Yerin ve Göğün Oğulları


Bu başlık altında bazı gizli gerçeklere dikkat çekmek istedik.

Göklerde ve yerde Saf Tevhid ve Uluhiyyet inancını taşıyanteblig eden bir program ve emre göre işleyen bir sistem vardır.

Bu sistemin üyelerine ''ogullar'' dememizin sebebikadim çaglarda da bunlara önce tanrı sonra tanrıoglu ve şimdilerde ise melek diye hitab edilmesidir.

Dikkatli gözler ve düşünen/analizci beyinler farkına varır ki ;Her peygamber /Din kurucusunun arkasında ve etrafında kendini pek öne çıkarmadan işini yapan yardımcılar vardır.Yer-Gök baglantısı içinde her daim bu sistem vazifesi başındadır ve emre göre iş yapmaktadırlar.Hz.Musa as.ın etrafındaki Rahip YetroHz.Harun...

Hz.İsa as.ın etrafındaki Hz.Yahya/Yohanna ve havarileri.....ve; Hz.Muhammed as.

Daha nübüvvetinden yıllarca önce Ukaz panayırına gitmiş ve bir hutbe dinlemişti.

Tesadüftür kisonradan can yoldaşı olacak Hz.Ebubekir'de orada idi.

8-10 yaşlarda küçük iki çocuk yıllar sonra olacaklardan habersiz şekilde Ukaz
panayırında kızıl bir deveye binmiş 100 yaşına yaklaşmış bir devi...bir kutbu...

Kus Bin Saide'yi dinliyorlardı. Kus Bin Saide kimdi?
30 yıl sonra olacakları nereden biliyordu?

Kus Bin Saide insanlara hitaben;Bir Tek Yaratıcı oldugunuputlara tapınımın geçersiz oldugunuaralarında tevhid dinini yaymaya gelecek bir peygamber çıkacagını o peygambere itaat etmelerini salık veriyor ve sözlerini''' Ben Ona yetişemeyecegim keşke yetişseydim ve ona hizmet etseydim '''diye bitiriyordu.

Kus Bin SaideHz.EbubekirSelman-ı Farisi ve daha niceleri....

İşte bunlarYerin ve Gögün ogulları sistemindeki Yerin ogullarıdırlar.

Her devirde Rahmet ve Tevhid hem yeryüzünde ve hemde gökyüzündeki diger dünyalarda mevcut olmuştur.Bu baglantı hiç ve asla kesilmez.

Tesadüf diye birşey yoktursadece Yüce Olan'ın emri ve rızası dogrultusunda işleyen bir sistemihanetin asla ve kat'a mümkün olamıyacagı bir yapı vardır.

Darda kalan Hz.Musa as. Elohim mabedinin rahibi Yetro'da sükun bulurken; Hz.Muhammed as.zor zamanlarında Ebubekir-i Sıddık'a yaslandı.

Evet....Çaglardan beridir ki...Yerin ve Gögün Ogulları Dünyaya rahmet taşımaya ve indirilen rahmeti korumaya devam ediyorlar.

Bu gün de öyle.

ALINTIDIR.