İbrani Namazı: Amida

Amida Yahudi inancının temel ibadetidir. Şahrit (sabah amidası) Minha (öğleden sonra amidası) ve Arvit (akşam amidası) olmak üzere günde üç vakit amidaya durulur. Önce sağ ve sol el üçer kere olmak üzere yıkanır. Amida vaktinde evde ibadet yapılınabilecek sessiz bir yere çekilinir. Başa ve ele olmak üzere içinde en önemli buyruk olan tefilinler bağlanır.

Tora'daki "en önemli buyruk" şöyle başlar:
"Şema Yisrael Adonay Eloenu Adonay Ehad"
"Dinle İsrail Allahımız Rab bir olan Rabdir; Allahını bütün yüreğinle bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin; bunlar senin yüreklerinde olacaklar..."

Tefilinler bağlandıktan sonra omuza köşelerinde 613 buyruğu hatırlatan püskülleri olan talit küçük bir dua sonrası sağ ve sol başı öpülerek giyilir. Talit yalnızca sabah amidasında giyilir. Daha sonra ayaklar birbirine bitişik olacak vaziyette doğuya dönülür. Ve eldeki dua kitabı Sidur okunur.

Önce adeta farz olan içinde de en önemli buyruğu barındıran Şema okuması yapılır. Şema okuması bittikten sonra bir adım öne atılır ve amidaya durulur. Amida'nın sözcük manası ayakta durmak demektir.

Şemaya başlanırken ilk pasajlarda tam olarak kavanaya girmek gerekir; eğer girilemiyorsa tekrar başlanır ama kavanaya girdikten sonraki duanın devamında kavanadan çıkılsa bile baştan başlamaya gerek yoktur devam edilir. Amida duaları okunurken belden yukarısı olmak üzere ileri ve geri olacak şekilde sallanılır.

Amida esnasında dua içinde "Baruh" geçen yerlerde önce ileriye doğru belden eğilinir "Ata" kelimesinde baş eğilir. "Ad" kelimesine gelincede önce bel sonra baş doğrultulur. Amidanın gidişatı şöyledir:

"Şema kolenu Adonay Eloenu Av arahman hus verahem alenu vekabel berahamim uvratson et tefillatenu ki El şomea tefillot vetahanunim Ata.

Umilefaneha Malkenu rekam al teşivenu honenu vaanenu uşma tefillatenu.

Sesimizi duy Rabbimiz bağışlayızı Baba bize acı ve bize karşı bağışlayıcı davran dualarımızı merhametle ve isteklice kabul eyle çünkü Sen duaları ve yakarışları duyan Rabsin ve bizi Huzurundan elimiz boş döndürme Kıralımız bize karşı bağışlayıcı davran ve bize cevap ver ve dualarımızı duy."

Kısa kısa çokca olmak üzere böyle dualar vardır ve her dua sonunda bu duayla ilgili olarak değişimli dua eklemeleri arkasından şöyle okunur mesela:

"Ki Ata şomea tefillat kol-pe. Baruh Ata Adonay şomea tefilla.

Çünkü Sen herkesin duasını duyarsın. Mübareksin Sen Allahım duaları duyan."

Amida şöyle bitirilir:
Başı sağa döndürerek "Ase lemaan Şemah" sola döndürerek "ase lemaan yeminah" sağa döndürerek "ase lemaan Toratah" sola döndürerek "as lemaan keduşatah lemaan yehaletsun yedideha oşia yemineha vaaneni..." diyerek bitirilir üç adım geri atılır ve küçük bir dua ile amida son bulur.

Semavi dinler arasında iki tane sağlam tam oturmuş ibadet var; namaza durmak ve amidaya durmak. Namaz 5 vakit amida 3 vakit.

Museviler amida kılar.
İsa'yı tanrı olarak değil de iyi bir Kabalist Yahudi olarak gören İseviler amida kılar.

Ve kadim öğretilere sahip olan Muhammedilerden bazıları namaz haricinde amidanın benzerini kılar.

NOT: Yazı alıntıdır.