“Tengricilik ya da Tengrizm tüm Türk ve Moğol halklarının şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıydı.

Tengri'ye ibadet etmenin yanında Animizm Şamanizm Totemizm ve atalara ibadet etmek bu inancın diğer ana hatlarını oluşturuyordu.

Tengri bugünkü Türkçe'deki Tanrı kelimesinin eski şeklidir.”

PDF döküman köprüsü: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]