ODER DİNİ Zerdüşçülük


Kalbinizde Güneş Olsun!

Azerbaycana zahiri gözlə bakanda o kimese küçük görüne bilir. Ancak Menanı xarici gözle görmek olmaz. Menanı Daxili gözle- İdrakın ruhun gözüyle görmek olar. Daxili gözle bakanda Azerbaycan çok böyük görünür- Doğu Mahiyyətinin Bütöv Parlaq Derin ifadəsi kimi- Ruhani Mərkəz seviyyesinde.

ODER Dini

Oder dini yarandığı zamanlarda MusavilikHırıstianlık ve İslam yok idi.

Bu dinin özelliklerinden en esas olanı odur ki Bütün Dinlerde Allaha inanmayan kötülere Cehennem Ezabı İnanclı iyi insanlara ise Cennet rahatlığı vad edilir ama ODER dininde En güzel Cennet hediyyesi iyiliyin ve iyi insan olmanın kendi özüdür.

Cehennemse zaten pislikdir kötü olmakdır.
Oder dini insana sen iyi olmaya borclusun iyi olmalısın iyiliyin sonucunda iyilik vardır ama Tanrı sana cennet verecekdir diye iyi olmamalısın İyiliyin cennet olduğu için iyi olmalısın diye İyi olacaksın tebliğini eder.

Oder Dininde Hürmüzd Işığıyla Ehriman karanlığı arasında Döyüş var- İşık Allahı- Ehrimanla Yerde Göyde döyüşür İnsanın Daxilinde- Fikirde Duyğuda İradede Amelde döyüşür.

Felaket Seadetle İşıklanmalıdır- Hased Heyretle- Korku Cesaretle- Hakaret Layakatla- Herislik Sexavetle- Dönüklük Sadakatla- Zülm edaletle- Hercayilik Mükddeslikle.

İşıkla karanlık Tezadından Dünya ikileşib.

İkilik aradan kalqmalı- Hürmüzd Ehriman üzerinde zafer çalmalıdır.

Saf Fikir Saf Söz Saf amel. Zerdüşlüyün ön sözüdür.

Od- Oder dininde NUR Remzidir.

ODER ateşi Odu- Karanlıq yaran Oddur Prometey Odu- isitıcı.

Od- Yanmaq Remzidir.

Yanmasan- İşıklanmazsan Temizlenmezsin- Dünya İşıklanamaz Saflaşamaz.

Od leke tutmaz çirki yandırıb yok eder.

Oda secde-Tanrı İşığına secdedir.

Azerilik ODERlik aslında İşıkçılık Aydınlıkdır.

Oder inancında beden Ruhdan asılıdır.

Ruh ODER dininde cismani enerji deyil- İdrakdır Mənəviyyatdır- İnsan ölende Beden İdraksızlaşır Mənəviyyatsızlaşır.

Oder Dininde ölü bedenin O dünya Yolu yokdur- o ”Axiret Dünyasina” heç ne aparmır ölü beden heç olur. Ateşle yakılıb yokluğuna karışır ve Ruh Ali İşık menbeyine MAZDAYA kovuşur

Mısır xurafatına (ölünün mumiyalanması ) karşı çevrilmiş bu fikirde gelecek xurafatların inkarı var

Zerdüşt kimindir ?

MidiyalıdırMidiyanındır- Oder Türküdür Azerbaycanındır (Oderbaykanlıdır).

Yeni eradan evvel VI asrda Cenubi Azerbaycanda həyata gelmiş yaşamışdır.

Əserlerinin çoxu Makedoniyalı İsgender tarafindan yandırılmış yandırılmayanlar- Pahlevi dilinde tercüme olunmuşdur.

Midiyanın süqutundan sonra Axemenidlər dövründe Zerdüştlük ODER dini İranın dövlet dini oldu.

Midiyadan- Azerbaycandan Dünyaya İşık saçıb Zerdüşt.

ODER DİNİ.
Tanrısı ----------------AHURA MAZDA HÖRMÜZD
Peyğamberi-----------ZARADUSTARA (Tanrı Dodtu) Zerdüşt
Kitabı--------------------AVESTA (Işıklı Ebedi Hatyat)
Mukeddes şehri-------BAKÜ ( Külekler Şehri ve Sönmeyen Ateşler yurdu)
İnsanlığa en böyük mesajı -----İyi Düşünce İyi Söz ve konuşma VE İyi Amel.
Milliyeti ------------------------ODER TÜRK Soylusu
Cümhuruyyeti -----------------MİDİYA ATRAPOTENA ODERBAYKANAZERBAYCAN.

Bir ODER Türkünün dilinden YAN SÖNMEYEN ATEŞİM .

Yan sönmeyen ateşim seni kimse söndüremez Sen kül olmayacak bir Ateşsin zama zaman söndürmek istediler seni ama söndüremezler Ne İsgenderin orduları söndüre bildi Nede İslamın Arab atlarının ayakları altında sönmedin sen. Senden sonra gelenler sana düşman kesildiler ama Sen kimseni düşman tutmadın kendine. İyilikden yana oldun iyilikle tutuşdun yandın SEN. Ey Benim Sönmeyen Ateşim ODER Alevim Sen hiç sönmeyeceksin hep yanacaksın ve hep yakacaksın tüm kötülükleri. SEN İNSANLIĞA İŞIK SAÇACAKSIN TANRI İŞĞI.

Biz varız tam yok olmadık hala Seni tutacağız kalbimizde seni tutacağız gönlümüzde seni tutacağız Elimizde Senin saflığına kimse dil uzatamaz Sen Ateşsin kirlenmez ve kirletilemezsin.

Ne kadar ki Biz ODER Türkleri varız sende Bizimle Varsın. Beklesin kötülükler pislikler ellerimizde sönmeyen yakıcı ateşimiz geleceyiz yakacağız tüm pislik ve kötülükleri Ahuramanyunun kollarını kıracağız Pislik Babası Ehrimenin cocukları olan Ehrimenleri (armenileri) yeneceyiz biz.Çünki İşık ve Saflık Tanrısı Kafkaza Vahyini endirdiyinde biz Oderlerler Tanrını ve iyiliyi seçdik ODER olduk Işığa erdik Oda erdik. Ama Armeniler Kötülük Tanrısına EHRİMENE tapdılar Ermeni oldular ve o günden kafkazda iki halk oluşdu iyiliye tapan Oder Türkleri ile Kötülüye tapan ermeni varlıkları.Ve o günden şimdiye kadar savaşırız biz savaşacağız da ne kadar ki hayat var gündüz ve gece var savaşacağız sonunda yeneceyiz Kötülükleri.

Ne mutluyuz ki Seni kayb etmedik biz Ne mutluyuz ki bizimlesin

EY SÖNMEYEN ODUMUZ ATEŞİMİZ.

ALINTIDIR.