Nefis İle Şeytan Arasındaki Fark..


Nefis
telkin ettiği bir şeyde ısrarcı olur çünkü maksadı sahibini sıkıntıya sokmak değil kendi arzusuna kavuşmaktır. Onun için arzu ettiği şey ne ise o konuda daima ısrarcı davranır.

Şeytanın maksadı ise kişiyi aldatmak yoldan çıkarmaktır. Bu sebeple o belli bir konuda ısrarcı olmayabilir. İnsanı bir konuya yönlendirmediği zaman orada boşuna ısrarcı olmaz kişiyi başka çekici bir konuya yönlendirmeye çalışır.

Bu sebepledir ki bazı alimler bu ısrarcı tutumu esas alarak insana yapılan telkinin şeytandan mı yoksa nefisten mi geldiğini öğrenmeye çalışmışlardır.

Bizim için esas olan gelen telkinin dinî bakımdan iyi mi kötümü olduğudur. Kaynağı ne olursa olsun Allah’a isyan etmeye yönelten her telkine karşı imanî bir duruş sergilemektir.

Dy!nG