Barnaba İncili'nden Şeytan ve Tanrının Konuşması


35.


Isa Kudüs'ten ayrılıp Erden'in ötesindeki çöle gitti; ve çevresinde oturan havarileri Isa'ya dedi: «Ey muallim bize şeytan'ın nasıl gurura kapıldığını anlat çünkü biz onun itaatsizliği dolayısıyla düştüğünü ve insanı daima kötülüğe ittiğini anlamış bulunuyoruz.»

îsa cevap verdi: «Allah bir yeryüzü kütlesi yaratıp başka bir şey yapmadan onu yirmi beş bin yıl bekletince meleklerin başı ve bir hoca olan şeytan sahip olduğu büyük anlayışla bu yer yüzü kütlesinin Tanrısı'nın peygamberlikle işaretlenmiş yüz kırk dört bin (insan) ve ruhunu öteki her şeyden altmış bin yıl önce yaratmış olduğu Allah'ın Elçisi (ni yeryüzüne) getireceğini biliyordu. Bu. nedenle kızıp «Bakın bir gün Allah bu yeryüzüne bizim saygı göstermemizi irade edecek. Bu bakımdan bizim ruh olduğumuzu ve dolayısıyla böyle bir şeyin uygun olmayacağını düşünün» diyerek melekleri kışkırttı.

«Bu şekilde pek çoğu Allah'ı bıraktı Bunun üzerine bütün meleklerin toplandığı bir gün Allah dedi: «Beni Rabb kabul eden her biriniz hemen bu yeryüzüne saygı göstersin.»

«Allah'ı sevenler baş eğdiler fakat şeytan kendi düşüncesinde olanlarla birlikte dedi: «Ey Rabb; biz ruhuz ve bu nedenle bizim bu çamura saygı göstermemiz adilâne (hak) değildir.» şeytan böyle deyince çirkin ve korkunç görünüşlü oldu ve ardından gidenler de çirkinleşti; isyanlarından dolayı Allah kendilerinden yaratırken verdiği güzelliği çekip aldı.

Bunun üzerine kutsal melekler başlarını kaldırınca şeytan'ın ve takipçilerinin ne korkunç birer canavar olduklarını görüp korkuyla yüzlerini yere attılar.

«Sonra şeytan dedi: «Ey Rabb beni haksız olarak çirkinleştirdin ama ben buna razıyım çünkü ben senin yapacağın her şeyi hükümsüz kılmak istiyorum.» Ve diğer şeytanlar da dediler: «O'na Rabb deme ey İblis çünkü Rabb sensin.»

«Bundan sonra Allah şeytan'ın peşinden gidenlere dedi: *Tevbe edin ve beni Rabb (iniz) Yaratıcınız olarak tanıyın.»

Cevap verdiler: «Biz Sana saygı gösterdiğimiz için tevbe ediyoruz çünkü sen adil değilsin; ama şeytan adil ve suçsuzdu ve bizim Rabb (imizdir.)

Buna karşı Allah dedi: «Ayrılan benden ey lânetliler artık sizin üzerinize hiç rahmetim yok.»

«Ve ayrılırken şeytan yeryüzü kütlesine tükürdü ve bu tükrüğü melek Cebrail bir kısım toprakla birlikte kaldırdı ve işte bundan insanın karnındaki göbeği meydana geldi.»

burda dikkatinizi çekecekler Tanrının açıklama getirmemesi.

ve tamamiyle nesnel olması.
bu konuşma bence çok ilginç ama herkese ilginç ve garip gelmeye bilir.

ALINTIDIR.