Elohim Nedir?


Eloha:
Tanrı
Elohim: Tanrılar demektir.
Elohai: Tanrım
Elohaynu: Tanrımız şeklinde varyasyonları vardır.
Eloh dişil bir kelimedir arkasına eril çoğul eki "im" gelmiştir.

Elohim kelimesi aynı zamanda prens kral vs gibi yüksek rütbeliler için kullanılan bir kelimedir. Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın gücünün yöneticilik ve adalet özelliklerinin geçtiği yerlerde kullanılmıştır.

İbranice'de Elohim sözcüğünün karşılığı tanrılar olarak verilebilir. Ancak bu tam doğru bir karşılığı vermeyecektir. Bu sözcüğün mastarı "el" dir ve güç anlamına gelir; "el-oha" ise güçlü ya da güçlü olan (kişi) anlamındadır. Tanrı Yehova için kullanıldığında saygı ifadesi olarak Eloha'ın çoğulu olan Elohim kullanılmıştır. Burada yaratılma oluşumu Tanrının özellikleri olarak başlar kutsal isimler olarak somutlaşır ve yaratılış dört olarak adlandırılır.

Örnek:

Ayet 1:27 ve Allah insanı yarattı: Vayivra Elohim et ha adam

Ayet 2:7 ve Allah insana şekil verdi: YHVH Elohim vayitzer et ha adam

El: Güç
Eloha: güçlü olan
Elohim: güçlü olan (çoğul şekli Tanrı Yehova için kullanıldığında tekil ve saygı ifadesi olarak çoğul şekli)
İbranice'deki bazı sözcükler Elohim ya da Eloha sözcüğünün mastarını içermektedir. Anlamları verilerek bazı örnekler şöyledir: Mikael İsmael İsrael Cebrael.

Yahudlier Genellikle tanrıyı Elohim ve Yehova şeklinde adlandırmaktadırlar. Elohim Tanrı'nın gazap tarafını Yehova ise rahmet tarafınıtemsil eder. Yahudiler Tanrı'nın gazabından çok korktukları için Elohim adını daha çok kullanmayı tercih ederler.

@Vikipedi