Hoodoo nedir?


Hoodoo erken 19.yy dönemi afro-amerikan kültürüne ait bir terimdir. Afrika amerika ve avrupa yerel halk inanışları ve ritüellerinin oluşturduğu bir harmandır. Genellikle zencilerin uygulamaları daha fazla olsa da amerikada beyaz insanlar da hoodoo pratiklerini uygularlar.

Hoodoo hem fiil(onun üzerine hoodoo yaptılar) hem de isim (doktor buzzard büyük bir hoodoo’dur) olarak kullanılır. Erken 1930larda hoodoo çalışmaları için hoodooizm terimi de kullanılmıştır

Hoodoo üzerinde pofesyonelleşmiş olanlar için hoodoo doktoru hoodoo man (kadınsa hoodoo woman) terimleri kullanılmıştır. Ancak hoodoo kelimesinin tam olarak orjini bilinmemekle birlikte afrika kökenli olduğu düşünülmektedir.

Bazı araştırmacılara gore hoodoo voodoo’nun değişim geçirmiş ve çarpıtılmış bir halidir ancak durum bundan çok farklıdır. Ilk olarak voodoo batı afrika kökenli haiti’ye aktarılmış bir inanış ve uygulamalar bütünüdür. Ancak hoodoo orta afrika temelli bir inanış ve uygulamalar bütünüdür.

Işin ilgin yanı; siyahlar yaptıkları ritüelin hoodoo olduğunu söylerken beyazların hala bu ritüelleri voodoo olarak adlandırmalarıdır. Amerika’nın bazı yerlerinde insanlar zencilerin yaptığı kara büyüye hoodoo darken olumlu tüm çalışmalara ruhsal çalışma (spiritual work) demektedirler. Ancak hoodoo aşk büyülerinden korunmaya kadar birçok büyü çeşidi içermektedir ki bu da bu terimin yanlızca karabüyü için kullanılmasının yanlış olduğunu gösterir. Amerikadaki afro-amerikan topluluklarda (özellikle doğu sahilinde yaşayan topluluklarda) “hoodoo? “witchcraft? ile eşanlamlı olarak kullanılır.

Hoodoo birçok kültürü içinde barındıran bir çeşit büyücü teolojisidir ve bir hiyerarşik bir dozen içermez. Teknik ve ritüeller bir pratisyenden diğerine aktarılır. Ellegua Legba Nbumba Nzila Eshu gibi tanrıları vardır. Eshu “kara adam? olarak bilinir ve kesişen yollarda(crossroads deal) insanların karşısına çıkıp dileklerini yerine getirebilir yahudiler ve hristiyanlar tarafından şeytan figürü olarak düşünülür ancak Eshu bir şeytan değildir.

HOODOO NE DEĞİLDİR

Hoodoo ne bir din ne de bir mezheptir; afrika ve avrupa eski dinleri ile parallel giden bir uygulamalar bütünüdür.

Tüm buraya kadar olan kısmı okuduysanız hoodoo’nun voodoo olmadığını anlamışsınızdır. Aslında voodoo Haiti- Afrika kökenli bir dindeki bir kişidir daha da ötesi bir DİNdir. Voodoo afrika kökenli bir kelimedir ve aslında “ruh? veya “yaratan? anlamına gelir.

Bu karışıklığa daha çok 19.yy başlarında afrikada dolaşan ingilizce konuşan misyonerler sebep olmuştur. Bu misyonerlerin yazdığı “yerli kültürleri? isimli kitapta beyaz köle sahipleri kölelerinin uygulamalarını voodoo olarak tasvir etmişlerdir.

yazan ve derleyen: Belfalas

ALINTIDIR.