Victor Hugo dua ve yakarışın manasını şöyle tasvir ediyor:


Namaz
Namaz kılıyorlar.
Kimin için?
Allah için.

Allah için namaz kılmak! Nedir bunun anlamı?
Acaba bizim dışımızda bir sonsuz var mıdır?
Bu sonsuz kalıcı ve fani olmayan varlıktır ve sonsuzluk onun zatı gereğidir.

Sonsuzluk O'nun zatı gereği olduğu için de O şuur ve bilinç sahibidir.Çünkü böyle olmasaydı orada sonlanırdı hâlbuki biz sadece mevcut olma tasavvurundan başka bir şeyi kendimize nispet veremiyoruz.

Başka bir deyişle acaba bizim bağlı olduğumuz mutlak varlık değil mi O?
Bizim dışımızda var olan bu sonsuzdan başka bir sonsuzluk da içimizde değil mi?

Bu sonsuzların biri diğerinden daha üstün değil mi?
İkinci sonsuz birincinin altında değil mi?
İkinci sonsuz şuur ve bilinç sahibi değil mi?

Bu iki şuur ve bilinç sahibi sonsuz muhakkak ki istemek için bir aslolana sahiptirler.Buna göre yukarıdaki sonsuzda bir "ben" olduğuna göre bir "ben" de aşağıdakinde vardır ve bu istemeğe vesile olan o asıldır.İşte aşağıdaki "ben" candır yukarıdaki ise Allah.

Aşağıdaki sonsuzu tefekkür bağıyla yukarıdaki sonsuza bağlamak namazdır ve yakarıştır.

Bu cümlelerden sonra sanki Hugo Meterlink'in mekteptaşlarını muhatap alarak şöyle devam ediyor:

"İnsan doğasından bir şeyleri koparmayalım koparmak kötüdür çünkü.Elimizden geliyorsa yanlış uygulamaları ıslah edelim ve doğru şekillendirelim."(Sefiller)

Alıntılanan Kaynak: İnsan ve Yakarış / Muhammed Taki Caferi