Mantık ve Din Bağdaşığı (okumakta yarar var bence)

Bu işlem sırasında taradığınız bilgiler içinde tutarsızlık tesbit ettiyseniz aldığınız bilgileri mantık süzgecinizden geçirmeden hafızanıza kaydettiniz demektir.

Mantığınızı kullanıp kullanmadığınızı anlamanın en kestirme yoludur bu.

Çünkü mantık süzgecinden geçen bilgide tutarsızlık olmaz.

Kur'an’da; “ Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de tutarlı sözle sağlamlaştırır!..! ( İbrahim 27) denilmesi mantığın önemini ve mantık ile imanın ne kadar bağlantılı olduğunu görmemiz açısından dikkat çekicidir.

Bir konuyla ilgili eksik bilgilere sahip olabilirsiniz ama edindiğiniz bilgiler içinde mantık bütünlüğü oluşturabildiyseniz bilginiz dahilinde olan tüm soruların cevabına sahip olmanız gerekir.

Cevaplarınızda çelişkiler varsa bilgilerinizi tekrar gözden geçirin ve mantığınıza uymayan bilgiyi eleyin!..

Çünkü ; Bilgide mantık siliniyor ise gerçeğe aykırıdır!..
Bu noktada mantığın en önemli görevini şöyle tanımlayabiliriz; Kişinin akıl ile elde ettiği bilgiler arasındaki bütünlüğü sağlayıp çelişkileri gidermek ve bu işlem sırasında bilgileri bir süzgeçten geçirerek(ki biz buna mantık süzgeci diyoruz) bütüne aykırı çelişkili veya yanlış bilgileri elemek.

Bu işlemi akıl-mantık-gönül üçlüsünün görevlerini baz alarak anlatmaya çalışalım;

Bilgiler akıl yoluyla elde edilir.
Akla gelen bilgi mantığa gönderilir mantık yanlış bilgiyi eler doğru olanı gönüle iletir.

Gönül gelen bilgileri halimize geçirmemizi sağlar.
Aslında çok basit gibi görünen bu işlem oldukça karmaşık ve zordur.

Yukarıdaki tanım olması gerekenin tanımıdır ancak realitede çoğu zaman evdeki hesap çarşıya uymaz!..
Mantığın görevini yerine getirdiğinin başka bir deyişle mantığımızı çalıştırdığımızın en somut göstergesi ise; soru sormamızdır!..

Mantık soru sorar ve aldığı cevaplar doğrultusunda doğruyu ve yanlışı ayırt eder.

Her soruda bir bilgi mevcuttur.
Çünkü soru; zaten akılda olan bilginin mantık tarafından sınanması için sorulur!..

Bu nedenle de bir kişinin sorularına bakarak sahip olduğu bilginin düzeyini ölçmek mümkündür.

Konunun daha iyi anlaşılması için; bir gazetede “ Tanrı’ya mesaj var” başlığı ile yayınlanan haberden alıntı yapmak istiyoruz.

Haber; Bir kilisede Tanrı’ya elektronik posta gönderen 3 ile 9 yaş arası çocukların sorularından oluşmakta.
Konumuza uygunluğu açısından çocuklardan birkaçının sorularını irdelemekte yarar var.

Önce soruları görelim:
“ Ne diye bu kadar çok insan yarattın? Başka bir dünya daha yapıp fazlalıkları oraya koyamaz mısın? “ J.B (7)

“ İnsanların ölmelerine izin verip yenilerini yapmak yerine neden elindekileri tutmuyorsun?” Jane (6)
“ Sahiden var mısın?Bazıları buna inanmıyor.Eğer varsan gecikmeden bir şeyler yapmanda fayda var.”Harriet (6)

“ İnsanlara ruhları her zaman doğru mu dağıtıyorsun? Yanlış yapabilirsin!..” Audrey ( “ Bende senin dışında tüm liderlerin resmi var. Seninkini de yollar mısın? “Norman (6)

“ Kitabını okudum ve beğendim. Bütün o fikirler nereden geldi aklına? “John ( “ Zürafaların görünümünü isteyerek mi böyle yaptın yoksa yanlışlıkla mı oldu? “ Norman(4)

“ Tanrı olduğunu nasıl bilebildin? “ Charlene (3)

Bu çocukların en önemli ortak özellikleri mantık yürütüyor olmaları.

Soru soruyorlar ve çoğu ileride sordukları sorulara aldıkları cevaplar doğrultusunda bir inanç geliştirecekler…

Sorularındaki ortak özellik ise akıllarında “Allah” kavramı yerine yukarıda bir yerlerde oturan ve insanların her hareketini denetleyen “ insan tanrı” kavramı bilgisini taşımaları.

Bu bilgiyi de maalesef ki biz büyüklerden ediniyorlar!..

Büyüdüklerinde ise önlerinde üç seçenek olacak:

1)- Akıllarındaki yanlış bilgiler doğrultusunda oluşturdukları “insan tanrı” kavramı gün geçtikçe mantıklarına uymamaya sorularına cevap verememeye başlayacak ve bu “insan tanrı” ya inanmak yerine mantıklarına inanmayı tercih edecekler.

Yani insan olmanın gerekliliği olan “akıl”larından ödün vermemek adına imanlarından ödün verecekler.
Söz konusu çocuklar için bu süreç başlamış bile!..
Yukarıdaki soruların cevaplarını; yukarıda oturup onları cezalandırmak ve ödüllendirmekten başka hiçbir işe yaramayan “insan tanrı” kavramını aşılayan büyüklerden alabilselerdi bu soruları doğrudan “insan tanrı” ya sormazlardı!..

2)- Mantıklarına uymayan “insan tanrı” kavramını inkar etmemek adına mantıklarını terk edecekler .
Yani imanlarını korumak adına akıllarından ödün verecekler ki bunun sonuçlarını şu an yaşanan toplumdan görmek mümkün olacaktır...

3)- Mantıklarının kabul etmediği bilgileri yeniden sorgulayıp yanlış olan bilgileri terk ederek “Allah” kavramını öğrenmeye başlayacaklar.

Böylelikle de mantıklarından ya da imanlarından ödün vermeden Allah’ı öğrendikçe sevecek sevdikçe inanacaklar.

Son seçeneğin görüldüğü kadar kolay olduğunu sanmayın.

Çocukluklarından itibaren en güvendikleri ve en sevdikleri yakınları tarafından oluşturulmuş ve zamanla kökleşmiş olan “insan tanrı” kavramını yıkmak inanın sanıldığı kadar kolay değil!..

Aslında hepimiz aynı seçeneklerle karşı karşıya değil miyiz?

Bu seçeneklere derinlemesine baktığımızda seçeneklerden her hangi birini seçeni suçlayabilir miyiz?

Olayları irdelediğinizde yani mantığınızı kullanmaya başladığınızda sebeplerin arkasını görmeye başlarsınız. Sebeplerin arkasında ise; temelde ne suç vardır ne de ceza!…

Şimdi sizlerden mantığınızı kullanarak yukarıdaki sorulardan koyu renk olanların cevabını düşünmenizi istiyoruz. Bu soruları daha önce kendi kendinize sormadıysanız lütfen neden sormadığınızı da düşünün!..

Kendiniz için olmasa bile çocuklarınız için düşünün.
Çünkü bir gün çocuklarınız kendinize dahi hiç sormadığınız bu soruların cevabını sizden isteyebilirler.

Mantıklı bir yanıt vermediğinizde de onları yukarıdaki seçeneklerle baş başa bırakıyorsunuz demektir!..

“Arının bütün meziyetlerine rağmen sevilmeyişinefsini acı ile koruyuşundandır. Unutulmasın ki arının mantığı olsa iğnesini kullanmazdı!..”

Mantık insan için öylesine bir silahtır ki; Allah yolunda kullanırsan nefsinin seni Allah yolundan uzaklaştıracak isteklerini nefsinin yolunda kullanırsan doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme yeteneğini kaybedersin!..

Mantığını nefsine uyarak kendine çeviren ve bu nedenle doğruyu ve yanlışı ayırt etme yeteneğini kaybedenlere en güzel örnek şeytandır.

Kur'anda Allah" Adem'e secde et! " dediğinde şeytanın mantığı nefse dönük bir ölçü kullanmış ve " Ben ondan hayırlıyım çünkü beni ateşten onu çamurdan yarattın. " diyebilmiştir. (A'raf 12 - Hicr 33 - Sad 76)

Burada dikkat çekici olan; emre itaat etmeyen şeytanın temelde aklını ve mantığını kullanıyor olmasıdır.

Çünkü; şeytanın emre itaat etmemek için öne sürdüğü neden kendine göre mantıksaldır.

Yani mantığını çalıştırmış fakat nefsinin lehine kullanmıştır.

Kur'anda mantığını nefsinin lehine kullananların örneklerine rastlamak mümkündür.

Hatta günahkarların cehennemde hesap veririken ya da kendilerini savunmaya çalışırken söylediklerinde de bir mantık vardır: " Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. " (Bakara 170) derler.
Çünkü: kendilerince en emin yol güvendikleri hatta sevdikleri büyüklerinin yoludur.

Bu savunu için mantıksız diyemeyiz.
Mantık vardır ama mantığı çalıştırıken kullandıkları ölçü nefsin elindedir.

İşte bu ölçüye dikkat etmemiz gerektiğini de yine Kur'andan öğreniyoruz: Müddessir Suresinde; " Ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi "(16) diye tanımlanan kişi için deniliyor ki; " Derin derin düşündü o; ölçtü biçti.

Kahrolası nasıl bir ölçü kullandı?
Bir kere daha kahrolası nasıl bir ölçü kullandı?
Sonra baktı.

Sonra yüzünü buruşturdu kaşlarını çattı.
Sonra arkasını döndü ve böbürlendi.

Şöyle dedi: Bu rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil.

İnsan sözünden başka bir şey değil bu. " (Müddessir 18-25)

Şimdi söz konusu ayetleri bu bilgiler ışığında yorumlarsak:

1- Allah'ın ayetlerine karşı çıkan kişi cahil ya da aptal değil.

Düşünüyor; demek ki aklını kullanıyor.
Ayetleri okuyor; demek ki okuyup yazma ve değerlendirme yeteneği var.

2- Ayetleri görür görmez karşı çıkmıyor.
Yukarıdaki ayetlerden belli bir süre araştırma yaptığını anlıyoruz.

3- Allah; " Nasıl bir ölçü kullandı? " diye soruyor bizlere.

Hem de iki defa. Böylece bu sorunun cevabını bulmak da bizlere farz oluyor!

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Sekar'a fırlatılacağı belirtilen bu kişi aklını ve mantığını nefsinin belirlediği ölçüye göre kullanarak hüküm veriyor!..
Bir başka deyişle; Aklını ve mantığını nefsin yolunda harcıyor.

Mantığı nefse yani “benliğe” benzer.
Her ikisinin de ortak özelliği birimsellik bilincini taşıyor olmalarıdır: Mantığı birimsellik bilincinden çıkarıp " Tek " lik bilincine ulaştırabilirsek nefsimizi de eğitebiliriz.

Bu nedenle önce mantığımızı eğitmeliyiz.
Mantığımıza; aklımız ile birimsellik bilinci ile hareket eden nefsimizin de bütünün parçası olduğu başka bir deyişle; bizdeki cüzi nefsin kaynağının Külli Nefs olduğu bilgisini iletmeliyiz.

Pekimantığımızı nasıl kullanmalıyız kinefsimizle olan savaşımızda bize bir güç olsun?

Aslında mantığın nefse karşı savaşı güncel hayatımızda kolaylıkla fark edebileceğimiz kadar somuttur.

Yöntemi şöyle özetleyebiliriz: “ Mantığına uyan en doğrusudur.

Mantığına uymayan acaba denilen daima aranmaya muhtaçtır.

Mantığına uymayan doğruyu vermeyendir!…

İçin kaynarken hayır nefsime değil mantığıma uyacağım dersen ilk savaşı içinde yaparsangüçlüğü yenmiş olursun yoksa aklına geldiği gibi nefsine kapılıp savaşa atılırsan kaybedersin!..”

Bir şeye karar vermeden evvel mutlaka düşünün düşünmeden karar vermeyin denilmesinin temel nedeni budur: Akla gelen düşüncenin mantık tarafından değerlendirilebilmesi için mantığa zaman tanımak yani aklımıza geldiği gibi hareket etmemek!…

Sonrasında da gönüle danışmak.

Kısacası akıl-mantık-gönül üçgenini kurmak.

Akıl ile mantığın ilişkisini irdeleyecek olursak; mantığı aklın fonksiyonu olarak tanımlayabiliriz.
Mantığın çalışıp çalışmaması akla bağlıdır.

Fakat çalışır haldeki mantık nasıl çalışması gerektiği konusunda sadece akla bağımlı değildir bu noktada gönül de nefs de devreye girebilir.

Yani mantık çalışması açısından akla bağlı nasıl çalıştığı açısından ise bağımsızdır.

Mantığın çalışıp çalışmaması akla bağlıdır dedik.
Bunu şöyle açabiliriz; Aklını kullanmayan mantığını da çalıştıramaz.

Ama aklınızı kullandığınız halde mantığınızı çalıştırmayabilirsiniz.

Başka bir değişle; Mantıklı bir insan akıllıdır da.
Ama akıllı bir insan mantıksız olabilir!…

Şimdi akıl ile mantığın ilişkisine bakalım: “ Akıl mantığı doğruya götürür doğru; kula kimseye zarar vermemeyi öğretir.

Akıl çerçeveyi çizebilen mantık yoluna çevirebilendir.
Mantık aklın süzgecidir.

Akıl yön verendir mantık aklın verdiğini eleyen büyük geleni ufalayan.

Güçlük ne elemek ne ufalamaktır.
Güçlük ne yapacağını bilmemektir.
Aklın yaptığını mantık ölçmezse yanılgıya düşülür.
Ölçme yeteneğin yoksa ölçebilene danış. “

Evet; güçlük; ne yapacağını bilmemektir!..
Ne yapacağımızı bilmemek ne istediğini bilmemekten doğar.

Çünkü ne istediğini bilen kişi davranışlarını amacına uygun hale getirir ve mantığını da yine bu isteğine ulaşma yönünde çalıştırır.

Kısacası ne istediğini bilen ne yapacağını da bilir.
Böyle olunca da belirsizlik ortadan kalkar ve mantık tek bir yönde çalışmaya başlar.

Mantık tek bir yönde çalıştığında idrak artar.
Her insanın mantık ölçüsünü önyargıları belirler.
Önyargılardan kurtulduğumuz ölçüde ise mantığımızın çerçevesi genişler.

Bu nedenle de her insanın mantık ölçüsü farklıdır.
Mantığın bu yoldaki görevi ise; cüzi aklı Külli Akıl’a bağlamaya yardımcı olmaktır.

Mantığın en önemli görevlerinden biri de; kişinin niyetini oluşturmasıdır.

Mantık; gerçekleşmeyecek isteği niyete döndürmez.
Bu nedenle mantığı ile niyet edenler niyetlerine yanlış yön vermekten kurtulurlar.

Çünkü; mantık çalışmazsa niyetler hayale dönüşür.
İnsan elde edemeyeceği şeylere niyet etmeye başlar.
Olmayacak niyetin olumuna çalışmak da niyetlerin gerçekleşmiyeceği anlaşıldığında insanı umutsuzluğa sürükler.

Umutsuzluk ise imanı bitirir!..
İnsanı Hak yolundan döndürecek tüm isteklerin bu yoldan kaldırılması niyeti de mantık ile kurulur.
Bu niyette duyguya değil mantığa yer vardır.
Mantık ne olursa olsun yoldaki pisliklerin temizlenmesini söyler:

Niyet tüm davranışlarımız için temel kriterdir.
Doğru bir niyet yoksa ibadetin de anlamı yoktur.
Allah'ın ne namazımıza ne orucumuza ne sadakamıza ihtiyacı vardır.

badetlerimiz Allah'a ulaşmaz.
Allah'a ulaşan; ibadetlerimizi yapma niyetidir.
İbadetler de dahil tüm davranışlarımızda temel prensip niyetimizin Allah'ın rızasını kazanmak olmasıdır.

Konuya Kur'andan örnekler verelim: " O'nun katında hiç kimsenin O'na karşılık olarak verilecek bir nimeti yoktur. Yüceler yücesi Rabb'inin yüzünü özleyip istemek için veren hariç. " (Leyl 19-20) "

Güzel söz ve bağışlama; arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir acelesi de yoktur. Ey iman sahipleri! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara riya için malını infak eden kişi gibi sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın..." (Bakara 263-264)

Mantığın iman bütünlüğünü sağlamadaki rolü onun nefsle mücadelesinin ne kadar önemli olduğunun da göstergesidir.

Bu nedenle de nefsin oyunlarına karşı uyanık olmak zorundadır.

Mantığın nefse yenik düşmemesindeki etkenlerden bir diğeri de gönüldür.

Şimdi mantık ile gönül arasındaki ilişkiyi mantığın çalışması yönünden değerlendirelim: Gönül en büyük gücü olan sevgi ile nefse uyan mantığı döndürmeye çalışır.

Mantık ise insanın niyetini Allah’a ulaşmanın yollarına çevirerek gönle yardımcı olur.

Gönül ile mantığın ilişkisi; gönül Allah’ın aşkına varıncaya kadardır: “ Mantık dünya ile ahireti ayırıncaya kadar çalışır.

Ahiret yoluna bağlayınca mantık yerini gönüle bırakır.

Aşk mantık kabul etmez.
Deryaya dalan ölümden korkmaz.

Mantığını gül bahçesine girinceye kadar çalıştırırsın.
Varınca gülden başka görmezsin bülbülden başka dinlemezsin!..”

Şimdi mantığımızı devre dışı bırakan etkenleri tanımak için bir örnek verelim ve mantığın en önemli zaafına değinelim:

Korku!…
Korku mantığı tamamen devre dışı bırakan bir duygu olup bu anlamda kullanıldığında nefs tarafından yönlendirilir.

Gönülün yönetimindeki korku ise( ki bu korkunun en başında Allah korkusu gelir) kişiyi Allah yoluna döndürmek ve kötülüklerden uzak tutmak için kullanılan bir yöntemdir.

Gönül korkuyu insanın korkuya gereksinimi olmadığını idrak edene kadar kullanır!..

Konumuz gereği mantığa karşı olan korkuyu anlatmaya çalışalım: “ Mantıkta olan bir takıntıdır korku”

Korku öyle bir takıntıdır ki bırakın yüzyüze gelmeyi onunla karşılaşmamak için bile mantıksızca davranabilirsiniz.

Kedilerden korkan biri masanın altına kedi gelme olasılığı yüzünden 40 derece sıcaklıkta bahçe yerine içerde yemeyi tercih edebilir ve bu tercihte hiç bir mantıksal yan yoktur.

Konumuza yönelik en belirgin örnek günaha girme korkusudur.

Oysa ki günah işlemek ya da işlememek korkuya değil bilinçli bir seçime ve iradeye bağlıdır ve bu seçim de mantık ile yapılır.

Bu farkındalıkta olmadığımızda nefs bizleri günahtan korkutarak günaha itebilir.
Örneğin; oruç tutmak farzdır.

Ama günaha girme korkumuzdan mantığımızı kullanmayıp hastalanacağımızı bile bile oruç tutmakta ısrar etmek ise bedene karşı işlenen bir günahtır.

Bir diğer örnek ise; cehenneme gitme korkusudur.
Cehenneme gitme korkumuz mantıksal boyutları aştığında dünyadaki yaşamımızı cehenneme çevirebilir.

Yani cehenneme gitmemek için cehennemimizi yaşarız!..

Allah’ın bizler için verdiği nimetleri bile reddeder dünyaya geliş nedenimize aykırı yaşamaya başlar melekleri taklit ederiz.

Korkularımız mantığımızı devreden çıkardığına göre onları yenmenin tek yolu da mantığımızı devreye sokmaktır. Temel prensip şudur: mantıksızlığı mantığınızla değerlendirin ve mantıksızlığın üzerine yine mantığınız ile gidin!…

Gerçek anlamda tüm korkulardan arınmak ise; sadece " Aşk " mertebesine ulaşmak ile olur.

Çünkü Allah aşkı ile yanan bir gönülde ne günah korkusu kalır ne cehennem!..

Bu konuya dikkat çeken Mevlana; " Korkudan ağırlamak hizmet etmek hayvanların işidir.

Hayvanlarda aşk ile hizmet nerede? " (Divan-ı Kebir 7/647) diyor.

Sözün özü ; iman bütünlüğüne sahip olabilmemiz için öncelikle mantığımızı kullanmak zorundayız.
Çünkü biz onu kullanmazsak o bizi mutlaka kullanacaktır!…

ALINTIDIR