç ilk toplantı alınan kararları ve İngilizlerin taleplerini müzakere etmek idi.

Toplantıya bu kez 1930’da Ağrı’da Ermeni isyanı çıkaracak olan İhsan Nuri ve Şeyh Sait’in oğlu Ali Rıza da katılmıştı.

Türkiye’ye karşı yapılacak harekatın detayları şöyle tespit edildi; ‘Irak’tan Şemdinli bölgesine İran’dan Celali bölgesine ve Suriye’den Urfa bölgesine taarruz etmek; Aynı zamanda Ağrı dağında bulunan Celali Aşireti Reisi Halit Bey ile Maku civarında Haydaran Aşiretinden Yusuf Abdal Haco Remanlı Emin Bey Şırnaklı Ali Han ve Şahinzade Hırço Mustafa’ya haber ulaştırıp harekata katılmaya davet etmek.’

Sayılan kişilere davetiyeler gönderildi.
Daha bir cevap alınmadan Seyit Taha ve adamları Şemdinli’ye bir saldırı teşebbüsünde bulunduysa da başarı sağlayamadı geri çekildi.

Seyit Taha’nın evi üçüncü ve son bir toplantı daha sahne oldu.
İngiliz Ajanı Yüzbaşı Modfold’un da hazır olduğu bu toplantıda daha güçlü bir saldırı yapabilmesi için Haydaranlı ve Celali aşiretlerinin de işin içine çekilmesine karar verildi. İhsan Nuri aracılığıyla bu aşiretlerle gerekli irtibatı kurdular. İhsan Nuri’ye masrafları karşılığı olarak İngilizler tarafından 2.000 altın ödeme yapılmıştı.

Yapılan toplantılar alınan kararlar ve saldırı teşebbüsleri bir sonuç vermeyince İngilizler bu kez Ermenileri bu oyuna çekmeye karar verdiler. Ermeni Taşnak örgütü bu teklifi olumlu karşıladı çünkü Ermeni davasını bu siyasi Kürtçülerin desteğinde kazanmak onların da siyasetine uygun düşüyordu.

Ermeni-Kürt ittifak sahnesine temel atan bu toplantı Irak’ta yapıldı.
Katılan isimler şunlardı; ‘Ermenilerden Leon Paşa Urfalı Emir Ziyan Bağdat’ta Londra Oteli işletmecisi Sultanyan ve Muşlu Aris; Kürtlerden Şeyh Said’in oğlu Ali Rıza Doktor Mehmet Şükrü(Sekban) firari subaylardan Hurşit İhsan Nuri Hınıslı Mehmet Emin(Broski) Liceli Fekmi Efendi Süleymaniyeli Abdulkerim Şalul…’


Toplantıya katılanlar özellikle kurulacak yeni örgütün adının bir yanda Kürtler arasında bir sempati oluşturacak ve bu şekilde örgütün içinde yer alacak Ermeni varlığını gizleyebilecek öte yanda Ermenilere de sıcak gelebilecek bir isim olması üzerinde duruyordu. Sonunda ‘Hoybun’ adı üzerinde karar kılındı.

Hoybun; Kürtçe ‘istiklal’ Ermenice ‘Ermeni yurdu’ anlamını taşıyordu.
Geniş anlamda Hoybun; Osmanlı’da ve Türkiye Cumhuriyeti’nde adı Kürdistan olan ayrı bir devlet kurmak emeliyle bir araya gelmiş olan ayrılıkçı Kürtlerin Doğu Anadolu’yu da kapsayan büyük Ermenistan emelindeki Ermenilerle birlikte oluşturduğu ittifakın kod adıydı.
Hoybun; temeli ve çatısı Ermeni siyasi fikri İngiliz ve piyonu Kürt olan bir gizli örgüt olarak tarihe yazılmıştı[3]…

Ermeniler bu yeni siyasi ittifakı Avrupa kamuoyuna duyurabilmek amacıyla Paris’te bir kongre yapılması karara bağladılar. Cemiyet-i Akvam’a başvurulabilmesi için Kürt aşiretleri namına birer temsilci gönderilmesini istediler.

Suriye’deki Kürt aşiretlerini temsilen seçilen şu isimler oldu; Berazi aşiretinden Hüsnü Irak Kürtleri namına Şerif Paşa ve diğerleri için de Doktor Şükrü Sekban.

Ermeni temsilcileri ise şunlardı; Rupen Paşa Vahan Papazyan Bogos Nubar Paşa Erivan namına Ahadisyan ve Vaharonyan.

Bu toplantıda; biri Kilikya(Adana ve çevresi)’da diğeri Erivan mıntıkasında olmak üzere iki Ermeni devleti ve bunlar arasında bir Kürt devleti kurulması kararı alındı.

Bu siyasi hedefler bir zamanlar İngilizlerin yaptığı ‘Ermeni-Nesturi-Kürt’ projesine tıpatıp uyuyordu.

Aynı süreçte ve aynı amaçlarla Beyrut’ta da bir kongre düzenlenmişti.
Katılanlar arasında çarpıcı isimler vardı; Celadet Ali Bedirhan ve Kamuran Ali Bedirhan. Goms adıyla bilinen Vanlı Papaz Vahan Papazyan da katılmıştı.

Kongrenin ana gündem maddesi Ermeni-Kürt ittifakının kurulması oldu. Büyük tartışma ise Paris’te alınmış olan ‘Adana ve Erivan merkezli iki Ermenistan arada bir Kürdistan’ kararı üzerinde yaşandı…

Sonrasından olaylar peş peşe birbini izledi; Ermeni Taşnak’la Hoybun örgütünü kuranlar 1930’da Ağrı’da Ermeni isyanı çıkardılar.

Aynı kişiler ve uzantıları Molla Mustafa Barzani ile anlaşarak Dağlıca karakoluna saldırdılar Hakkari ve Şemdnli’de isyan çıkardılar 1938’de Tunceli isyanını kışkırttılar.

Adına Kürt istanları denilerek Türk tarihine yazılmış olan isyanlara bakıldığında durum şu:

1880 Şeyh Ubeydullah İsyanı
1908 Şeyh Barzani isyanı
1914 Molla Selim İsyanı
1921 Koçgiri isyanı
1924 Nesturi İsyanı
1925 Şeyh Said isyanı
1925 Şemdinli İsyanı
1930 Ağrı Ermeni İsyanı
1930 Hakkari ve Şemdinli İsyanı
1938 Tunceli isyanı…

Bu sayılan isyanların tamamı ya Halidi Nakşi Tarikatı şeyhleri tarafından doğrudan ya da yine aynı şeyhleri tarafından dolaylı kışkırtılarak çıkarılmış isyanlardır.

Sonrasına bakalım…

1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle Atatürk döneminde kapatılan Halidi Tarikatı’nın İstanbul’da üssünü kurdular adına Gümüşhanevi Tekkesi dediler.

Ardından siyasetçi yetiştirdiler; Özallar Erbakanlar Güller Arınçlar ve Erdoğanlar…

Yetiştirdikleri siyasetçilerle iktidara geldiler ve şimdi bu zihniyet Cumhuriyet’e kafa tutuyor!

Ve zihniyetin Halidi tarikat sözcüsü Cübbeli Ahmet olmuş konuşuyor…

Ve diyor ki; "Biz size diyoruz ki; siz bu milleti uyuttunuz uyuşturdunuz. Senelerdir balelerle danslarla çoluk çocuğu baldır bacak çıplak vaziyette stadyumlarda dolaştırarak bütün erkekleri onlara baktırarak kimin oğlu kimin kızı belli değil sarmaş dolaş dans yaptırarak yetiştirdiniz. "

Tarihten beri bu zihniyet kime hizmet ediyor?

[1] Dr. Oğuz Aytepe ‘Yeni Belgelerin Işığında Hoybun Cemiyeti’ Toplumsal Tarih Dergisi s. 50 Sayı 58 Cilt 10 Ekim 1998.
[2] Taşnak-Hoybun editör Yavuz Selim s. 20 İleri Yayınları 2005.
[3] Age s. 23.


BİLGETÜRK