Kitab


Bu kitap öyle bildiğimiz bir kitap değildir.
Bu kitap bilinebilir bir kitap ta değildir.
Bu kitapsadece duyulan ve hissedilen ve....
Bu Dünyada olmayan bir kitaptır.

Onun için ona KİTAB demeyi uygun bulduk.
Konu ile alakalı ayetleri Kur'an-ı Kerim'den verelim:

Mü'minun suresi 62.ayet:
'''Biz hiçbir benliğe gücünün yeteceğinden daha azını
yüklemenin dışında bir teklifte bulunmayız.
Bizim katımızda hakkı söyleyen bir KİTAB vardır.
Onlara haksızlık edilmez.''

Zuhruf suresi 4.ayet:
''' Ve o bizim katımızdaki ana KİTAB 'ta çok yüce çok hikmetlidir.'''

En'am suresi 59.ayet:
'''Gaybın anahtarları O'nun yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez.

O karada ve denizde olanı da bilir.
O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.
Toprağın karanlıklarındaki bir dâne yaş ve kuru her şey apaçık bir KİTAB'ın içindedir.'''

Hud suresi 6.ayet:

'''Yerde hiçbir debelenen yoktur ki rızkı Allah'ın üzerinde olmasın. O onun karar kıldığı noktayı da bilir emanet edildiği yeri de.

Her şey apaçık bir KİTAB' dadır.'''

Yusuf suresi 1.ayet:
''' Elif Lâm Râ. O apaçık apaydınlık KİTAB'ın ayetleridir bunlar.'''

Neml suresi 75.ayet:
'''Yerde ve gökte hiçbir gayb yoktur ki açıklayıcı bir KİTAB'da olmasın.'''

Rad suresi 39.ayet:
'''Allah dilediğini silip yok eder dilediğini sâbit tutar.
KİTAB'ın anası/ana KİTAB O'nun katındadır.'''

Neml suresi 40.ayet:
'''Kendinde KİTAB 'tan bir ilim olan kişi de şöyle dedi:
"Ben onu sana gözünü açıp yumuncaya kadar getiririm."

Derken Süleyman tahtı yanında kurulmuş görünce şöyle konuştu:

"Rabbimin lütfundandır bu.

Şükür mü edeceğim nankörlük mü diye beni denemek istiyor. Esasında şükreden kendisi lehine şükretmiş olur.
Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim Ganî'dir cömerttir."

Sebe suresi 3.ayet:
'''Küfre sapanlar şöyle dediler: "Kıyamet saati bize gelmez!"

De ki: "Hayır öyle değil! Gaybı bilen Rabbime yemin olsun ki o size mutlaka ve mutlaka gelecektir!

Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile Rabbimden gizli kalmaz.

Zerreden daha küçük veya daha büyük hiçbir istisna olmamak üzere her şey apaçık bir KİTAB'ta belirlenmiştir;''

Kaf suresi 4.ayet:
'''Toprağın onlardan neyi eksilttiğini pek iyi bilmişizdir biz.
Her şeyi saklayıp koruyan bir KİTAB var katımızda.'''

Vakı'a suresi 78.ayet:
''' Titizlikle saklanan bir KİTAB 'tadır.'''

Muttaffifin suresi 9.va 20.ayetler:
''' Rakamlanmış bir KİTAB tır o.'

'' Hac suresi 70.ayet:
'''Bilmedin mi ki; Allah gökte ne var yerde ne varsa hepsini bilir.

Bunların tümü bir KİTAB tadır. Bütün bunlar Allah için çok kolaydır.'''

Sanıyorum ki bu bir kısım ayet KİTAB'ın ne olduğunu
mahiyetini açıklayacaktır.

Bu KİTABzamanın başından sonuna kadar olacak olan
her şeyin kayıtlı olduğu....

Amabelki de bundan daha önemli olarak '''her şeyin'''
ilminin ve izahının mevcut olduğu bir kitaptır.

Dünya'ya ve diğer hayat taşıyan gezegenlere gönderilen
kitaplarda bu ''ANA KİTAB''dan tercüme ve adapte edilerek
kısmen ve cüz-i olarak aktarılan bilgilerdir.

Dolayısı ile Dinin ana kaynağı bu KİTAB olmaktadır.
Şimdi bazı sorular soralım;

Pekibu KİTAB nerededir?
Ayetlerde ifade edildiği gibi(Biz)diye kendilerini
ifade eden grubun yanında/Katındadır.

PekiBu KİTAB'ın kısmi bir nüshası bu Dünya'da olabilir mi?

-Kısmi- bir nüshası....evet olabilir diye cevap vereceğiz.

Pekibu kısmi KİTAB nelere muktedir dir acaba?
Bu KİTAB'a sahip olanDünya'nın egemen gücü olur.

İlim-irfan-teknoloji-buluş-icat vs.herşey elinin altında olur.
İnsanlığın gerçek tarihini ve menşeini bilir.

Dünya ve insan ile ilgili her ''şey''i bilir.

Ve
Unutmayalım kieğer kimsenin bilmediği bir ''ŞEY''i
siz biliyorsanızbilmeyenleri yönetirsiniz.

Sizden daha zeki ve daha çok şey bilen birisini asla yönetemezsiniz....ayrıca; sizi belki sevebilir ammasaygı duymasını sağlayamazsınız.

Demek ki bu KİTAB'ın bir de idari-siyasi-yönetim hükmetme güçleri de varmış.

Yine hatırlatma ihtiyacı hissederiz ki Umulur ki bu KİTAB'ı böyle bildiğimiz kitaplar gibi bir kağıt tomarı olarak düşünmeyelim....bir taşabir parlak nesneye bir disk/diskete veya herhangi bir ''şey''e benzetilebilir.

Son sözümüz bir soru olsun;

Bu KİTAB acaba bu gün kimde/kimlerdedir acaba?