YHVH Hakkındaki Gerçek; Hıristiyanlığın Maskesini Çıkarmak


İncil insanları okültizm büyü büyücülük ve akıllarını çalıştırmalarından uzak tutmak için her zaman şiddetli korkuyu bir araç olarak kullanmıştır. Aşağıda ki yazıda bunun nedenleri gayet açıktır. Bir büyünün başarıya ulaşması için sıralama; kurban gerekli bilgilerden yoksun olmalı iyi bir ‘koyun’ olmalı ve sadece ‘inanmalı’dır.


‘YHVH’ ‘Yahve’ ‘Yahova’ Yahudi bir büyü sisteminden fazla bir şey değildir. ‘YHVH’ —tetragammaton’ olarak da bilinen- dört köşeyi ve elementi temsil eder aynen dört İncil’de bahsedilen 'INRI'nin yaptığı gibi; bu simgeleme büyünün dört köşesi ve dört element her büyü işi için çok önemlidir. ‘YHVH’ (Yahudi) büyüsünde yaygın olarak kullanıldı. Yahudiler ‘Kabalah’ı Mısırlılardan çaldılar ve onu bozdular. Bu başlıca tekerleme –‘Yod Heh Vau Heh’-farklı kombinasyonlardadır.

Yahudi olmayanlar bizi güçsüz ve bilgisiz bırakmak emriyle Hıristiyanlık adıyla baskı altına alındılar. Bunlar(Hıristiyanlar) tepe noktasında ortaya karşı her iki tarafta oynadılar. Bunun anlamı düşman her iki tarafla da çalıştı- her iki taraf da diğeri ileri hareket ettiğinde onu hırpalıyordu. Bu uyuşturucuyla savaşan bir ülkede dehşete kapılmış bir polisin kendi ailesine ve çevresine uyuşturucu satarak zorla kullandırtmasına benzer.

Bunları takiben Katolik Kilisesi Hz. Süleyman’ın Tapınağını yağlamaya devam eder. Hıristiyanlık Yahudiler tarafından uydurulmuştur. Böylece aklın ve ruhun eskiden bilinen gücünü kullanarak bütün dünyayı kontrol edebileceklerdi. Sadece Yahudiler Hz. İsa’nın 20 Pagan Tanrısına dayalı uydurma bir karakter olduğunu biliyorlardı. Bu var oluşun içinde sadık inançlarla dolu yüzyıllar boyunca duacılar sayesince ruhsal güç onun içine aktı kendi hayatına sahip oldu. Örneğin Odin bir ağaçta sallandırıldı Buddha Boa (aydınlanma ağacı) ’nın altına oturdu; liste böyle uzayıp gider. Hz. İsa’nın hemen hemen bütün özellikleri İran Tanrısı ‘Mithra’ dan çalınmıştı. Bir tılsıma çalışırken bağlantının yapılmış olması her zaman önemlidir.

Hıristiyanlık konusunda ise bütün eski Pagan Tanrıları uydurma Yahudi Tanrılarıyla yer değiştirilmiş ve onlarla kısıtlanmıştı. İbrani Bakire Meryem Astaroth’la yer değiştirmiş İbrani Efsanesi olarak bilinen efsane ise Sargon’dan (her ikisi de esrarengiz bir şekilde doğmuş hasır sepet içinde nehre bırakılmış ve krallık tarafından evlatlık edinilmişti) İbrani İbrahim ise Hint Brahma’dan çalınmıştı.’Brahma Sanskritçede ‘çok’ anlamına gelir.’ Sonsuz liste bu şekilde uzayıp gider. Hıristiyanlıkta Pagan inanışlarından binyılları yüzyıllara yeniden tarihleyerek çalınmamış hiçbir şey yoktur. Pagan Tanrılar Yahudi olmayanların akıllarında İbrani karakterler çerçevesinde köle gibi itaat edilmek ve ibadet edilmek için güçlü birer ırk haline getirildiler. Bu durum muazzam güz ve kontrol etabı haline dönüştü.

Hıristiyanlık Yahudi olmayanların aklından ruhani bilgiyi ile gücü silmek ve uzak tutmak amacıyla kullanılan bir araçtan başka bir şey değildir. Yahudi olmayanlardan rahipler ve liderler işkence yapılıp öldürüldüler. Hıristiyanlığa karşı olan diğer herkes ve eski dinlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilip ‘kâfir’ olarak etiketlenen herkes rahipler gibi işkence yapılıp öldürüldü. Tabiî ki de Yahudiler ‘Hıristiyanların kendi küçük cemaatlerine Orta Çağ boyunca işkence ettiği’ hakkında söylentiler yaratıp bunu herkese haykırdılar; ancak bu eski çağ ortaya karşı her iki tarafta da oynayan bir çağdır ve bu Yahudiler tepe noktasında kendilerinden ne kadarını kullanmak zorunda olduklarını umursamadılar. Tomás de Torquemada İspanya’nın ilk Engizisyon Mahkemesi Üyesi bir Yahudi’ydi.

Yahudiler Katolik Kilisesinin(orijinal Hıristiyan Kilisesi) bütün kontrolünü başından beri ellerinde tutuyorlardı. Çoğu Katolik Papa aslen Yahudi’ydi. Tıpkı rahmetli John 2. Paul gibi. 2. Paul’un annesi Yahudi Ortodoksluğu tarafından takdir edilen bir Yahudi’ydi. Ben bir Katolik olarak yetiştirildim ve Fulton J. Sheeny (Sheeny’nin bir değişiğidir. Sheeny: Yahudi ) gibi kökeni Yahudi olan bir çok Piskopos hatırlayabiliyorum ve daha bir çok yüksek tabaka Katolik Ruhban Sınıfı –geçmişe bakınca onları çok net görüyorum. Katolik günah çıkarma ayinlerinde Katolik Ruhban Sınıfında bir çok Yahudi lider ve soylu sınıftan kişilere ev sahipliği yapıyordu. En derin ve karanlık sırlarını biliyorlardı.

Katolik Kilisesi Hıristiyanlığın kale duvarlarıydı. Protestanlık değişimine kadar Yahudiler bu mezhebin bütün kontrollerini kazanmıştı. ‘Dünya Kiliseler Yönetim Kurulu da bunlara dâhildi.

Yahudiler onlardan kazanılmış geniş bir ruhani enerji havuzuna sahipti. Kendilerini ‘Tanrının Seçilmişleri’ olarak atadılar Hıristiyanlığın yıldız karakteri Hz. İsa bir Yahudi’ydi ve güçlü bir düşünce formuydu Bakire Meryem ve eşi Joseph Yahudi’ydi İsa’nın 12 havarisinin tamamı (13 olduğunda Cadılar Meclisini oluşturuyorlardı ki bu da Eski Pagan İnanışlarından çalınmıştır.) Yahudi’ydi. Ek olarak Eski ve Yeni Ahit’in Yahudi olmayanlardan bütün karakterleri çalınmıştı ve ‘Seçilmiş’ Yahudiler olarak değiştirilmişlerdi.

Bu nedenle Yahudi olmayan Hıristiyanların zararları Yahudilerin el altından yaptıkları işleri ve okültü bilmeden cahil kalmaları bağlılıkla ve ibadet ederek Yahudilerin anaforlarına daha çok ruhani enerji akışı sağlamaları ve şaşkınlıkla bu azınlıkların bütün dünyanın zenginlik ve gücüne sahip olmalarına şaşırmaları oldu. Yahudi olmayanlardan Hıristiyan olarak nitelendirilenler yüzyıllarca güçlü bir büyünün altında kaldılar.

Bizden Tanrılarımızı aldılar geleneklerimizi ve bizim ruhani ve dini miraslarımızı topluca katlettiler tarihimizi yalanlarla değiştirdiler ve bilinmeyenin korkusuyla bütün Yahudi olmayanların bilgisi döngünün dışına atıldı.

Onların meleklerine özgü (çoğu klasik 7 harfli isme sahiptir: Gabriel Raphael vb.) Bu 7 7 çakrayı simgeler ve Yahudi olmayan Tanrıların ruhlarını ‘Goetıa’da kullanmak için birbirine bağlamakta kullanılır. Goetik kara kitaplar ya da ‘Grimorie’lar’ tamamen Yahudilerden esinlenilmiştir; ‘Hz. Süleyman’ın Anahtarı’ ve ‘Hz. İbrahim’in Kutsal Sihri-Sihirbaz’ gibi ve daha da fazlası orijinali İbranice yazılmıştır ve çoğu Yahudi olmayan insan İbranice bilmez. Tamamen İbranice semboller doğrudan Yahudi olmayan Tanrılara karşı dehşet verici küfürler içeren ilahiler kullanılmıştır. Yahudi olmayan Tanrılar artık kısıtlanmış değiller ve ‘Azazel sonsuza kadar hapis kalacaktır.’ şeklindeki bütün kehanetler kaybolmuştur.

Hıristiyanlık kendi adımlarıyla ilerliyor. Çünkü tamamen uydurma ve ruhen güvenilmez. Gerçek Hıristiyanların zamanı bu enerji anaforunun içine dağıldı. İnanan gruplar başka bir ruhsal enerji yayıyorlar. Aldatılmış Hıristiyanlara ‘inançlı olmaları’ söylendi. İnanca sahip olmak herhangi bir büyünün başarılı olması için gereklidir. Hıristiyanlık bir atıştı ve çoğu atış ıskaladı. Biraz uzakta atışların arasındaki yalandan inançlarda bilinmeyen şey bunun bir mucize olmadığıydı tamamen düşünce gücüydü. Son hedef ‘ateizm’di. Ateistler hiçbir şeye inanmazlar ve doğaüstü ya da okült hiçbir şeyi umursamazlar. Onlar sadece oturup okült bilgiyi elinde bulunduran tarafından hile yapılmasını bekleyen ördeklerdir.

Dipnot: Yazı bir ingilizce dökümandan çeviri olduğu için cümlelerde anlam düşmeleri yaşanabilir mazur görün...ALINTIDIR.