Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  1 Çeşitli Dini Çelişkiler..


  Edebiyatçı Allah

  Allah Kuran’ı bir edebi şaheser tek ayeti bile taklit edilemeyecek benzeri yazılamayacak kadar olağanüstü olarak yaratmış; öyle ki şairler onu okuyunca şiirlerini Kabe duvarlarından indirmişlerdir(?)(1) Yani Kuran’ın bizatihi kendisi bir mucizedir.

  Bu tezden çıkan sonuç Allahın kendini ve dinini insanlara (Aslında Kureyş kabilesi ve komşu kabilelere) kabul ettirmek için mucizevi kelimeler cümleler içeren bir kitap indirme karar ve tatbikatıdır.

  Arapların Kuran’ın indirildiği dönemde salt bu mucizesi sayesinde Müslüman olduklarını ve Kuran’ın her alanda kendilerine yol gösterici olduğunu varsayalım (Sözkonusu dönem her ne kadar mitleştirilse de anlatıldığı/yazıldığı gibi asrı saadet olmadığı bizzat Kuran’dan açıkça veya satır aralarından öğrenilebilir!). Ancak peygamberlerinin ölümünden hemen ardından Müslümanlar birbirlerini boğazlamışlar yönetimde Kuran’a (daha doğrusu bugün vaz edilen İslam’a) açıkça aykırı uygulamalar gerçekleştirmişler sayısız hadis ve masal uydurmuşlar koca koca alimler bunları yutmuşlar enteresan mezhepler türemiş…

  Hülasa Kuran (ve de peygamberi ve dahi eşleri ve sahabe) öyle çokça yazıldığı gibi aşkın bir sistem ortaya koyamamıştır (Ama İslam’ın Arap fetihlerinde kıyımlarında itici güç olduğu aşikardır; ve tabii yeni coğrafyalarda yeni halklarla karşılaşıp yeni sentezlerle bir dönem yüksek bir medeniyet inşa ettiği de…).

  Ne derece bir şaheser olduğu hakkında yorum yapamam; çünkü ne Arapça’yı ve ne o dönem Arapça’sını biliyorum. Ancak soru sorabilirim:

  Allah Kuran’ı mucizevi sözlerle yazmış ve o sayede insanlar (Araplar) Müslüman olmuş! Tamam da (Gerçi tam olarak tamam değil; zira Hıristiyan Araplar da olmuş ve hala varlar!) yukarıdaki olgular elbette başka sayısız husus bir tarafa Allah yüzyıllar binyıllar boyunca tüm milletler tarafından anlaşılacak açıklıkta netinsanları/Müslümanları birbirine düşürmeyecek bir kitap yazamaz mıydı?!

  Elbette ki insan/insanlar bütün çağlara hitap edebilecek bir kitap yazamazlar; çünkü bilgi kapasiteleri ve sosyolojik değişim buna engeldir. Ama yazar Allah ise edebiyata/Arap diline meraklı bir yaratıcı sıfatıyla yine mucize niteliğini haiz fakat kafa karıştıran</B> ayetleri olmayan çağlarüstü bir kitap indiremez miydi?!

  Teknik olarak mümkün değil! Çünkü toplum gibi dil de sürekli gelişen bir şeydir; Tanrının bir kitabı olamayacağı Tanrının yarattığı toplumsal dilsel vs. gelişime aykırıdır!(2) İkincisi bir vakıa ise ki öyledir Tanrı yoktur!

  (1) Kuran’daki hepiniz toplanın benzer bir ayet/sure yazabilecek misiniz mealindeki ayetler ve şiirleri duvardan indirme iddiası ile Kuran ve Müslümanlar Allahın sözleriyle insanın sözlerini yarıştırma garabetine düşegelmektedirler.

  (2) Tanrı’nın sosyolojik gelişmelerin (ve/veya fizik yasalarının) doğal sürecinde ilerlemesine izin verdiğini bunu irade buyurduğunu ifade etmişti bir konuşmacı. Kutsal kitaplara göre kimi peygamberlere yüzlerce yıllık ömürler verildiği bilinmese çarpıcı bir tez olabilirdi! (Bu ömür süreleri nereden nasıl temayüz etmiştir; Sümer ve eski Hami-Sami (Babil Asur Akad…) masalları mıdır; yoksa Yahudi din adamlarının tarihlerini daha da eskiye götürebilmek uğruna ortaya attıkları bir yalan mıdır?)

  Not1. M. Utkucu Kuran Okumaları kitabında ilahi kitaplarda (özelde Kuran’da) belirsiz ifadeler ve birden çok anlamı olan kelimeler nedeniyle Tanrı filolog mu diye sorar! Ayet yorumlarına bakıldığında cevap evet’tir!..

  Not2. 7. yüzyıl Arapça’sı uzmanı bir Arap’ın Kuran’ı dil ve edebiyat açısından değerlendirişini dinlemek isterdim. Nesnel bir analiz yapacak dilbilimci bir Arap yok mudur? Vardır elbette. Ama hiç görünmez!

  Not3. Birbirine yakın tarihlerde yazılmıştır Orhun abideleri ve Kuran. Bir dil bilimci olsaydım Türkçe’nin gelişimini çeşitlenmesini Orhun abidelerinden itibaren ele alıp araştırmak isterdim. Arap olsaydım Kuran’ı dilbilimsel vs. olarak incelemek entelektüel bir çalısma olurdu. Diyecegim 7. yüzyil Arapça’sinin yazılı oldugu bir metin elbette Araplar ve Arapologlarca degerlidir. Ama sadece o kadar!

  KADER

  Ortadoğu’da yaratılan Tanrı’nın/Tanrıların niteliği bilmek üzerinedir. Her şeyi bilir. Geleceği de şüphesiz. Böyle olmasa Tanrılığı manasızlaşır… Aynı zamanda yarattığı insandan hesap sorar. Bu da zorunludur; çünkü ondan kulluk beklemektedir… Böyle kurulmuş Tanrı tasavvurundan ve Tanrı-insan ilişkisi muvacehesinden mecburen kader paradigması ortaya çıkar... İnananlar binyıllardır çözümsüz bir sorunu çözmeye çalışmıyorlar; daha da ötesi olmayan yaratılan hayali bir sorunu çözmek uğruna boşuna uğraşıyorlar!

  TİK'in (Tevrat İncil Kuran) TANRI TASAVVURLARI

  Tevrat Hami/Sami-Yahudi İncil Yahudi-Yunan ve Kuran Yahudi-Arap kültürünün ürünleri. Dolayısıyla üç dinin vaz ettiği Tanrı tasavvurları farklıdır. Tek tanrılı dinler tanımı doğrudur; ancak o tek aynı anlamına gelmemektedir.

  EVRİM TEORİSİ

  Tanrı’ya ve/veya dinlere inanmayan pek çok insan inanmama gerekçelerini genelde yüzeysel olarak bildikleri Evrim Teorisi’ne bağlama çabasındadırlar. Ben şöyle düşünüyorum: Bir yaratıcı olsaydı bunun TİK’in tanrıları olamayacağını söylemem için Evrim Teorisi'ne ihtiyacım yoktur; TİK yeterlidir! Eğer o teoriden medet ararsam TİK’de bilgi/bilim şifre/sır hikmet olduğuna inanan dindarlar ile aynı kulvarda bulunuyorum demektir.

  KURAN'IN MEYDAN OKUMASI:

  Kuran onun Allahtan geldiğine inanmayanlara hepiniz toplanıp Kuran’daki bir sureye benzer bir sure (başka bir ayette ise ayet) getirin; yazamazsınız diyerek meydan okuyor… Valla ben yazamam; çünkü aklıma dilime üslubuma dünya ve evren bilgime ahlakıma aykırı bir iş yapmış olurum öyle bir şey denemekle!.. Şu da var ki her kitap bölümü paragrafı ve şiirler biriciktir; taklidi mümkün değildir. En iptidai cümleler içerse de! Ayrıca neye göre taklit benzerlik?! Dil bir cisim değil ki!..

  SENARYOLAR ve KUTSAL KİTAPLAR

  Bütün diğer özellikleri mükemmel ancak senaryosu sorunlu bir film ödül alamaz (Tom Hanks’in başrolünü oynadığı Green Road/Yeşil Yol filmi senaryosundaki hata yüzünden Oscar’ı kaçırmıştı.)... Tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarına ve kutsal addedilen diğer metinlerine bir de senaryo telakkisiyle bakalım: Takriben MÖ 600-MS 600’lü yıllara ait olan metinler o dönemlerde çok az sayıdaki okuma-yazma bilenlerinin marifetidir! Sözlerin sözel kültür ürünlerinin (efsane masal vs.) ve yaşanmış olayların ve/veya hayali insanların ve olayların bir araya getirilmesi kurgulanması neticesinde ortaya çıkmışlardır… Yazarların nitelikleri ve yazdıklarını denetleyecek sorgulayacak insanların bulunmaması keza metinlerin kaleme alınmasının yıllar onyıllar hatta bazıları için yüzyıllar boyunca sürmesi yüzünden senaristlerin değişmesi ve dahi metinlere siyasi müdahaleler yapılması neticesinde ancak içler acısı senaryoları haiz kutsal metinler ortaya çıkabilmiştir… Bunların bugün değil senaryo ödülü alabilmesi yarışmaya alınmaları bile sözkonusu olamaz!

  Not. Bugünkü bilgimizle ve bakış açımızla kötü dediğimiz metinleri sonra gelenlerden kimileri iyice karıştırmış kimileri toparlamaya çalışmış. Doğrusu bugün de aynısı yapılmaktadır. Fark tahrifatın metin üzerinde değil yorumda yapılmasıdır!

  AKIL DUYGULAR ALGILAR ve DİNLER

  İnsanı diğer hayvanlardan ayıran temel özelliğinin baş parmağını kullanabilmesi bu sayede alet yapabilmesi ve (belki bağlı olarak) konuşma becerisi geliştirmesi olduğunu savunur kimi bilimciler… İnsanlık binlerce yıldır sürekli beyin kapasitesini de geliştiriyor organize oluyor sosyal-ekonomik evrimler yaşıyor uzaya çıkıyor… Fakat değişmeyen şey; insanların pek çok karakter özelliğinin tarım toplumları insanlarından çok farklı olmaması (Sevgi öfke kıskançlık merhamet intikam…). Ve yine yeri ve göğü eski dünya insanlarından farklı algılamıyor (Dünya düz durağan; güneş ay bulutlar üstümüzde dönüyorlar.). Ortadoğu (ve belki Uzakdoğu) dinlerine hala inanılıyor olmasının en önemli nedeni bu ikisi olmalı!

  GÖKLER ve EVREN

  Muhammed ve Kuran yazarları ve onu derleyenler elbette kainatı/evreni bilmiyorlardı. Bildikleri sadece göktü/göklerdi. İyi ama yorumlarda (hatta bazı meallerde) neden kainat/evren sözleri geçiyor?!

  Ortadoğu tanrısının/tanrılarının tasavvuru kutsal kitaplarında değil tabii ama ilahiyatlarında son birkaç yüzyıldır dünyanın küre olduğunun uzay boşluğunda güneşin etrafında döndüğünün ve evrenin keşfiyle yeni bir form almıştır. Din adamlarının yeni dünya ve gökler modelinde neler hissettikleri ne tepki verdikleri teolojilerini nasıl yeniden yorumladıkları hususlarını merak ederim. Tanrının tahayyül ettikleriyle kıyaslanmayacak derecede büyük olması karşısında kutsal kitaplarındaki ilkellik küçük şeyler onları şaşırtmış mıdır mesela?!

  ESKİ-YENİ AHİTLER ve MÜSLÜMANLAR

  Müslümanların kahir ekseriyeti kısaca İncil değiştirilmiştir okumaya değer değildir diye özetlenecek bir inanç/kabul/düstur ile hareket ettiklerinden İncil’i okuyup tarihi perspektiften mülahaza etmekten ve İslam/Kuran ile karşılaştırmaktan neticede akıllarına gelecek pek çok sorudan (ve cevaplarından) mahrum olarak bir hayat sürüp giderler!) Mesela Kuran İncil’den bahseder İsa’ya indirildiğini söyler. Müslümanlar bunu okurlar okumasalar da bilirler; ancak şu soruyu sormazlar: Kuran o dönemde (MS 7. yüzyıl) çoktan oluşmuş standart hale getirilmiş İncil’i yani 4 gospeli ve diğer bölümlerini onaylıyor mu?! Aksini belirtmediğine göre..!.. İnsanlar/müslümanlar İncil okuyarak Hıristiyan olmazlar; başka saikler vardır. Bunu elbette "din patronları" da bilirler. Öyleyse İncil dağıtılmasına neden şiddetle karşı çıkarlar? Acaba Müslümanların İncil okurlarsa İslam/Kuran hakkında soru soracaklarından korktukları için mi?!

  Not. Müslümanlar "Tevrat/İncil değiştirilmiştir" hükmünü de irdemelidirler!

  DÜŞEN UÇAKTA İMAN

  Ucuz bir fıkra düşmekte olan uçakta Ateist bulamazsınız babındakilerdir. Bu durumda imana gelen biri Ateist değildir olamaz! Ayrıca dini açıdan da böyle bir iman kabul edilmez herhalde?!.. Kıyaslamalı olarak baktığımızda da mantıksızdır. Örneğin ölmekte olan bir Ateistin son nefesini iman ederek verdiğine dair bir tanıklık mevcut mudur? Palavra hikayeler çoktur; onları hariç tutuyorum!.. Yukarıdaki fıkrayı uyduranlar ve fıkranın ötesinde gerçek olduğuna inananlar; zevklere düşkün dinle-imanla pek ilgisi olmayan ama ölüm ve sonrası için korkan ve fakat bunu esprili bir yolla dışa vuran ve nihayet hayat felsefeleri kendilerininki gibi olmayan sadece dine uzaklıklarıyla kendilerine benzeyen Ateistlerin (keza Agnostiklerin dinsizlerin vb.) ölüm ve sonrası için kendileri gibi korktuklarını ve düşündüklerini sananlardır!

  KURAN'ı DİNLEMEK ve EZBERLEMEK

  Kuran’ı orijinalinden Arap ya da değil herkes için dinlemenin çok etkileyici olduğu söylenir ve buna inanılır. Etkileyicilik söylemi en basit ifadelerle din bezirganları için propaganda inananlar için avuntudur; gerçeklikle hiç alakası yoktur. Sözlerini anlamadan (hatta sözlerini büyük ölçüde anlayan Arapları da dahil edelim) Kuran’ı dinleyen Müslümanlar acaba içlerinde huzur coşku merhamet sevgi hissediyorlar mı? Hayır! Bu cevabı teyit için Müslümanları Kuran dinlerken beyinlerini okumaya gerek yoktur; yüzlerini bakışlarını vücut hareketlerini izlemek yeterlidir! Varsa edebi değerinden ve (Kuran’ın yazılmasından yüzyıllar sonra geliştirilen) tilavetinden (belki) etkilenebilmesi için insanların Arap olması ya da bir Arap gibi Arapça bilmesi lazımdır.

  Keza İslam dünyasında yaygın içtihat Kuran’ın (orijinalinin Arapça’sının) ezberlenmesinin büyük sevap getirdiğidir. Bu gelenek nasıl oluştu sözlü kültürün bir uzantısı mı bilmiyorum ancak sadece ezberlenmesinin ve ezbere okunmasının yüceltilmesinin arkasında biraz da içeriğindeki noksanlıkları kapatmak saikinin yattığı kanaatindeyim.

  Not. Müslümanların bu kadar önemsediği iki hususa Kuran’da hiç değinilmemesi… Değinilmemiştir çünkü onu söyleyenlerin-yazanların-hazır layanların böyle bir derdi olmamıştır!

  SEVMEK-KORKMAK

  Alevi cemaat önderlerinin ve gelenekçi-cemaat yapıdan kopmuş Sünni Müslümanların klişe bir söylemidir Allah’tan korkmuyorum Allah’ı seviyorum! Bu söylem en hafif deyimiyle naiftir. Çünkü Kuran korkutan sayısız ayetle doludur ve sevgiyi önceleyen ayetler pek azdır! (Sevgiyi öne çıkaranların anladıkları ifade etkileri anlamda bir sevgi ise hiç yoktur!).

  Korkutan ayetlerin sebebi ve muhtevası ile ilgili onları yumuşatan yorumlar tefsirler doyurucu değildir.
  Allah kendisine severek değil korkarak kulluk eden insanlık istemektedir. Bu çok açıktır. O nedenle ayetleri zorlamaya gerek yoktur.

  Müslüman misyonerler de korku anaforunu kullanırlar sürekli: Sen de öleceksin o zaman göreceksin Allah’ın ahiretin varlığını cehennemi! Aslında bir çaresizliğin ifadesi bu. Öte yandan yüzeyselliğin…

  Nereden bakılırsa bakılsın Tanrı projesinin ve inananlarının derinlikleri bu kadardır. Projede sorun var!

  Not1. Bir Kuran mealinin dizinine göre Allah korkusuna dair 26 Allah sevgisine dair ise 9 ayet sayılmış. 1. ye ait ayetlerin hepsinde açıkça Allah’tan korkun ifadeleri yer almasına karşılık 2. ye ilişkin ayetlerde bir-ikisi hariç sevgiye dair bir kelime bulamadım!

  Not2. İnsanlar ilahi addettikleri kitaplarda ve onları referans alan kitaplarda anlatılanlardan korkuyorlar. Oysa dünyanın güneş sistemi ve evren içindeki yerini onun hareketlerini güneşteki reaksiyonları evrendeki büyüklük ve mesafeleri düşünseler asıl o zaman korkarlar!

  KURAN: AHLAK ve HİDAYET KİTABI(?)

  Kimi Müslümanlar Kuran’daki bilimsel ayet yorumlarına ve matematik açıklamalara (şifrelere) karşı çıkarlar. Kuran’ın bir hidayet ahlak kitabı olduğunu söylerler. Öyle mi acaba? Kuran’da savundukları tezi destekleyen yani tutarlı kapsamlı ayrıntılı ilkeleri olan bir ahlak öğretisini vaz eden ayetler manzumesi gösterebilirler mi? Sadece ahlaki değil hiçbir alanda yukarıda sözü edilen niteliklere sahip değildir Kuran. Neden? Çünkü böyle bir dertleri olmamıştır söyleyenlerinin ve yazanlarının?!

  ALINTIDIR.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  MUHAMMED SÖZLERİNİ NEDEN YAZDIRMADI?
  Bir sahih hadiste Muhammed’in kendi sözlerinin yazılmasını istemediği zira bunların Kuran ayetleri ile karıştırılmasından endişe ettiği söylenir.

  Kuran’da müşriklere ve ehli kitaba meydan okunarak bir surenin/ayetin benzerini hepsi toplansa yazamayacağı vurgulanır.

  Yukarıdaki iki veriden (İlkinin doğru olduğunu kabul ediyoruz!) şunları çıkarabiliriz:

  - Sahabiler peygamberin (bir insanın) sözlerini Allahın sözlerinden ayırt edemeyecek kadar bilgisizdir!

  - Peygamber de olsa bir insanın sözleri Allahın sözlerine benzeyebilir! Kuran ondaki ayetler insan sözleriyle karıştırılmayacak kadar aşkın değildir!
  - Muhammed sözlerini kaydettirmeyerek yüzyıllar boyunca Müslümanların aldatılmasına yol açmış ve vizyonu bulunmadığını göstermiştir.

  -Kuran ayetlerinin/surelerinin benzerlerinin insanlar tarafından yazılamayacağını sadece Allah tespit edebilir!

  Çıkarımlar artırılabilir; fakat yukarıdakiler bile abestir. Çünkü önermelerin birincisi uydurmadır; zira Allah’tan gelen sözleri kitap haline getirmeyi düşündüğü çok kuşkulu bir insanın kendi sözleri için bunları söylemesi imkansızdır.

  İLLÜZYON

  Bir tür illüzyon/hipnoz yapılıyor din(ler) konusunda. Hiç olmamış olaylar ve/veya hiç yaşamamış insanlar gerçekmiş gibi allanıp-pullanıp halklara sunuluyor.

  Pek çok genç yetişkin; dini parça parça bir bakıma nabza göre şerbet ile tarif edebileceğimiz yöntemle sadece verilen ayetlerle (ve hadislerle) bilirler. Oysa o metinler bambaşka amaçlarla söylenmiştir. Bu amaçlar dar kapsamlıdır basit ilişkilere dayanır yereldir…
  Ancak öyle bir sunuluyor ki küresel (hatta evrensel) ve zamanlarüstü sanılarak dinleniyor iman ediliyor.

  Sahtelik yapaylık yüzyıllar boyunca şekil değiştirerek farklı isimlerle sürüp gidiyor. İyi niyetle veya değil ahlaki olmayan bir işlem yürütülüyor; bir bakıma her insan çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapıyor her alanda görüldüğü gibi.

  Ayrıca Allah’ın sözü-benim sözüm gibi bir ayrımı aklından geçirmediği keza döneminin insanlarının da böyle bir meseleleri olmadığı açıktır!Dolayısıyla Muhammed sözlerini neden yazdırmadı? sorusu yanlış bir sorudur!

  TESLİS

  Necmettin Erbakan iki TV konuşmasında duydum bir râhibin tanrı kaçtır suâline üçtür İsa Meryem Kutsal Ruh yanıtını vereceğini söyledi. Bu sözleri duyunca Bir kez bu konuda olmaz ya hatâ yapılır; unutmuşsa etrâfı hatırlatmaz mı çekinirler mi onlar da mı bilmez? Meryem’in de tanrı olduğunu ‘öğrenerek’ bir yaşımıza daha girdik! diye düşündüm.

  Fakat El Maide sûresinin 116. âyetini okuyunca (Hatırla ki kıyâmet gününde Allah şöyle buyuracak: ‘Ey Meryem oğlu İsa! Allah’ı bırakıp da beni ve annemi iki ilâh edinin diye insanlara sen mi söyledin?’…) Hoca’ya haksızlık ettiğimi anladım!

  Kuran’da … üçtür derler ama… meâlinde âyet/âyetler de vardır ancak bunların neler olduğunu açıklanmaz… 7. yy’da artık oluşumunu tamamlanmış Hıristiyanlık hakkında muğlak hattâ yanlış ifâdeler geçer Kuran’da.

  Nihâyetinde İslâm âlimlerinin ve Müslümanların kafaları karışmıştır ve karışmaktadır.

  Not. Zamanın insanları/Arapları da teslisi anlayamamışlar (ki normaldir çağdaş Hıristiyanlar bile anlamıyor) ve galiba heykeli olduğu için Meryem’i tanrı sanmışlar.

  KİTAPLARDAN

  -Tevrat’ta MÖ 12. yüzyıldaki Dorlar (Deniz kavimleri) göçünü ve bunun Ortadoğu topraklarındaki etkilerini anlatan tek bir satır bulunmaz. Mısır’daki Amon tapınağı duvarlarında ise deniz adamlarının bu göçü devletler yıkışları Mısır ordusunun bunlarla yaptıkları savaşlar anlatılmıştır.

  -Tevrat’ta verilen pek çok ad gibi Davud da bir lakaptı. Bulunan tabletlerde Davidum kelimesi geçer. Bu komutan veya savaş şefi anlamına gelmektedir. Caesar[Sezar] Çar veya Kayser gibi bir unvanken sonradan ad haline dönüşmüştür.

  -İsrail dini Babil sürgününe kadar çok geriydi. Yahudilerin o bölgede öğrendiklerinden biri de Mehdi inancıydı. Bu inanç eski İran dininde Zerdüştçülükte bulunuyordu. İranlıların Yahudiliğin son biçimini almasında büyük etkileri sözkonudur. (Musa ve Yahudilik Hayrettin Örs)

  -İsa Mesih’in ise gerçekten yaşayıp yaşamadığı İncil’deki o sözleri söyleyip söylemediği bile belli değildir. Tersine tüm belgeler onun hiç var olmadığını ve tüm İsa Mesih öyküsünün Kilise Babaları ve Aziz Paul tarafından uydurulduğunu göstermektedir.

  -İsa Mesih’in Tanrı’nın oğlu olduğu ve bakireden doğduğu iddiası ise Kilise Babaları’nın uydurdukları koskoca bir yalandan ve ürkütücü bir masaldan öte bir anlam taşımıyordu.

  -İsrail’in Tanrı’sı daima Meleği Cebrail aracılığı ile konuşurdu. Tanrı her zaman önce kocalara korkmamalarını söyler ardından onlara her birinin ayrıcalıklı anlamı olan bir ad ve oğul müjdelerdi… Ne ki bakireye görünüp müjdeyi vermek Melek Cebrail için alışılmadık bir durumdu. Belki Melek Cebrail bu nedenle müjdeyi vermeden önce bakire Meryem’e korkmamasını söylemiştir! (Yoksul Tanrı Tyanalı Apollonius Aytunç Altındal)

  RÜYALAR

  -Yüzyıllardır toplumlara din diye sunulan pek çok konu kitaplara zihinlere din ulularının düşleri yoluyla girmiştir. Çünkü Ortadoğu kaynaklı üç büyük dinin de temel karakteristiklerinden biri rüyalardır;
  rüyalardaki görümlerdir işaretlerdir bilgilerdir.

  (Vahiy’in peygamber dışındaki mübarek insanlara da geldiğine dair en ufak tevil edilebilecek bir ayet veya hadis olsaydı hiç şüphesiz vahiy rüyanın yerini tutacaktı!)

  -Gördükleri rüyanın insanları/kendilerini hayırlı bir yere götürdüğüne dair sayısız olay/hikaye anlatılır. Peki hayırsız yola sevkeden hiç mi rüya görülmez?! Görülür de anlatılmaz aslında!..

  -Rüya konusundaki bazı/sayısız soru ve sorun karşısında alimler rüyayı nefsani rüya ve ilahi rüya diye ikiye ayırmışlardır! Ama bu sorunu yine çözmez!

  ÜMMET ve MİLLET

  Kuran’da biz sizi ümmet ümmet yaratık ki birbirinizi tanıyasınız manasındaki ayeti (Müslüman) Türkçüler Allahın milliyet farklılığını onayladığının kanıtı olarak değerlendirir böylece milliyetçiliklerine (kendilerince) meşruiyet sağlarlar!.. Ancak o ayet dikkatle okunduğunda (kendisi önü arkası) kast edilenin Türkler Araplar Farslar vs. değil Yahudiler Hıristiyanlar Sabiler vs. olduğu anlaşılmaktadır. O dönemde (MS 7. yüzyıl) milliyet bilincinin daha doğrusu millet referanslı siyasetin/devletin olmaması bir yana çok kuvvetle muhtemel Kuran’ı yazanlar Türklerin mevcudiyetinden haberdar bile değillerdi!

  ALMAN İSA TÜRK MUHAMMED

  Almanya’da Nazi döneminde İsa’nın Alman olduğu anlatılır yazılırmış…

  2000’lerde ise Türkiye'de eski kültür bakanı Namık Kemal Zeybek’ten bir iddia: Muhammed Türk kökenlidir! Çünkü onun atası İbrahim Urfa civarında doğmuştur. Anadolu binlerce yıldır Türk yurdu olduğuna(?) göre… Muhammed Arap topraklarında doğup büyüdüğü için kültürel olarak elbette Arap’tır. Fakat ırken Türk’tür!

  Geçmişi Batı’da herhalde 200 yıla yakın Türkiye’de 100 yıl olan milliyetçi/ırkçı ideoloji bağlılarının sevmedikleri veya düşmanı oldukları (farklı) bir ırktan milletten çıkmış peygamber olgusu karşısındaki çıkmazlarını tezlerindeki garabeti yansıtan iki örnek!

  Alıntıdır...

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çok güzel bir yazı. Teşekkürler.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş