Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Peygamberlerin Putlaştırılması
  Peygamberlerin Putlaştırılması


  Birkaç konu başlığı altında yazıldığı için aşağıdaki bana göre son derece anlamlı yazıyı alıntı ile aktarıyorum.

  Bunun yanında devamlı din ve din halisünasyonları ile ilgili yazmaktan diğer hiçbir konuya vaktimin kalmamasını kendi adıma bir kayıp görüyorum.Din ve uygulamaları hakkında "boş" savlarla uğraşmak yerine "aklımızın almadığıhoş görmediğimiz" şeyleri dinde arama çabaları yerine bize bu düşünme ufkunu bahşeden yaradanın "bu basitliklerle " işi olmayacağının bilincine vararak bizlerin ibadetlerine ihtiyacı olmadığınında bilincinde olarak gerçekte temel olarak bizden "saf" ve "halis" insanlar olmamız istenmesi üzerine kafa patlatmamızın aynı zamanda dünyamızıda güzelleştirmek olacağını farketmeliyiz.Bu aşamaya gelebilmeliyiz.Hala şu şununla evlendicennette yerimiz garanticehennemde cayır cayır yanacaksınsen kafirsinsen şusun sen busun tarzındaki egosal yaklaşımlarımızı bir tarafa bırakalım.Unutmayalım ki temelde insana yakın olaniyi olan Allah'ada yakın ve iyidir.İstenende en basit manada budur.Daha çok ilgi duyarsındaha çoğunu yaparsın sana kalmış.Ayrıntılarla bilmeden bazı şeylere inanarak bu en temel vasfımızı kaybetmeyelim.Temelde saf olalımhalis olalım...İnsan olduğumuzun farkında halka yakın olan muhakkak ki hakka da yakın olacaktır.

  Din bir sınıfsal örgütlenme yeri değildir.Tek bir yaratan vardır ve yaratıcı için bütün yarattıkları kuldur.

  Farkı yapılan işler belirleyecektirsözler değil.Bunları konuşalım derim.Din altındaki açılan konulara bakınhep öte taraf ve büyü ağırlıklı.Oysa din dünya içindir ve asıl yeri yaşamdır.

  Zira bu "yaşamı" kazanmadan öbür tarafta ne olacağını beklemekteyiz?

  (Alıntıdır)

  Allah’ın dinini bozmak isteyenlerin en büyük hilelerinden biri de kutsal olanı putlaştırıp insanları aldatmaları olmuştur. Dinin övdüğü Peygamberler’i putlaştırmak bunun en önemli örneğidir.

  O size melekleri ve Peygamberler’i Rabler edinmenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size kafir olmayı mı emredecek?

  3- Ali İmran suresi 80

  Kutsalı putlaştıranlar “ Yoksa sen Hz. İsa’yı sevmiyor musun? Sen Hz. Muhammed’i yok mu sayıyorsun?” tarzındaki sorularıyla saf dinin ortaya çıkmasına çalışanları yıldırmaya çalışırlar. Kutsala saygısı olan Peygamberler’i seven birçok saf insansa ne yazık ki bu sorularla gerilemektedir. Zaten kutsalı putlaştırmanın hedefi de budur: Allah dışındaki ilahların hiçbirini kabul etmeyen dindar kitleye kendi kutsallarını putlaştırıp zayıf oldukları yerden yaklaşmak suretiyle dini bozmak. Hz. İsa gibi Allah’ın sevgili bir kuluna ilahlık makamının verilmesinin Hıristiyanlık dünyasındaki sonuçları ortadadır. Peygamberimizle ilgili uydurmalar ise (Bu bölüme kadar gördüğümüz ve ilerideki bölümlerde göreceğimiz gibi)

  Peygamberimiz’e Allah’ın yanında ikinci bir hüküm oluşturucu sıfatının verilmesiyle olmuştur. Bu sıfatla gelenekçi kitleler Allah’ın vahyi olan Kuran’da olmayan hükümleri kendi uydurdukları veya yanlış yorumladıkları hadis ve sünnet adını verdikleri Peygamber’e iftiralarla dolu kitaplarda toplamışlardır. Oysa Peygamberimiz’e Kuran’da şunlar söyletilir:

  De ki “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum gaybı da (algılanamayanı da) bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam.”

  6-Enam suresi 50

  Görüldüğü gibi Peygamberimiz de aynı bizim gibi vahye yani Kuran’a uymakla yükümlüdür. Ve bu vahiy dışında başka bir şeye uymayacağına göre bu vahiy dışında bir hüküm oluşturması da mümkün değildir. Peygamber’e sünnet hadis gibi Kuran’ın belirtmediği başlıklarla hükümler atfedenler uydurdukları din rağbet görsün diye Peygamberimiz hakkındaki birçok ayete aykırı yargılar ortaya atmışlardır.

  PEYGAMBERLERİ YARIŞTIRMA
  O’nun elçileri arasında hiçbirini ayırt etmeyiz.

  2- Bakara suresi 285

  Kuran’ın bu ayetine göre bizim Peygamberimiz’i Hz. İbrahim’i Hz. Musa’yı Hz. Nuh’u Hz. İsa’yı yarıştırmamız yasaktır. “Bizim Peygamberimiz en üstündür.” dememiz yasaktır. Museviler’in ve Hıristiyanlar’ın düştükleri bu hataya Kuran’ın bu açık ayetine rağmen ne yazık ki düşülmüştür.

  Peygamberimiz’in sayesinde tüm insanların yaratıldığı Peygamberimiz olmasa ne dünya ne de daha bir çok mekanın yaratılmayacağı şeklindeki meşhur uydurma hadis başlığıyla insanlara yutturulmuştur. Oysa Kuran’da böyle bir ifade geçmemektedir.

  Peygamberimiz’in hammaddesinin diğer insanlardan ayrı olup nurdan yaratıldığı Kuran’da anlatılmayan yüzlerce mucizesinin olduğu namaz vakitleri için adeta Allah’la pazarlık yaptığı şeklindeki uydurmalar hep Peygamber putlaştırma gayretlerinin neticesidir. Bu gayret sonucu Peygamberimiz’e utanç kaynağı olacak şekilde cinsel mucizeler yakıştırılmış kişileri kötürüm etmek için beddualar ettiği iftiraları ileri sürülmüştür.

  Tüm bu iftiralar hep uydurulmuş hadislerle halka sunulmuştur ki kutsala karşı gelme korkusunu içinde taşıyan ve dini az bilen halk bu uydurmaları itirazsız kabullensin. Diğer dinlerin düştüğü hataları Kuran’da okuyup onları hem eleştirip hem de aynı hataya düşmek ne acıdır! Diğer bir uydurma hadise göreyse tüm Peygamberler kıyamet günü kendi dertlerine düşmüşken Peygamberimiz “ümmetim ümmetim” diyerek ümmetini düşünecektir. Bu uydurma kaş yapayım derken göz çıkarmanın çok güzel bir örneğidir. Peygamberimiz’i yüceltmek isteyenler diğer Peygamberler’in bencilliği manasına gelebilecek yukarıdaki hadisi uydurmuşlardır. Bunlar Peygamberimiz’i diğer Peygamberlerle yarıştırmakla kalmamış; 1-Hz.Muhammed 2-Hz. İbrahim 3-Hz. Musa 4-Hz. İsa şeklinde diğer Peygamberler’i de üstünlük sırasına göre dizerek hadlerini iyice aşmışlardır.

  Seni sapmış bulup doğru yola iletmedi mi?

  93-Duha suresi 7

  Bu ayete göre Peygamberimiz vahiy gelmeden önce sapmış bir haldedir. Allah’ın gönderdiği vahiy ile düzelmiştir. Allah’ın açıkça söylediği bu gerçeğe Şura suresi 52. ayette de rastlıyoruz.

  İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir iman nedir bilmezdin.

  42-Şura suresi 52

  Bazı gelenekçiler Peygamberimiz’in vahiy almadan önce de hak bir dine mensup olduğunu söyleyerek ayetlerle açıkça çelişmektedirler. Bu ayetlerin birinden Peygamberimiz’in evvelden sapmış olduğu diğerinden ise imanı kitabı evvelden bilmediğini anlıyoruz. Hak bir dine mensup olan nasıl imanı bilmez nasıl kitabı bilmez nasıl sapmış olur? Peygamber’i Kuran’da anlatıldığı gibi değil de kafalarında şekillendirdikleri gibi bulmak isteyenlerin bu çelişkilere düşmeleri hiç de sürpriz değildir. Gelenekçilerin düştükleri çelişkilerden biri de Peygamberimiz’in atalarında hiç putperest olmadığı ve bunun Hz. Adem’e kadar böyle gittiği izahıdır. Oysa Kuran’dan Hz. İbrahim’in babasının putperest olduğunu anlıyoruz. Hz. İbrahim’in Peygamberimiz’in atası olduğunu düşünürsek bu iddia da dayanaksız kalır. Gerçi gelenekçi zihniyet Hz. İbrahim’in babasından kasıt gerçek babası değil üvey babasıdır veya amcasıdır şeklinde saptırmalara gitmektedir. Ama Kuran’da açıkça babası denmektedir. Bu çekiştirme gelenekçilerin dini bozucu zihniyeti için bir delil niteliğindedir.

  ALLAH’IN PEYGAMBER’E ÖVGÜLERİ
  Mezhepçilerin anlamadığı nokta Peygamberimiz’in tüm bu uyduruk sözde yüceltmelere ihtiyacı olmadığıdır. Kuran’da Allah Peygamberimiz’i övmekte onun üstün bir ahlak üzerinde olduğunu söylemektedir. Allah’ın kendisine elçilik görevi vermesi kitabında kendisini övmesinden daha büyük yüceltme ne olabilir? Peygamber’in vahiy almadan önceki durumu veya atalarından birinin putperest oluşu Peygamber’i küçültmez. Kuran’dan herkesin kendi davranışlarından sorumlu olduğunu anlıyoruz. Ne Peygamber oğlu olan yücelir ne de kafir babası olan küçülür. Nitekim Hz. İbrahim’in babası da Peygamber babasıydı ama sapkınlığı Kuran’da geçmektedir. Kişileri soyuna sopuna göre değerlendiren gelenekçi kafa Peygamberimiz’i de böyle değerlendirmeye kalkmış ve uydurma hadisler türetmiştir. Bu uydurmalar Kuran’la gelenekçilerin bu zihniyeti İslam’la çelişmektedir.

  Allah Peygamberimiz’i seçti ve ona büyük bir iyilikte bulundu. (4 -Nisa Suresi 113) Onu güzel ve büyük bir ahlak sahibi kıldı. (68-Kalem Suresi 4) Onu alemlere rahmet yaptı. (21-Enbiya Suresi 107) ve Peygamberimiz’in tüm günahlarını bağışladı (48- Fetih Suresi 2)

  Görüldüğü gibi Kuran’da Peygamberimiz en güzel şekilde övülmektedir. Örneğin Enbiya suresi 107. ayette Peygamberimiz’in alemlere rahmet olduğu söylenmektedir. Eğer tüm alemlerin Peygamberimiz için yaratıldığı doğru olsaydı bu da Peygamberimiz’in alemler için rahmet oluşu gibi söylenirdi. Çünkü bu izah doğru olsaydı tüm bu izahlardan daha önemli bir bilgi olurdu. Gerçek olsaydı Kuran bu daha da önemli olan bilgiyi hadis gibi Kuran’da belirtilmeyen bir kaynağa elbette bırakmaz kendisi belirtirdi.

  KIL TAPINMACILIĞI
  Allah en güzel şekilde Peygamberimiz’i övmüşken Kuran’ın onay vermeyeceği kıl tapınmacılığı görüntüleri verenler akılları sıra Peygamberimiz’e saygı göstermektedirler. Camilerde Peygamber’in sakalı diye bir sürü beze dolandırılıp sarılmış kılları büyük bir tören havasında açıp halka bu kılları öptürenler bu yazılarımızı okuduklarında elbette rahatsız olacaklardır. Onlara göre bu kıl öptürme törenleri Peygamber sevgisidir Peygamber’e saygıdır. Ne yazık ki Peygamber’in olduğu iddia edilen kılları dini bir ibadet havasında insanlara öptürme faaliyeti hâlâ devam etmektedir. Hıristiyanlığı ikonlarından dolayı kınayanlar benzer hurafeleri dinimize kendileri sokmuşlardır.

  Peygamberimiz Kuran’da iki sıfatla anılır. (Peygamber kelimesi bu iki sözcüğe de karşılık kullanılan Farsça’dan dilimize geçmiş bir kelimedir.) Birinci kelime “nebi” kelimesidir ve haber getiren manasındadır. Kuran’da bu kelime aynı Türkçe’deki Peygamber kelimesi gibi yalnız Allah’tan haber getiren insanlar için kullanılmıştır. İkinci kelimeyse “resul” kelimesidir ki Türkçemiz’deki elçi kelimesinin karşılığıdır ve Kuran’da Peygamberler en çok bu kelimeyle anlatılırlar. Bu kelime aynı Türkçe’deki gibi hem Allah’ın elçileri hem diğer elçilikler için kullanılır. Peygamberimiz’i ve diğer Peygamberler’i tarif ederken kullanılan bu kelimeler Peygamber’in nebi (haber getirici) resul (elçi) olduğunu gösterir. Yani Peygamber Allah’tan aldığı mesajı insanlara ileten kişidir Peygamber %1 bile kendinden dine bir şey katamaz. O zaman din haşa Allah’ın olmaz. O zaman din Allah ve Peygamber ortak yapımı bir müessese olur. Peygamberimiz’e gelen vahiy Kuran’dır. Bunun dışında bir hadis bir mezhep izahı birisinin içtihadı dinin bir hükmü veya bir bölümüdür demek Allah’ın olan dini Allah Peygamber (elçi haber getiren) ortaklığına veya Allah mezhep imamı Peygamber ortaklığına çevirmek olur. Kısacası Peygamber’i doğru yere oturtmak dini doğru kavramanın bir şartıdır. Peygamberimiz sadece ve sadece aldığı haberi (Kuran’ı) insanlara iletir. Din bu haberdir. Elçilik (resullük) nebilik (haber getiricilik) bu mesajı (Kuran’ı) insanlara ulaştırmaktır. Allah’ın elçisi olmak çok büyük bir onurdur. Peygamberimiz açısından düşünürsek bir insanın milyarlarca insana öncülük etmesidir. Ne yazık ki bazıları Kuran’dan anlaşılan bu Peygamber tarifini yaptığımızda “Siz Peygamber’i çok basit görüyorsunuz” demektedirler. Ne yazık ki bu davranışlarıyla bundan sonraki 29. Bölüm’de inceleyeceğimiz Hıristiyanlar’a benzemektedirler. Peygamberler hakkında aşırıya gitmek sadece Peygamber’i Allah’ın oğlu ilan etmekle olmaz. Sadece Allah’ın olan din oluşturma yetkisi; sünnet hadis gibi süslü sözde Peygambersever tavırlarla Peygamber’e de veriliyorsa o da dinde bir sapmadır.

  GÜDÜLEN SÜRÜ OLMAYALIM
  Biz Peygamber’i putlaştırmayalım diye feryat ederken ne yazık ki birçok tarikatta evliya şeyh ulema gibi yaftalar yapıştırılmış adamlar bile putlaştırılmaktadır. Peygamber’in bile putlaştırılmaması gerekir dedikten sonra herhalde bunlar için ilave bir açıklamaya gerek yoktur. Bakara suresi 104. ayete değinerek bu konuyu bitirmek istiyoruz. Bakara suresi 104’te: “Ey iman sahipleri raina (bizi çobanın sürüyü güttüğü gibi güt) demeyin.” denmektedir. Bu ayette Peygamber’e bile “Raina” denmesi yasaklanmaktadır. Kuran toplumun sürü bireyin ise onların güdücüsü olmasını istememektedir. Buna karşın tarikatlardaki uygulamalarda mezhep bağlılığında tam bir sürü psikolojisi hakimdir. Hatta tarikatlardaki müritleri ifade eden “sufi” kelimesinin kökünün “koyun yünü koyun postu” tipi manalar taşıması da ilginçtir. Tarikat sufileri Kuran’ın güdülen sürü olmamamızı söylemesine rağmen tam “sufi” isminin hakkını vererek yaşamaktadırlar. Kuran’ın insanı; düşünen akleden Allah’ın mesajı Kuran’a sıkı sıkıya sarılan Peygamber’i canından çok seven fakat hiçbir şirke bulaştırmayan Allah’ın gücünü hüküm yetkisini hiçbir kişiye paylaştırmayan insandır.

  Müslümanlar’ın görevi Allah’ı Kuran’ı Peygamber’i tam yerli yerine oturtmaktır. Allah’ın yetkisinde olan hüküm koymayı kutsal olanı istismar ederek Peygamber’e verenler daha sonra uydurdukları hadislerin sahibini Peygamber olarak göstermiş böylece dini bozmuşlardır. Dini bozmada kullanılan araç Peygamber olunca Kuran’la ters düşen hadisler uydurulmuş her şeyin Peygamberimiz için yaratıldığı şeklinde saçma iddialar Peygamberler’i yarıştırmak gibi haddini bilmezlikler ortaya çıkmıştır. Hiç şüpheniz olmasın ki nasıl kendisi hakkındaki aşırı izahları görse en çok kızan Hz. İsa olacaksa Kuran’ın ruhuna aykırı şekilde kendisi hakkında uydurulan hadisleri Allah’la miraçta pazarlık ettirmeleri görse bunları uyduranları ilk kınayan bu hadis kitaplarını ilk yakan Peygamberimiz olurdu.

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çok faydalı bir paylaşım.
  Eline sağlık canım.

 3. #3
  Joker
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Putlaştırılan Kim Acaba Şöyle Bi Kafayı Kaldırıp Bakmak Yeterli

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Joker Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Putlaştırılan Kim Acaba Şöyle Bi Kafayı Kaldırıp Bakmak Yeterli
  Benzer bir cevabı verecektim.
  tabii ki yine kendini dindar ilan etmiş İnsanlar.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 5. #5
  Joker
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı La mariposa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Benzer bir cevabı verecektim.
  tabii ki yine kendini dindar ilan etmiş İnsanlar.
  Ne Demek İstedigini Pek Anlayamadım

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş