Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Deccal Geldi...Bekleyenlere Rehber


  Yazacağım kaynağınınedenini "ne yapılmak" istendiğini.

  Ancak öncelikle şunu bilelim arkadaşlar.Kanmayalımaçık gözlü olalım.Bu hikayelerle sizler pekçok sonu olmayan yollara sürükleniyor olabilirsiniz.

  bugün Deccal gelecek ve kıyamet tarihi verenlerinyarın ben mesihim demeyeceği ne malum?

  Kuranda Kehf suresindeki Bahçe sahipleri kıssası bunun içindir. Okumanızıokumanızıokumanızı tavsiye ederim.Nedir Bahçe sahipleri kıssası?Olay çok kısaca şudurAllah'a inanıyorum diyen birisi bile küfre saplanmış olabilir.Çünkü kıssadada belirtildiği gibi "ben" cümleleri arka arkaya gelmeye başlar.Bu "ben" öyle olurki sahip olduklarıinandıklarını aşar ve küfre saplanır.Bu müthiş bir kıssadır ve okuduğunuzda göreceğiniz gibi Kuran kıssalarında tarihzamanyer ve isim vermez.Çünkü Kuran tüm zamanlara ve tüm insanlara seslenir.Bakın kıssalarında bile zaman ötesinde seslenen bir dinin kitabıkıyamet tarihi mi vermiştir?Deccal var mı demiştir?

  Bir kere kıyamet hakkında Kuran ayetleri hep şunu vurgular;kıyamet umulmadık anda ansızın gelecektir.Pekala Mehdi gelecekseDeccal çıkacaksa bu neye işarettir?Kıyametin yaklaştığına...E peki kardeşim nasıl oluyorda umulmadık andaansızın oluyor.Kuran yalan mı söylüyor?

  - Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara Kıyamet vakti ansızın gelip çatınca onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki: "Dünyada iyi amelleri terketmemizden dolayı vah bize!" Dikkat edin yüklendikleri şey ne kötüdür! ( Enam-31 )

  - Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O'ndan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır; ama insanların çoğu bilmezler. ( Araf-187)

  - Allah tarafından kuşatıcı bir felaket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini emin mi gördüler? ( Yusuf - 107 )

  - Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. ( Nahl -77 )

  - Bilakis kendilerine o (kıyamet) öyle ani gelir ki onları şaşırtır. Artık ne reddedebilirler onu ne de kendilerine mühlet verilir. ( Enbiya - 40)

  - Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir her şeyden haberdardır. ( Lokman - 34 )

  - Ona inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. ( Şüra - 18 )

  - Onlar farkında değillerken kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? ( zuhruf -66)

  Bakın arkadaşlar ben sadece bir kaç ayeti yazdım.Kuran'da 135 tane kıyamet ayeti var.Tam 135 adet.Hiçbirinde MehdiDeccal geçmiyor.Halbuki misal Musa peygamberin kıssalarında Firavun var ve bahsediliyor.Kuran bunu haber vermeyecek kadar aciz mi?Mesih yokDeccal yok.

  Niye sokulmuş dinimize? Basit nedenleri var arkadaşlarama etkililer.Mehdi konusunda yazdığım gibi (gözü bu tür işlerde olanların) dine sokulmasında bir kazançları var.Çünkü "ben" mekanizması (peygamberim diyemeyeceğine göre) üst bir sınıfla tanımlanmak zorunda.Mehdi bir kurtarıcı olarak üst sınıftırdiğerlerinin ona uyması gerekir.Bir Mehdi varsa insanlığı kurtaracak da bir figür olmak zorundadır.O figürde "Deccal" ile ortaya dökülmüş ve kare tamamlanmıştır.Kendini Mehdi ilan edenler yada ilan edemeyip Mehdi havasında dolaşanlar Kuran'daki Bahçe sahipleri kıssasının işaret ettği olaylardır.

  Çok dikkat edelimçok.Allah dışında tapınma merkezleri yaratanların uzantılarına dikkat edelim.

  Zamanını bilmediğimiz kıyametin (kıyamet vardır ve iman etmek gerektirir) olaki kopması durumunda (umulmadık anda ansızın olacağı için ) birileri "Daha Mehdi gelecekti" diyerek bekleme pozisyonunda olarak kalmasın.

  Gelelim Deccal mevzuuna.Deccal olayının tamamı hadislerde geçiyor arkadaşlar.Bilin bakalım burada da karşımıza kim çıkıyor.? Bravo Ebu Hureyre.

  zamanında hadis temizleme işinden sonra kalan hadislerin % 60 civarındaki hadis nakli bu kişiye ait. 5300 küsür hadisi bizzat peygamberimize devamlı sorular sormuş ver cevap almış şekilde nakletmiştir.Nedense Ebu Hureyre ezici bir çoğunlukla bu soruları sorarken peygamberimizle başbaşadırbaşkaca bir tanık yoktur.

  Ebu Hureyre kimdir?Yahudilikten islamiyete geçmiştir.Amennabuna diyeceğimiz yok.Peygamberimiz zamanında hadis yazımıderlenmesi yasak olduğundan ( bu hadisçiler ravi Tırmizi'nin bu yasağı dile getirdiğine dikkat bile etmezlerişlerine gelmez.) Ebu Hureyre bu din dışı biatları sokmayı başaramamışHalife Ömer devrinde orda burda peygamberimiz şöyle dedişöyle buyurdu lafları ile dolaştığından sürgün edilmiş; dört halife sonrasındada döktürmeye başlamıştır.

  Ebu Hureyre neler diyor bakalım ; (dikkat tek başına sorduğu sorulardır5300 hadis rivayet edebilmesi için peygamberimizin dibinden bir aile efradı gibi ayrılmamış olması gerekir )

  - Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Nefsim kudret elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin ederim! Meryem oğlu İsâ'nın aranıza (bu şeriatle hükmedecek) adâletli bir hâkim olarak ineceği istavrozları kırıp hınzırları öldüreceği cizyeyi (Ehl-i Kitap'tan) kaldıracağı vakit yakındır. O zaman mal öylesine artar ki kimse onu kabul etmez; tek bir secde dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur."

  - "Rasûlüllah SAS (bir gün):

  "--Bir tarafı karada bir tarafı da denizde olan bir şehir isittiniz mi?" diye sordular.

  Oradakiler "Evet!" deyince şöyle buyurdular:

  "--İshakoğullarından yetmişbin kişi bu şehre sefer tertiplemedikçe kıyamet kopmaz. Askerler şehre gelince konaklarlar. Ancak silahla savaşmazlar tek bir ok dahi atmazlar. "Lâ ilâhe illallàhu vallàhu ekber!" derler. Bunun uzerine şehrin deniz tarafı düşer. Sonra askerler ikinci kere "Lâ ilâhe illallàhu vallàhu ekber!" derler şehrin diğer tarafı da düşer. Sonra tekrar "Lâ ilâhe illallàhu vallàhu ekber!" derler. Bu sefer onlara kapılar açılır. Oradan şehre girerler ve şehrin ganimetini toplarlar. Ganimetleri aralarında taksim ederlerken yanlarına bir münâdi gelip "Deccal çıktı!" diye bağırır. Askerler her şeyi bırakıp geri dönerler."
  Müslim Fiten 78 (2920).

  - "Rasûlüllah SAS buyurdular ki:

  "Medine'ye geçit veren dağ gediklerinde (birbiriyle kenetlenmis) melekler var. (Her gedikte (kınından çekilmiş) kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin korumaları sebebiyle Medine'ye ne veba ve ne de Deccal giremez." vb. gider durur.

  Deccal ne demek önce ona bakalım.

  " دجال) “Deccâl”; sözlükte “bir şeyi örtmek yaldızlamak boyamak kandırmak karıştırmak yalan söylemek aldatmak” anlamındaki (دجل) “de ce le” kökünden türeyen bir kelimedir. “Hakkı batılla karıştıran sözü süsleyip batılı hak gösteren çok aldatan çok yalancı kimse” demektir. Klasik kaynaklarda ise “âhir zamanda ortaya çıkıp göstereceği hârikulade olaylar sayesinde bazı insanları dalâlete sürükleyeceğine inanılan kişi” şeklinde tarif edilmektedir." (açıklama alıntıdır.)

  Yahudilikte ahir zamanda küçük boynuzlucanavar şeklinde tabir edildiği ve mesih tarafından (messiah) tarafından öldürüleceği ifade edilmektedir.Hristiyanlıkta ise Mesih İsa'nın döneceği ahir zamanda ortaya çıkacak düşman olarak yer almaktadır.İncil’in Yohanna’nın esinlemeleri bölümü olan “Revelation” ya da “Esinlemeler” kitabının 13. bölümünde açık bir tarif vardır.Yerden çıkan canavar olarak anlatır ve 666 sayısı ilede şeytanla ilişkilendirilir.

  Bunun gibi eski tüm kavimlerdeki mitlerde ayrıca bir altın çağ'dan bahsedilir.(tanıdık mı geldi?Evet 2012'de bekliyoruz ya.) Gılgamıştan tutundaSümerler Yunan ve Mısır mitlerinde hep bir altın çağ vardır.)

  Peki deccal nasıl tasvir edilmekte ?

  Kızıl veya beyaz tenli kısa boylu veya cüsseli heybetli bir taraftan “deccâl”in ilahlık iddiasında bulunacağı belirtilirken öte yandan alnında “kâfir” yazısının mevcut olacağı ve herkes tarafından okunacağının ifâde edilmektedir.(Yani istediğimiz şeye yakıştırılabilir özellikte olmalıdır).

  Allah’a îmân etmekle sorumlu tutulan insanoğlunu saptırması için “deccâl”e peygamberlerden çok üstün özellikler verilmesinin hem ilâhî hikmete hem de kıyâmete kadar kainatta sürüp gidecek Allah’ın koyduğu yol ve yönteme aykırı olduğu ortadadır.

  Son olarak şu meşhur kıyamet tarihi verenlerin temelini oluşturan hadise bakalım.(evet oda hadis arkadaşlarKuran diyeceğini demiş 135 ayette.Beklenmedik bir anda ve ansızın)

  " Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri 299; Celaleddin Suyuti'nin "El-Keşfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar" isimli kitabından nakil) "

  Evet temeli bu.Kuran yazmıyor mu geçtiği yerde?Beklenmedik bir andaansızın diyen Allah kitabında nasıl bir tarih geçecek?

  Bu Mehdi potansiyellerine ve özentilerinebir tarih söylemek ayrıcalık ve üstünlük havası vermektedir.Korku vermektedir.Tapınma merkezleri yaratılmaktadır.

  Kime inanacaksınız?

  Kime ?

  " Şüphesiz bu Kuran sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir ondan hesaba çekileceksiniz." ( Zuhruf- 44 )

  İslam diyorsanız muhatap çok açık ve net.Hesap nereden verilecekaçık.

  " Abi Allah'tanpeygamberden bahsediyorlardillerinden düşürmüyorlar. "

  Kehf suresindede öyle.Bahçe sahipleri kıssası.
  Açalım internetten okuyalım en azından.

  AnlayalımMehdi ve Mehdi özentilerini.
  Deccal geldi.
  Gitti.

  Beklemeyin.

  Hadis'e uyulacaksa peygamberimizin ölçüsü ile uyalım.

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu yazıyı yazan kim ise Muhammed suresinin 18. âyetini okusun.
  Kuranla ayetle şaka olmaz.
  İşimize gelen ayetleri okuyalım gelmeyenleri unutalım öyle mi?
  Yok öyle...

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Gece gece uyku bırakmadın vallahi billahi insanda.
  Koskoca adam olduk şimdi gidicem babamın yanında yatıcam.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Kuzey Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Gece gece uyku bırakmadın vallahi billahi insanda.
  Koskoca adam olduk şimdi gidicem babamın yanında yatıcam.
  Bak sen ya vassapdan yazarken uykumdan uyandırıyorsun ben birşey diyor muyum? Oku da bilgi sahibi ol.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  .
  Hiçbirinde MehdiDeccal geçmiyor.Halbuki misal Musa peygamberin kıssalarında Firavun var ve bahsediliyor.
  Bunu yazan aklı başında biri değil. Müteşabih ayetleri araştırmadığı gibi Musa peygamberin Kuranda bahsedilişini müjde sanmış. Firavun ve Musa Peygamberden Kurandan başka bir çok kitapta da bahsedilirdi. Çünkü Kurandan önce yaşamışlardı. Nasıl ama mantıklı değil mi?

  İnkar etmeden evvel okumadığımoz ayet bakmadığımız tefsir kaldı mı diye bir merak etmek lazım tabi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş