Kan İçmek ve Akıtmak Neden Yasaktır?


Evet bu bütün dinlerde kesin olarak yasaklanmıştır...Kesinlikle bir canlının kanı akıtılmamalı veyahut içilmemelidir gelin bunun nedenini açıklamaya çalışalım...

Kitab-ı Mukaddesin Kudüs Kitab-ı Mukaddes olarak adlandırılan bir çevirisi vardır.(Tekvin kitabı 9.Bap 1-6 ayetler). Bu söz konusu bölümde Nuh'un Gemisinin hikayesi anlatılır... Büyük tufandan sonra gemiden dünyanın nüfusunu arttırmak için her türden bir çift hayvanla çıkan Nuh'tan daima büyük bir övgüyle bahsedilir...Ancak gereçk çok daha farklı ve acımasızdır... Nuh'un yanında getidiği her ahyvan insanoğluna yiyecek olacaktır.Tufan'dan sonra Yehovanın öfkesi geçmiştir.İnsanoğlu yaşayabilir ama ancak hayvanları ona kurban ederek.Bu Tanrı tarafındn bahşedilmiş bir lütüftur; insanlar artık beslenebilmek için hayvanları öldürebilecektir...

Ama Yehova önemli bir zorunluluk da getirmiştir.İnsanlar eti kanıyla birlikte yemeyecektirçünkü kan "O" nun mülkiyetindedir.Bütün dinlerde bu değişmez bir kuraldır;kan ancak sunağa akıtılır ve kimse ona dokunmamalıdır.Çünkü kan Kudüs Kitab-ı Mukaddes'inde açıklandığı üzere etin canıdır ve can Tanrıya aittir...

ALINTIDIR.