Arkeolojik Buluş İsa’nın Resmi Olabilir..

Resim esrarengiz bir şekilde tanıdık; dalgalı saçları ile bir sakallı genç adam. Yaklaşık 2000 yıllık mağarada saklı bir şekilde yatıştan sonra bulunan bu hoş ayrıntıyı kesin bir şekilde tespit edebilmek ve karar vermek zor. Ancak keskin bir ışık altında bu esrarengiz figürün alnı etrafındaki işaretleri bir dikenli taç olarak yorumlamak zor değil. (HristiyanGazete.com editör notu: Kutsal Kitaplar’da Mesih’in dikenli bir taç giyeceği ve giydiği belirtilmiştir. Bakınız: Yuhanna 19:5)

Aşağıdaki sıradışı resim İncil tarihçilerinin ellerine almak için gürültü kopardığı geçtiğimiz günlerde Celile Denizi’ne bakan tepelerdeki bir mağarada keşfedilen 70 kurşun levhadan biri olan antik bir esere ait.

Eğer gerçekse Rab İsa Mesih’in bilenlerin döneminde yaşayanların zamanında yapılmış ilk portresi olabilir.

Bu küçük kitapçık modern bir kredi kartından daha küçük tüm taraflarından mühürlenmiş ve de ön ve arka yüzeylerinde üç boyutlu bir insan yüzü tasviri bulunuyor. Bu iki tasvirden bir tanesinde sakal varken diğerinde yok. Hatta bu levhaları yapan kişinin parmak izi bile kurşun damgada görülebiliyor. Bunların aşağısında ise şimdiye dek çözülememiş bir Antik İbranice metin bulunuyor.

Şaşırtıcı bir şekilde bu küçük kitapçıklardan bir tanesinin ise “İsrail’in Kurtarıcısı” sözlerini taşıdığı görünüyor. (şu ana dek çevirilebilen ifadelerinden az sayıdaki metninden birisi)

Bu gizli yerin sahibi Hassan Saida ise Umm al-Ghanim Shibli isimli arap köyünde yaşayan bir Bedouin kamyon şoförü. Hassan Saida bulunan kitapçıkları satmayı reddetti ancak 2 tane örneğin İngiltere ve İsviçre’ye teste gönderilmesine izin verdi.

The Mail on Sunday gazetesinin araştırmasına göre bu antik eserlerin aslında orjinal olarak (İsrail yakınlarında [HristiyanGazete.com editör notu:İncil'de [Matta 8:28] Gadara diye geçen] Hamat Gader kaplıcalarına 3 mil uzaklıkta Ürdün ve Suriye Golan Tepeleri’nin buluştuğu yerde) Ürdün’deki Saham köyünde binlerce yıllık bir dini bölgedeki bir mağarada bulunduğunu ortaya çıkardı.

Saham’daki kaynaklara göre bu antik eserler 5 yıl önce ani bir su baskının tozlu dağ toprağını oyarak temizlemesi sonrasında bir kapak taşının görünmesiyle keşfedildi.

Bir kaldıraç yardımı ile bu kapak taşı bir yana çekildiğinde ise duvarlarına çok sayıda küçük hücre yerleştirilmiş bir mağara ortaya çıktı. Bu hücrelerden her birisi bir kitapçık içeriyordu. Mağarada ayrıca bazı metal levhalar ve rulo halinde kurşun tomarlar gibi objeler de bulundu.

Bu bölge ilk yüzyılda ve ikinci yüzyılın ilk yıllarında Roman imparatorluğuna karşı yapılan kanlı ayaklanmalardan kaçan Yahudiler için çok eski bir mülteci bölgesi olarak tanınmaktaydı


Mağara ünlü “Ölü Deniz (Kumran) Tomarları”nın bulunduğu Qumran’a 100 milden daha yakın bir mesafede Masada’nın 60 mil çevresinde Yeruşalim’deki ikinci tapınağın Roma Ordusu kuşatması sonucunda yıkılmasından iki yıl sonra İ.S. 72 yılında aşırı uç Zealot tarikatinin toplu olarak intihar ettiği son durak olduğu yerdedir.

Bu mağara ayrıca Roma İmparatorluğu’na karşı Yahudiler tarafından yapılan üçüncü ve son ayaklanma olan Bar Kokhba’dan kaçan mültecilerin tapınak olarak kullandığı mağaralara da yakın bir yerde bulunuyor.

Bu çağ İncil uzmanı alimler için kritik bir öneme sahip çünkü bu çağ Hristiyanlık ve Yahudilik arasında ikiye ayrılmaya neden olan politik sosyal ve dini devrimler değişiklikler içermektedir.

Bu çağ Hristiyanlık’ın rakipleri önce muhalif Yahudiler ve sonra da Yahudi olmayanlar üzerinde baskın yeni din olarak galip gelmesiyle sona erdi.

Bu bağlamda Ölü Deniz Tomarları’nın sarıldığı en eski İbrani Kutsal Kitaplarını içeren parşömenlerin ya da papirüslerin dönemine ait bu kurşundan levha buluşlar hristiyanlığın yükselişe geçtiği döneme aitler.Bu kodeksler (metal levhalar) 3x2inçten daha küçük boyutlardan 10×8 inç boyutlarda “The Mail on Sunday” gazetesinde gösterildi. Her biri ortalama 8-9 sayfa içeriyordu dökme olduğu görünüyordu içine yazmak yerine her iki tarafından da resimli ve kurşun halka bağlarla bağlanması tercih edilmiş gibi görünmekteydi. Bir çoğu ilk keşfedildiğinde şiddetli şekilde korozyona uğramış olarak bulunmuştu ve bu yüzden onları ancak çok dikkatle açabilmek mümkündü.

Henüz açılması düşünülmemiş bir kodeks (metal levha) ise Mesih’in yüzü olabilecek bir kabartmayı gösteriyordu. Bazı kodeksler gömülü olmanın işaretlerini gösteriyordu bu basitçe yüzlerce yıldır bir mağarada yatmanın sonucu aşıntılardı.

Ölü Deniz Tomarları’nın tersine düz metin yazılar yerine bu kurşun kodeksler biçimlendirilmiş resimler içeriyor ve henüz yeni yeni tanımlanacak bir Fonetik (İşaret) dil el yazmalarının küçük bir kısmi ile alakalı gibi görünüyordu. Bu kodekslerin yaratıldığı zamanlarda Kutsal Bölge (İsa’nın gezdiği ilk hristiyanların yaşadığı bölge)’de Esseniler Samiriyeliler Ferisiler Saddukileri ve Nasurileri gibi bir çok farklı tarikat inanç grubu vardı.

Gruplar arasında müşterek olarak kabul görmüş bir skript (alfabe anlamına da gelebilmekte) ya da göz önüne alınabilecek oranda dil aktarımı bulunmuyordu. Bu da düzgün bir şekilde kodeksleri yorumlamak için detaylı bir eğitim yıllarca sürmekteydi.

Bir çok kitap her tarafından metal halkalarda damgalanmıştı bu da bu levhaların açılmak üzere yapılmadığı fikrini veriyor. Bu mümkün olabilir çünkü bu levhalar okunmaması gereken kutsal kelimeleri içeriyor. Örneğin ilk yahudiler şiddetli bir şekilde yalnızca en üst dini kahin tarafından Yeruşalim’deki tapınakta Yom Kippur bayramında Tanrı’nın kutsal ismi söyleniyordu.

Tanrı’nın özel kutsal isminin telaffuzu kayboldu şu anda bilinmiyor ancak Roma Alfabesi’ne uyarlanması YHWH (Türkçe:YHVH) olan “Tetragammaton” olarak da bilinen ayrıca Yahweh (Türkçe:Yahveh) ya da Jehovah (Türkçe: Yehovah) olarak genellikle ingilizceye çevrilmekte. Bir damgalı kitap ise İncil’deki “Esinleme” olarak bilinen kitabında bahsedilen kutsal bilgileri içeriyor.

Bir levha ise Yeruşalim’in şehir duvarlarının dışındaki Romalı birliklerin engellerinin şematik haritası olduğu şeklinde yorumlandı. Tepede ise merdiven tipinde bir şekil bulunuyordu. Bunun da Yeruşalim’deki tapınağın İncil’de merdiven parmaklığı olarak bahsedilen bir açıklaması olduğu düşünülüyor. En aşağıda yer alan 3 grup tuğlacı ise şehrin duvarlarını temsil ediyor.

Bir meyve veren palmiye ağacı ise Davud’un evi olduğu fikrini verirken ayrıca aşağıdaki bölümden ayıran 3-4 yatay çizgi ve bunları kesen kısa dikey çizgiler de bulunuyor. T şeklindeki haçların İncil döneminde kullanıldığına inanılmakta. (Benzer çarmıh şeklinin ise 4.yy’dan sonra kullanılmaya başlandığı söyleniyor) Uzun bir çizgi içindeki yıldız şekli ise Kral Davud’un evini temsil ediyor ve desen daha sonra tekrar ediyor.

İlk antik hristiyan eserlerinden olan bu kitapların bu yorumları ilk hristiyanlık hakkında İngiltere’nin önde gelen uzmanlarından ve Society for Old Testament Study eski başkanı Margaret Baker tarafından da onaylanıyor. Levha üzerinde tasvir edilmiş olan portre şeklindeki figür bu bulunan levhaların o dönemdeki ana Yudaist (Yahudik) akımlara ait olmadığını göstermekte çünkü o bölgedeki Yahudiler tarafından canlı gibi görünen resimleri tasvir etmek kesinlikle yasaktı putperestlik olarak görülmekteydi.

Eğer gerçek ise -ki bu kitaplar öyleymiş gibi görünüyor- bu durum gösteriyor ki bu kitaplar İsa’yı Mesih (Kurtarıcı ve Tanrı Oğlu) olarak kabul eden ve belki de yakın bir şekilde ilk hristiyan kilisesine benzerlik gösteren ilk yahudi topluluklarından birisi tarafından yaratılmış oluyor ve bu imajlar da Mesih’in kendisini temsil ediyor. Ancak Robert Feather (Ölü Deniz Tomarları konusunda bir otorite ve Kumran’ın Metal Tomarı’nın Gizemi [The Mistery of The Copper Scroll of Qumran] isimli kitabın yazarı) tarafından öne sürülen bir başka teoriye göre ise bu kitaplar 132-136 yılları civarında meydana gelen son Yahudi-Roma savaşı olan ve Yahudiye bölgesi Yahudileri tarafından gerçekleştirilen üçüncü büyük ayaklanma olan Bar Kokhba isyani ile bağlantılı.

İsyan İsrail’in Yahudiye’nin üstünde yer alan bağımsız bölgelerinde Roma Ordusu’nun onları ezmesinden 2 yıl önce meydana geldi. Bunun sonucunda da ilk hristiyanlar da dahil olmak üzere tüm Yahudiler Yeruşalim’den sürüldüler.

İsyanın kumandanı olan Simon Bar Kokhba’nın takipçileri O’nu bir “Mesih” İsrail’i yeniden kuracak bir kahraman olarak alkışladılar. Yahudi Hristiyanlar (İsa’yı Mesih olarak kabul eden ilk yahudiler) İsa’yı Mesih olarak selamlarlarken Bar Kokhba’yı desteklememiş olmalarına rağmen isyanı desteklemeyen geri kalan tüm Yahudilerle beraber Yeruşalim’den sürüldüler. Savaş ve ikincil sonuçları Hristiyanlık’ın bir din olarak Yudaizm’den (Yahudilik) ayrılmasına yardımcı oldu.

Günümüzde Madonna Britney Spears ve başkaları tarafından da takip edilen Yudaizm’in (Yahudilik) mistik bir formu olan Kabbalah (Kabala)’ın temellerini ortaya koyan isyanın ruhani lideri Rabbi Shimon Bar Yochai idi. Yochai 13 yıl bir mağarada saklandı ve kutsal metinler üzerine “Zohar” isminde Kabbalah (Kabala)’ın öğretileri haline dönüşen bir gizli yorum yazdı. Robert Feather ise bazı metinlerin Rabbi Bar Yochai ismini taşıdığına ikna olduğunu ifade ediyor. Feather tüm bilinen kodekslerin 400lü yıllardan öncesine ait parşömenden yapıldığını ifade ederken bu metal parçanın tarihinin ise bilinmediğini söylüyor. Parçaların ise çok açık bir şekilde daima var olacak kalıcı ve hiç bir zaman açılmayacak şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Ayrıca metalin bir yazı materyali olarak kullanıldığı bu dönemin iyi bir şekilde belgelenmiş olduğunu ifade ediyor ancak metinlerin daima yazılı olduğunu tasvir şeklinde hiç olmadığını belirtiyor.

Kitaplar hala daha Hassan Saida’nın mülkiyeti altında Umm al-Ghanim Shibli’de Tabor dağı eteklerinde [HristiyanGazete.com editör notu: Bu dağ İncil'de Matta 17:1-13 ayetlerinde İsa'nın görünümünün değiştiği yer olarak belirtilmektedir. Ayrıca her yıl burada "Kutsal Bulut" olarak nitelendirilen doğal bir mucize olduğu da Ortodoks Kilisesi kaynaklarınca ifade edilmektedir.] Celile Gölü’nün 18 mil batısında bulunuyor. (Bkz. Kutsal Bulut)Saida 9 büyük taşıma kamyonuna sahip bir bir taşıma şirketi sahibi ve yöneticisi. Yaşadığı bölgede kendisi zengin birisi olarak bilinmekte. Dedesi 50 yıldan fazla bir süre önce şu anda bulunduğu bölgeye yerleşmiş annesi ve dört kardeşi halen daha hayatta. Saida; 30lu yaşların ortasında olan evli ve 5-6 çocuklu olan birisi ve bu kitapçıkların kendisine kendi dedesinden kaldığını iddia ediyor.

Ancak her nasılsa The Mail on Sunday öğrendiği iddialara göre ise bu metal levhaları satmak isteyen Ürdün’deki bir köylü ile Saida’nın Bedouin iş ortağının 5 yıl önce tanışmasından sonra bu metal levhalar ilk kez ortaya çıkıyor.

Görünüşe göre iş ortağı iki küçük metal kitap gösteriyor onları İsrail sınırına yakın bir yere getiriyor ve bunları gören Saida hayran kalıyor onların sihirsel özelliklere sahip olduğuna ve bu durumun kendisinin kaderinin bunlardan bulabildiği kadarını toplamak olduğuna inanma noktasına geliyor.

Bu metal levhaların bulunduğu kurak dağlık bölge askeri ve tarımsal açıdan önemsiz bir bölge. Bölgenin yerel insanları ise istifçilik yaparak ve mağaralarda bulunan arkeolojik antik eserleri satarak kendilerine gelir elde etmeye çalışıyorlar.

Bir çok kitapçığın Saida için sınırdan gizlice kaçakçılık yapan şoförler tarafından karşı tarafa geçirildiği iddia ediliyor. Küçük kitapçıklardan bir tanesi açıkça görülüyor ki şoförlerin boyunlarındaki tipik muskadan arabanın arkasındaki gizli bölmeden ve kamyon torpido gözünden dolayı yıpranmış.

Söylentilere göre bu kitapçıkları bulan Ürdünlüler’den satın alınması sürecinde Saida aralarında İsrail Haifa’daki avukatının da olduğu kişilerle ortaklığa gitti.

Saida’nın gerekçeleri karmaşık. Saida sürekli olarak bu kitapçıkları çalışıyor ancak bunlara iyi bir bakım yapmıyor bu kitapçıkları biraz açıyor onları muhafaza edebilmek için zeytin yağı ile onlara koruyucu kaplama yapmaya çalışıyor.
Bu antik eserler İsrail ve Avrupa antikaları kolleksiyoneri multi milyoner kolleksiyoner tarafından görülüyor ve Saida’ya bunlardan sadece bir kısmı için onlarca milyon dolar teklif ediyor ancak Saida bunlardan hiç birini satmayı kabul etmiyor.

İlk kitapçığa sahip olduğunda Saida’nın bunların nerede olduğuna ya da hatta gerçek olup olmadığına dair bile bir fikri yok.

Daha sonra Saida 2007 yılında Londra’daki “Sotheby’s” müzayede evi ile uzman görüşü elde etmek üzere iletişime geçiyor ancak ünlü müzayede evi bu metal kitapçıkların kaynağı belli olmadığı için incelemeyi reddediyor.

Kısa bir süre sonra ise İngiliz yazar ve gazeteci Nick Fielding’e bu kitapçıkların kara borsada satılmış olabileceğinden endişelenen bir Filistinli kadın iletişime geçiyor. Fielding
ise Biritish Museum Fitzwilliam Museum ve başka yerlerle de iletişime geçiyor.

Daha sonra Fielding İsrail’e yolculuk ediyor ve İsrail Antik Otoritesi’nden bu parçaların analiz için yurt dışına çıkarılmasında bir mahsur olmadığına dair belge ediniyor. İsrail Antik Otoritesi’nin bu kitapçıkların daha önce benzerleri keşfedilmemiş bir sahtecilik olayına temel teşkil ettiğine inandığı görülüyor.

Yine kaynağın belli olmaması sebebiyle hiç bir müze bu olaya karışmak istemiyor. Bu sefer Fielding eğer bunlar gerçekse neredeyken bulunduklarını araştırmak için uzmanlara danışıyor. Ölü Deniz Tomarları üzerine iyi bilinen bir uzman ve aynı zamanda bir metalurjist olan David Feather bu metal kitapçık örneklerini Oxford Üniversitesi’ne analize göndermeyi öneriyor.

Çalışma The Materials Science-based Archeology grubu başkanı ve antik metal materyallerin analizinda dünya çapında bir uzman olan Dr. Peter Northover tarafından yürütülüyor.

Ardından örnekler İsviçre’nin Dubendorf şehrindeki İsviçre Ulusal Materyaller Laboratuvarı’na gönderiliyor. Sonuçlar gösteriyor ki bu metal levhalar Antik Roma dönemi kurşun ürünleri içeriyor ve eritilmiş materyal Akdeniz kaynaklı bir cevherden üretilmiş. Ayrıca Dr. Northover kitapçıklardaki korozyonun günümüz modern korozyonları gibi olmadığını da belirtiyor.

Bu arada kitapların kaynağı hakkındaki siyasi görüşler yoğunlaşıyor. En profesyonel uzmanlar ihtiyatlı bir şekilde daha derin araştırmaları bekliyor ve halihazırda İsa’nın kardeşi havari Yakup’un kemiklerine ev sahipliği yaptığı iddia edilen kireçtaşı mezarlıkla ilgili olarak İsrail’de devam etmekte olan sahtecilik duruşmasına dikkat çekiyorlar.

İsrail Arkeoloji Kurumu ise kodekslerin gerçekliği üzerine olan şüphelerden kaynaklanan problemleri etkisiz hale getirmek için rol yapıyor ancak Ürdün yönetimi de bu relikleri anavatanlarına geri kazandırtmak için her seviyede tüm güçlerini harcadıklarını söylüyor.

Bu kitapçıkların gerçek olup olmadığı ve eğer öyleyse ilk hristiyan kilisesine ya da heyecan verici mistik Kabala ile mi ilgili olan tartışmalar hiç şüphesiz yıllar içinde artarak devam edecek.

Ürdün Antik Departmanı direktörü Zial al-Saad’in çok az şüphesi var. Zial bu kitapçıkların gerçektende İsa’nın çarmıha gerilişini takip eden bir kaç on yıllık süreçte İsa’nın takipçileri tarafından yapıldığını düşünüyor. “Bu kitapçıklar gerçekten de uyuşuyor belkide Ölü Deniz Tomarları’ndan daha kayda değerler” diyor. “Bu kitapçıkların içsel analizine dair bilgi çok teşvik verici ve görünüyor ki biz çok önemli ve kayda değer belki de arkeoloji tarihinin en önemli buluşuna bakıyoruz.

Eğer O haklıysa biz gerçekten de İsa Mesih’in yüzüne bakıyor olabiliriz.

NICK PRYER / DAILYMAIL.CO.UK / THE MAIL ON SUNDAY