Osiris Dini


Osiris dini
yitik efsanevi kıta Atlantis’ten Mısır’a getirilmiş olduğu ileri sürülen bir öğreti ya da tektanrılı bir dindir. Terim ilk kez ünlü Mu araştırmacısı James Churchward tarafından kullanılmıştır.

Churchward'un görüşleri

Churchward’un okuduğunu ileri sürdüğü bu tabletlerden Osiris dini hakkında aktardıkları şöyle özetlenebilir:

*Osiris Atlantis’de doğdu belirli bir yaşa gelince bilgisini derinleştirmek üzere Mu Kıtası’na gitti.
*Mu kıtasında kendisine Naakal’ler tarafından spiritüel eğitim verildi.

*Aydınlanıp üstadlık derecesine ulaşınca ülkesi Atlantis’e döndü; Atlantis’teki yozlaştırılmış tektanrılı dinde reform yaptı bu öğretiyi yeniden bozulmamış özgün haline dönüştürdü.

*Zamanla Atlantis'in ruhani lideri haline geldi. Kendisini çok seven halk onu kral Uranos'un yerine geçirmek istediyse de o bunu kabul etmedi. Kendi kardeşi tarafından katledildi.

*Osiris’in izleyicileri olan inisiyeler adının anılması için bu öğretiye Osiris dini adını verdiler.

*Osiris’in öldürülmesine karşın bu öğreti Atlantis’te varlığını sürdürdü ve İ.Ö. 16.000 yıllarında Atlantis'li bir bilge olan Hermes Trismegistus tarafından Mısır'a getirildi.

Diğer görüşler
Kimilerine göre bu öğretinin Mısır’daki biçimi ikili bir karakter göstermiştir: Öğretinin derin ve hakiki bilgilerden oluşan ezoterik kısmı “Horus’un yolu” ya da “İsis misterleri” olarak adlandırılmakta olup yalnızca inisiyelerce öğrenilmekteydi; halk ise yalnızca “Osiris'in yolu” denilen 42 kuraldan oluşan şeriat (egzoterik) kısmını bilmekteydi. Avam-ı beşer adı verilen egzoterik kesim insanın öldükten sonra yaşayacağı yargılanmada (psikostazi) bu 42 kuraldan hangilerine uyup uymadığının hesabını vermek zorunda olduğuna inanırdı ki Churchward’a göre Mısır’ın geç dönemlerde egzoterik kesimdeki yozlaşan rahip sınıfı yüzünden bu 42 kuralın her biri ilah haline getirilmiş putları yapılmış ve tektanrılı din çoktanrılı din haline getirilmiştir.

Bu görüşte olanlardan bazıları Hermetizm’in Osiris öğretisinin ezoterik kısmı olduğunu veya bu kısmın günümüze ulaşmış biçimi olduğunu Mu kıtasındaki özgün öğretinin de kozmik bir öğreti olduğunu ve kaynağının Sirius olduğunu ileri sürerler.

Kurallar

Osiris dininin şeriatını oluşturan 42 kural ya da ilkeden bazıları papirüslerde şöyle ifade edilir:

“Yalan söyleme!”
“Kimseyi öldürme!”
“İnsanlar arasında ayrım yapma!”
“Servetini haksız kazanç yoluyla (başkasının hakkına el uzatarak) arttırma!”
“Kimseyi ağlatma!”

Kaynaklar

Batık Kıta Mu'nun ÇocuklarıJ. ChurchwardEge-Meta Yayınları
The Lost Continent of Mu (1926) James Churchward
The Children of Mu (1931) James Churchward
The Sacred Symbols of Mu James Churchward
Cosmic Forces of Mu James Churchward
Second Book of Cosmic Forces of Mu James Churchward
Books of the Golden Age James Churchward
Dharma Ansiklopedi

Vikipedi.

Alıntıdır.