Türlü Türlü İnsanlar Vardır.

Bunu böyle içimizden geldi de yazdık.
Paylaşalım istedik.
Türlü türlü insan vardır.
Her biri bir tabaka teşkil ederler.
Sıralamayı yazmayacağız
gönül kırmış oluruz sonra.
Sadece diyeceğiz şöyle:

Bir grup insan vardır kionlar bilmezler.
Sayıları çoktur.
Hiçbir inançları yoktur...merakları da yoktur.
Hayatı zevk almak üzre yaşarlar.Sufli şeylere değer
verirler.

Bir grup insan vardır ki; İnançsızdırlar.
Sayıları azdır.
Onlar inkar ederler.Bilgi ve merakları vardır
Yaradanı inkar ederekiçlerindeki fıtrat baskısına
direnmeye çalışırlarbunlar çabuk öfkelenirler.
Neye inanmadıklarını bilmezler.Eleştiriyi severler.
Öfke onları besleyen yegane şeydir.

Bir grup insan vardır ki onlar inanırlar.
Sayıları çoktur.
Fakat neye inandıklarını bilmezler.
Klasik takılırlarkafa yormazlar.
Onların dine bakışları her sabah kahvaltı etmek gibidir.
Alışkanlıktandır yani.Tartışmayı severler.

Bir grup İnsan vardır ki;onlar bilinçlidirler.
Sayıları vasattır.Allah cc.ı şevkle severler.
Seviyeleri İlm-el Yakiyndir.
İnandıkları şeyi bilirler.
İbadetten tat ve lezzet alırlar.Doğru bir inanç notası
bulmak için samimi bir gayret ve arayış içindedirler.
Ayn-el yakiyn seviyesine tırmanırlarçoğu da
bu seviyeye ulaşırlar
Ulaşamayanları ise bu bilgiyi....
parayaşöhrete çevirme belasına batmalarındandır.
Bu noktada kayan ...
İflah olmaz...Aşağılarında aşağısına fırlatılırlar.
Çok el-etek öptürselerde zayi olmuşlardır.
Dinlemeyi severler.

Bir grup İnsan'da vardır ki;
Allah cc. onları sever.
Sayıları en az olan bunlardır.
Onlar kesin mutmain olmuşlardır.
Seviyeleri Ayn-el Yakiyn dir.Yolları ise;
Hakk-el Yakiyn e doğrudur.
Vehb-i ilme sahip oldukları için şaşmazlar.
Gölgelerine çekinik vaziyette yaşarlar.
Dünyaya yabancılaşırlar.
Sadece ''seyr'' ederler.

ALINTIDIR.