Budizmde Dharma Kavramı


Dharma (Budizm)

Dharma (Sanskrit: धर्म; Pāli: धम्म Dhamma; Çince: 法 fǎ; Japonca: 法 hō; Tibetçe: chos; Moğolca: nom) terimi Budizm'de başlıca iki anlamda kullanılmaktadır:
  • Gautama Buddha'nın kişiyi aydınlanmaya ulaştıran öğretileri (Buddha-dharma Dharma)
  • Dünyayı oluşturan etmenler olgular (dharmalar)

Buda'nın öğretileri

Yüzyıllar boyunca Hindistan ve bazı Doğu ülkelerinde Budizm buddha-dharma "Aydınlanma Yolu" olarak adlandırılmıştır.

Budizm'de genel olarak "Dharma" Gautama Buddha'nın öğretileri ve bu öğretilerin daha rahat anlaşılması için diğer Budistler tarafından yapılmış yorumları kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Değişik Budist okulların geleneklerinde kimi zaman doğrudan Buda'ya atfedilmeyen ancak kaynağını Buddha-dharma'dan alan başka öğretiler de bu kapsama dahil edilir.

Dharma Budistlerin yol göstericiliğine sığındığı Üç Hazine'den biridir.

Buddha'nın Dharma Bedeni

Dharma'nın özelliklerinin Buda'nın özellikleri ile aynı olduğu kabul edilir; dolayısıyla Dharma onun "gerçek bedeni"dir yani Dharmakaya'dır. Buda Samyutta Nikaya'da öğrencisi Vakkali'ye şöyle der:

"Yo kho Vakkali dhammaṃ passati so maṃ passati"O Vakkali Dharma'yı gören kişi beni [Buddha'yı] görmüş olur.

Dharma

Dharma Sanskrit dilinde "dhar" veya "dhri" sözcüğünden türetilmiş olup Doğu dinleri ve mistisizminde 10'dan fazla farklı anlamda kullanılmaktadır.
Anlamlarından bazıları şunlardır:
  • Evrenin düzenini ve ruhsal gelişimi sağlayan kozmik doğa yasaları. Bu yasalardan ikisi karma yasası ve samsarayasası olarak bilinir.
  • Ulu düzen hakiki doğa.
  • Hakikat
  • Vazife
  • Doğruluk erdem ahlak bilgelik.
  • Öğreti yüksek hakikatlere götüren yol.

Dharma ile uyumlu bir hayat süren kişiler Mokşa veya kişisel özgürlüğe ulaşırlar.
Devanagari yazılışında "धर्म" veya Pali dilinde "dhamma" şeklinde ifade edilen Hint kökenli dharma terimi Hinduizm haricinde BudizmJaynizm ve Sihizmde de kullanılmaktadır.

Dharma Çarkı (Dharma Çakra)Dharma çarkı (kurallar çarkı) Budizm’de Buda öğretilerinin sembolü niteliğindedir. Dharma Çarkı sekiz çubuğuyla Buda kurallarını temsil eder. Diğer bir deyişle Budizm’de özgürlüğün sembolüdür.

1947 yılında Hindistan bayrağında Bhimrao Ramji Ambedkar’ın da katkısıyla 24 çubuklu bir Dharma Çarkı amblemi yer almıştır. Bu sembolik şekil M.Ö. 3. yy.da Maurya Kralı Ashoka tarafından Budizm kurallarının egemenliğini temsil ettiği düşüncesiyle farklı alanlarda kullanılmıştır.

22 Mayıs 1972 yılında Sri Lanka’nın Cumhuriyet rejimini kabul etmesinden sonra Dharma Çarkı ülkenin resmi amblemi olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu amblem Tibet’te mühür olarak da kullanılmıştır.

Kaynak:Le Dictionnaire de la sagesse orientale Kurt Friedrichs Ingrid Fischer-Schreiber Franz-Karl Ehrhard ve Michael S. Deiner