Cennet ve Vaadedilenler (Başlangıç)


Tabi hemen aklımıza huriler geliyor.Hatta olay öyle boyutlardaki hadis bazlı söylemler sanki kutsal emirlermiş gibi 70 huri+2 dünyadaki kadınlar gibi 2 eş toplamda 72 eş vaadediliyor.

diğer objeleri saymıyorum bile.Buradan cennet = hurileryan gelip yatmalar gibi vaadler havada uçuyor.

Bir bakalım yahu.Çemberin dışından bir bakalım.Gerçeği Allah bilir diyerek.

Önce temel takıntımız huri ne demek?Hani belli yaşı aşmamışiri gözlü vb. temalarla 70'e kadar dağıtıldığı söylenen huri ne demek?

" Hur kelimesi bir sıfattır ve saf / kristal beyazı anlamlarına gelir. Ayetlerdeki tanımlamaları incelemeden önce inşallah gidersek cennette kiminle birlikte olacağımıza bakalım.Cennette kimlerle olunacak?

İnananlar eşleriyle birlikte olacaklar. Yasin 56'da geçen "ezvecuhum" ( -onların- eşleri ) kelimesi belli bir cinse hitap etmiyor. Bakara 25 Nisa 57 ayetleri eşleri saf / temiz olarak anlatıyor (ezvacüm mütühheratün).

- Ayetlere baktığımızda “Huri” kelimesinin eril yada dişil bir bağlamda kullanılmadığını yani kavramın kendi başına bir cinsiyet belirtmediğini görüyoruz. (Bilindiği gibi Fransızcada olduğu gibi Arapçada da normal anlatımda erkek kalıp kullanılıyor. İşte bu yüzden bazıları Kur’anda özellikle ve öncelikle erkeklere seslenildiğini zannediyor)

Yine bu kavramın geçtiği ayetlerde Huri kavramıyla ilintili olarak Rabbimizin yalnız erkeklere seslenmediğini görüyoruz. Ayetlerdeki muhatap erkek-bayan tüm inananlar.(alıntıdır.)

Tüm cennet ve cehennem tasvirlerinin dünyada bildiğimiz bize hiç de yabancı olmayan tasvirler olduğunu görüyoruz: Altından ırmaklar akan evleri bardakları kadehleri mis gibi içeçekleri fışkıran pınarları yaslanılan sedirleri yastıkları ve göz aydınlığı eşleri (huri’l-ıyn) vs. ile cennet…

Yine Kur’an der ki: “Yaşatan da öldüren de ağlatan da güldüren de zengin eden de yoksul eden de erkeği ve dişiyi çift olarak yaratan sonra yeniden yaratacak olan da O’dur” (Necm; 43-48).

Huri?...Huri? Erkek ve dişiyi çift olarak yaratan ve yediden erkek ve dişiyi çift yaratacak olanda odur....Huri ? Beşeronar alıyorduk haniyaşları sabit tomurcuk göğüslüyumurta gibi vs.vs...

Bakın sadece bir ayet alınarak olaylar nasıl saptırılıyor.Oysa Kuran'da bütünlük içinde olmayan hiç bir şey yok.Örnek olarak bakalım ;

" Kısalan göz kapakları olacak yumurtalar gibi korunmuş gözler (Saffat 48-49)"

( Tamam işte yakaladıktek ayete bakınca hurinin tanımlarından biri bu )

Bide konunun gelişimine bakalım (Saffat 40-49) (diyanet vakfı çevirisi hemde );
"(Bu azaptan) Ancak Allah'ın hâlis kulları istisnâ edilecek. Bunlar için bilinen bir rızık vardır.(Türlü türlü) meyveler vardır. Ve onlar ağırlanırlar. Naîm cennetlerinde.Tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar.Onlara pınardan (doldurulmuş) kadehler dolaştırılır. Berraktır içenlere lezzet verir.O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar.Yanlarında da gözlerinin içine bakan güzel eşler.Onlar gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır."

Buyrun ne olacak şimdi?70 huri bekliyorduksure eşimizden bahsediyormuşşarap diyorduk sarhoş etmeyen berrak içeceklermiş.Eşiyle insan karşılıklı tahtlar üzerinde oturuyormuş.

Huri'nin ne anlama geldiğini anladıysak ve ayetleri cımbızla çekerek değilbütünü ile bakarsak durum ne kadar farklı değil mi?Peygamberlerine dahi çokeşliliği yasaklayan Allahadaletsiz davranmayı yasaklayan Allaheşlerin her birine(sadece kadına değil) sevgiyibirlikteliği (birbirinin gözlerinin içine bakan eşler) öğütleyen Allahharemler kurmamızı isteyecek mi sanılıyor?

Ne büyük gaflet.Ne anlamsız bir beklenti.
Gılman mı?Onada bakarız bir ara.

Cennet ve cehennemin mecazi olduğudünyadaki yürüyüşümüzde iyiyi ve kötüyü temsil eden öğütler olduğunu mu düşünüyorsunuz?(basit bir tasvirle)

Çemberin dışına hoşgeldiniz.Şimdi huri takıntısı dışında birşeyler konuşabiliriz.

ALINTIDIR.