"Şüphesiz bu ilahi kelama iman etmiş olanlarla yahudilerden hıristiyanlardan ve sabiilerden; Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın güzel gördüğü ameller işlemiş olanların ücreti rablerine aittir. Onlar için korkulacak bir şey yoktur; onlar üzülmezler de"

(bakara 62)

Demekki bu inanç ve yaradana iman belli bir kesimezümreye.araplara ona buna ait değilmiş.

Ne açık bir tebliğdir.Karalayanlaramanayı saptıranlara bir örnek olması dileğiyle.

ALINTIDIR.