Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Yehova Şahitleri Kimdir?


  Sual:
  Yehova şahitleri kime denir?


  CEVAP
  Bu dinin kurucusu Amerikalı papaz Charles Russel’dir. İlkokul mezunudur. 1872 yılında kurmuş 1916’da ölmüştür.

  “Bin yıllık krallığın peygamberi” olarak kabul edilir. Önceleri Protestan presbiteryan kilisesine bağlı iken sonra Protestan congregasionalist kilisesine üye oldu. Buradan da ayrıldı.

  Russel satışa çıkardığı bir buğdayın çok fazla ürün vereceğini bu buğdayın mucizeli olduğunu ilan etti. Bu yalana inananlar bir avuç buğdayı 60 dolara alarak ektiler. Fakat istenilen ürünü alamayanlar dolandırıldıklarını anlayanlar mahkemeye verdiler. Mahkemede bu buğdayın diğer buğdaylardan farkı olmadığını itiraf etti ve mahkum oldu.

  Evlatlık kızı Rose Boly’ye tecavüz ettiği için karısı Maria Francis tarafından mahkemeye verilmiş ve mahkemede suçunu itiraf ederek hüküm giymiştir. Mahkeme Russel’in “yalan yere yemin eden” bir yalancı olduğuna dair de bir hüküm vermiştir.

  Bu din bir zamanlar Russelizm adıyla anılmış ve bir cins Luthercilik olarak görülmüştür. Hedefleri tanrının denetiminde Hazret-i İsa’nın liderliğinde bir dünya krallığı tek tip toplum düzeni kurmaktır. Yehova şahitleri 1917-1928 yılları arasında inançlarında 148 kadar değişiklik yaptılar. Karmakarışık bir inanç sistemi haline gelen Yehovacılık gerçek Hıristiyanlık iddiası ile ortaya çıkmasına ve Yahudilikle Hıristiyanlık karması gibi görünmesine rağmen onlardan tamamen farklı bir inanış haline geldi.

  Yehova: Bu kelimesinin aslı Yahvedir. Yahve İsraillilerin milli ilahlarının adıdır. Bu din önceleri “Russel tarikatı” adıyla çalışıyordu. 1931’de “Yehova şahitleri” adıyla meydana çıktı. Dört incili esas alırlar.

  (İsa’nın dünya krallığı başladı) diyerek devletlerin sonunun yaklaştığını tarihler vererek ortaya atmışlardır. Bu tarihler 1914 1918 1925 ve 1975’tir. Tabii hepsi de boşa çıkmıştır.

  Yehovacılar yeni yorumlarla ayrı bir akım ayrı bir Hıristiyanlık dini şeklinde görünürler. Bazı Hıristiyanlar (İsa üç tanrıdan biridir) derler. Yehovacılar için tek ilah Yehova derler ise de (İsa Yehovanın oğludur üstün bir varlıktır) derler. Hazret-i İsa’yı ilah olmaktan çıkarmaları ve ruhu kabul etmemeleri Katolik Ortodoks ve Protestanları kızdırmıştır.

  Yehovacılara göre de diğer Hıristiyanlar gibi her çocuk günahkâr doğar. İnançlarını aşılamak için Hıristiyanlıklarını gizlerler. Yehova yerine “Allah” ve diğer İslami terimleri kullanırlar. Bunlara ancak cahiller kanar dinini bilen hiçbir Müslüman kanmaz.

  Bunlar ahirete inanmaz. Cennetin dünyada olacağına Hazret-i İsa’nın oradaki krallığına inanırlar. Ruhun ölmezliğine inanmazlar. Üçleme inancını yorumlamaları bazı Hıristiyan mezheplerden farklı olmakla birlikte onu reddetmezler. Dünya onlara göre bâkidir. Kendilerini bir millete ve vatana bağlı hissetmezler. Hıristiyanlık inancını benimserler. Hatta kendilerini asil Hıristiyan olarak tanıtırlar.
  Bayrağa karşı çıkarlar milliyet ve vatan sevgisini reddederler. Vatan bütünlüğü vatan savunması ve askerlik yapmaya karşıdırlar. Zina dışında herhangi bir sebeple boşanmaya ve İncillere aykırı olduğunu ileri sürerek kan nakline karşı çıkarlar.

  Tatlı okşayıcı dillerle gençleri aldatmaya Hıristiyan yapmaya çalışıyorlar. Çeşitli yollardan ele geçirdikleri adreslere broşür ve kitap gönderiyorlar. Şık süslü giyinmiş güzel kızlar kapı kapı dolaşarak evlere bu kitap ve broşürleri bırakıyorlar. Bu oyuna gelmemelidir.

  Yahudilik dışında bütün dinleri düşman bilirler. Yöneticilerin hemen hepsi Yahudidir. Yahudilerin 19 kitabını bunlar da mukaddes kabul ederler. 144 bin seçkin Yahudinin dünyayı yönlendireceğine Cennetin dünyada olacağına Hazret-i İsa'nın dünyadaki Cennette krallık kuracağına Yehovacıların dışında herkesin ölüp bir daha dirilmeyeceğine ve ölen Yehovacıların dirileceğine ve bir daha ölmeyeceğine inanırlar. Her çocuk günahkâr doğar derler.

  Bunlar birçok yönden Selefiyecilere (Necdilere) benzerler.

  Bazıları şöyledir: 1- Yehovacılar "İlk Hıristiyanlar gibi İncillere sarılalım" derler. Selefiyeciler de "Yalnız Kur'ana sarılalım" derler.

  2- Yehovacılar da selefiyeciler de mezhebe tarikata karşıdırlar. Selefiyeciler birçok tasavvuf büyüğüne kâfir derler.

  3- Yehovacılar ilk Hıristiyanların yolunda olduklarını söylerler. Selefiyeciler de aynı mantıkla ilk Müslümanların yolunda olduklarını söylerler. (Selef ilk Müslümanlar manasına gelir.)

  4- Yehovacılar Cehennemi inkâr ederler. Selefiyeciler de pirleri olan İbni Teymiye gibi Cehennem sonsuz değil derler.

  5- Yehovacılar Allah insan gibi düşünür diyerek "Tanrının düşüncesi" tabirini kullanırlar. Selefiyeciler de "Kur'ani düşünce İslam düşüncesi" gibi tabirler kullanırlar. Halbuki İslamiyet’i bir düşünce olarak kabul etmek küfürdür.

  6- Yehovacılar da Selefiyeciler de Allah gökte derler.

  7- Yehovacılar ruha inanmaz "elektriğe benzeyen kişiliksiz bir kuvvet" derler. Bazı selefiyeciler de meleklere rüzgar tabiat kuvvetleri derler.

  8- Yehovacılar doğum günü kutlamazlar. Doğum günü kutlamasına yaratıklara tapınmak derler. Selefiyeciler de doğum günü olan mevlidi bid’at sayar Peygambere tapmak derler.

  9- Yehovacılar kadere inanmazlar. Selefiyecilerin bir kısmı da kadere inanmaz.

  10- İncilleri işlerine geldiği gibi yorumlar Yehovacı olmayanlara kâfir derler. Selefiyeciler de Kur'anı işlerine geldiği gibi yorumlarlar. Selefiyeci olmayanlara müşrik derler.

  İbni Sebe bir Yahudi’dir Hıristiyanlığı bozan Pavlos da Yahudi’dir. Selefiyecilerin Yehovacılara benzemeleri tesadüf değildir. Her bozuk fırkanın altında bir Yahudi veya İngiliz parmağı vardır. Her taşın altında onlar gizlidir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Yehova Şahitleri

  Yehova şahitliğinin kurucusu C.T. Razıl 'dır.(Charles Taze Russell 1852-1916) Razıl önceleri bir Kitab-ı Mukaddes topluluğu kurdu ve grubun pastörü seçildi. 1879 da " Siyon 'un Tarassut Kulesi" dergisini çıkartmaya başladı birkaç yıl sonra aynı ad altında ( daha sonra " siyon" kelimesi atıldı)bir cemiyet kurdu.

  Razıl öldükten sonra yerine hareketin avukatı J.F. Rutherford (1869-1942) getirildi. Kendisinin " Yehova 'nın Sözcüsü" olduğuna inandığından ve Razıl 'ın şahsiyetinin yıprandığına kanaat getirdiğinden " Russelistler" adını 1931 'de " Yehova Şahitleri" ne çevirdi. Yüzden fazla eser yazdı. Fakat O da va 'dedilen olayları görmeden öldü. Yerine N.H. Knorr )1977 'ye kadar) geçti. Bunun zamanında Gilead 'da Kutsal Kitap Mektebi kuruldu ve 15.000 civarında Krallık misyoneri yetiştirdi. Knorr 'dan sonra teşkilatı bir idare heyeti yürütmektedir. Bu idare heyetinin altında çeşitli hizmet kademeleri vardır.

  Yehova Şahitliği Dini Mesihi bir harekettir. Onlarİsa 'nın ikinci gelişinin vuku bulduğuna ve onun 1914 'te gökte " Tanrının Krallığını" başlattığına inanırlar. Yehova Şahitlerine göre ; 1914 'te hayatta bulunan nesilİsa 'nın yeryüzüne inerek beraberindeki 144.000 Yehova Şahidiyle bütün siyasikuruluşlarıdevletlerimilletlerikısacası " Şeytanın Güçleri" ni yok edeceğini görecektir. Böylece yeryüzünde de Tanrının Krallığı kurulmuş olacaktır. Bu Armagadon Savaşıyla sağlanacaktır.

  Yehova Şahitlerinin İnançları

  Yehova Şahitleri 'nin inanç ve adetleri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz :

  1 - Mukaddes Kitap Tanrının Sözüdür ve hakikattir. Mukaddes Kitaba her türlü insan sözünden daha çok güvenilir. " Yeni Ahit" ruhi İsraillilerle yapılmıştır. Tanrının Kanununa insanların kanunundan ziyade itaat edilmelidir. Yehova 'nın Şahitleri bütün insanlara Mukaddes yazılardaki hakikati bildirmek sorumluluğu altındadır. Mukaddes Kitabın ahlak standartlarına uyulması şarttır.

  2. - Tanrı tektir ve ismi Yehova 'dır. Tanrı dünya üzerindeki kötü sistemi Armagedon Harbi ile ortadan kaldıracaktır. Tanrı her fert için kader ve alın yazısı çizmemiştir; herkes davranışlarında bizzat sorumludur.

  3. - İsa Mesih Tanrı tarafından mucizevi olarak doğması sağlandığından Tanrının Oğludur ve Tanrıya eşit değildir. İsa 'nın insan öncesi hayatı vardır; Tanrının yarattığı ilk varlıktır. İsa Mesih; bir haç üzerinde değil bir direk üzerinde ölmüştür. İsa hayatını insanlığın kurtuluşu için gerekli olan fidye olarak ödemiştir. Kurtuluş için İsa 'nın kurbanlığı yeterlidir. İsa Mesih ölümünden sonra ruhi bir şahıs olarak yaşamaktadır. İsa 'nın yönetimindeki " Gökteki Tanrısal Krallık" yeryüzünü adaletle ve sulh içinde yönetecektir. Bütün milletlerden seçilen ve sayıları 144.000 olan sadece küçük bir sürü İsa Mesih ile birlikte hüküm sürmek üzere " Göğe" gidecektir. İsa cemaati kendi üzerine bina etmiştir (Petrus 'un üzerine değil). Dua tanrı Yehova 'ya ancak İsa Mesih vasıtasıyla yapılır. İsa Tanrıya hizmet etmekte takip edilmesi gereken bir örnek bırakmıştır. İsa 'da ilahi tabiat bulunmaz.

  4. - İlahi Krallık yeryüzüne insan için en iyi hayat standardını getirecektir. Yeryüzüne asla imha veya yok edilmeyecektir. Kötülük ebediyen yok edilmiş olacaktır. Hayata götüren yol ancak bir tanedir. Şimdi biz son günlerde yaşamaktayız.

  5. - İnsanlık Ademin günahlarından dolayı ölmektedir. İnsan onu ölümle birlikte yok etmektedir. Ölüler insanlığın müşterek mezarına gidecektir. Ölümden kurtulmak için yegane ümit diriltilmektir. Bu da Yehova Şahidi olmaya bağlıdır. Adem 'den miras alınan günah sona erecektir. İnsan tekamül etmemiş fakat yaratılmıştır.

  6. - Cehennem diye insanların ruhlarının azap çektikleri bir yer yoktur.ve kadere inanmazlar.

  7. - Din sadece Yehova Şahitlerininkidir. Diğerleri sahtedir.

  8. - Şeytan bu dünyanın görülmez yöneticisidir.
  9. - Tapınmada suret resim haç tespih mum kullanılamaz.
  10. - Ruh çağırmak fal bakmak büyücülük ispirtizma yasaktır.
  11.- Yehova Şahidi dinlerarası işbirliği faaliyetlerine katılamaz. Yehova Şahidi kendini bu dünyadan uzak tutmalıdır. Yehova 'nın şahidi Yehovanın askeridir askerlik yapmaz bayrağı put olarak görür.
  12. - Ağızdan veya başka bir yolla bedene kan almak " Tanrının Kanunu" nun ihlalidir.

  13. - Yehova Şahitleri milli marşı milli duyguları milli sınırları kabul etmez.

  14. - Sebt Günü sadece Yahudilere verilmiştir ve Musa 'nın Kanunu ile birlikte son bulmuştur.

  15. - Ruhani sınıfı dini rütbe veya unvanlar Kutsal Kitaba uygun değildir.

  16. - Sakramentlerden sadece vaftiz ile Ekmek Şarap Ayini " Hatıra Yemeği" şeklinde nitelendirerek kabul ederler. Vaftizin çocuklara değil yetişkinlere ve tamamen suya daldırmakla olacağına inanırlar.

  17. - Kendini Yehova Şahitlerine adama (vakıf) vaftiz vasıtasıyla sembolize edilir.

  18. - Yehova Şahidi olmayan herkes " keçi" dir ve onlara karşıdır.
  19.- Yehova Şahitleri prensip olarak yaşadıkları ülkede siyasi ve politik yapılanmayıdevlet sistemini kabul ederler.Hiçbir şekilde siyasetle ilgilenmezler

  Günümüzde Yehova Şahitleri

  Günümüzde Yehova Şahitleri hemen hemen dünyanın tüm ülkelerinde taraftara sahip bir dini akım halini almıştır.Bir çok ülkede ibadetlerini gerçekleştirdikleri ve ibadetlerinin başında gelen Kitabı Mukaddes tetkiklerini yaptıkları " ibadet Salonları" bulunmaktadır.

  Yehova Şahitleri bazen 100.000 'e yakın kişinin katıldığı stad veya salonlarda düzenledikleri ibadet toplantılarıyla da günümüzde dikkat çeken dini harekettir.

  Her Yehova Şahidinin dinleri gereği yapması gereken şahitliğin anlatımı yani ev ev de olmak üzere hiç tanımadıkları insanlara Kitabı Mukaddes tetkiki yapmak üzere yayım faaliyetlerine her ülkede rastlanılabilir. Bu nedenle Yehova Şahitliği diğer yeni uzlaşmacı dini hareketlere göre daha hızlı yayılmaktadır. Yehova Şahitleri bu yönüyle taraftar sayısına göre yayıcısı ve yayın sayısı oransal olarak en fazla olan dini hareketlerin başında gelir.

  Yehova Şahitleri ayrıca yılda bir kez anma yemeği düzenlerler. Bu anma yemeklerine inananları ve sempatizanları katılır.

  Günümüzde 5.881.000 taraftarı olan Yehova Şahitliği Dininin (Gözcü Kulesi 1 Ocak 2002) taraftarlarına bir çok ülkede rastlanmasına rağmen en fazla taraftarı olan ülkeler ve taraftar sayısı ise şöyledir ;ABD 945.000 Meksika 535.000Brezilya 525.000 İtalya 236.000Nijerya 235.000Japonya 218.000Filipinler 135.000Almanya 161.000 Arjantin ve İngiltere 120.000 ‘er kişi.

  Türkiye 'de ise 1933 de 5 1950 de 60 kişi olan Yehova Şahitlerinin sayısı 2002 de 1.600 kişidir. Ülkemizde yaklaşık 25-30 cemaatleri vardır ve ayrıca İbadet Salonları da mevcuttur.Yargıtay 'ın 1986 'daki kararıyla Yehova Şahitliği farklı bir din olarak kabul edilmiş ve ibadet özgürlükleri Anayasa güvencesi altına alınmıştır. Yehova Şahitleri ülkemizde son yıllarda artan oranda örgütlenme faaliyetlerine başlamış olup " Uyan" adlı aylık " Gözcü Kulesi" adlı 15 günlük 2 düzenli dergi yayınlamaktadırlar. Ayrıca " Kule Yayınevi" adı altında bir de yayınevleri vardır.

  ALINTIDIR.


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Yehova Şahitleri

  Yehova Şahitleri

  Yehova'nın Şahitleri Dünya çapındaki bir dinsel topluluğun adıdır. Yehova ismi Yehova'nın Şahitleri'nin kutsal kitap olarak kabul ettikleri Kitabı Mukaddes'de şu şekilde geçer: Yeşaya 4310.

  • "Tanıklarım (Şahitlerim) sizlersiniz" diyor tanrı (Yehova) "Seçtiğim kullar sizsiniz."

  Yehova'nın Şahitleri kendilerini bu sözlere göre adlandırırlar. Kitabı Mukaddes'de çoğu kez "RAB" ve "Tanrı" olarak çevirileri yapılmış yerlerin birçoğunda orjinal dile göre Yehova sözcüğü geçmektedir. Yehova'nın Şahitleri'ne göre bu Tanrı'nın özel adıdır ve özel bir anlam taşımaktadır. Sayıca Dünya çapında 7 milyonu aşkın olduklarını ve dünyanın 236 ülke ve adasında faaliyet gösterdiklerini kendi kaynaklarında belirtmektedirler. Yehova'nın Şahitleri Hıristiyan Alemi olarak adlandırdıkları diğer Hıristiyanların inandığından tamamen ayrı bir dine inandıklarını söylerler.Yehova'nın Şahitleri'nin inançlarındaki ve inançlarını yerine getirmelerindeki büyük farklılıklar bunun başlıca nedenidir. Yehova'nın Şahitleri'ne göre "Hıristiyan Alemi" ilk Hıristiyanlığın inançlarından ve uygulamalarından çok uzaktır. Benzer şekilde diğer Hıristiyan mezhepleri de Yehova'nın Şahitleri'ni sapkın bir topluluk olarak nitelerler. Yehova'nın Şahitleri'ne göre ise İsa'nın gösterdiği dini ilk Hıristiyanlık örneğine göre kendileri uygulamaktadırlar. Onlara göre Hıristiyan Alemi olarak adlandırdıkları diğer Hıristiyanlık mezhepleri ise ilk Hıristiyanlık'tan farklıdırlar.

  Kendilerine göre Tanrı'nın istediği tek bir gerçek din vardır ve bu dini kendileri uygulamaktadırlar. Kitabı Mukaddes'in tüm kısımlarını Tanrı'nın sözü olarak kabul ederler ve diğer mezheplere göre oldukça farklı yorumlarlar. Yehova'nın Şahitleri haç kullanmazlar üçlük inançları yoktur. İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak ve Tanrı'dan aşağı bir konumda kabul ederler. Yehova'nın Şahitleri'ne göre Tanrı İsa'yı insanları günah ve ölümden kurtarmak üzere Adem'in suçuna yasal bir karşılık fidye olarak vermiştir ve Adem'in getirdiği günah ve ölümün bedelini günahsız olarak kendisi ölerek ödemiştir. Tanrı'nın adaleti gereği hiç bir suçluyu asla suçsuz çıkarmadığından dolayı Tanrı'nın böyle bir fidye düzenlemesi yaparak insanlara sevgi gösterdiğine inanırlar. Buna göre İsa'nın fidyesini kabul edip iman ederek Tanrı'ya itaat edenler ilerde bu fidyeden yararlanarak günahtan hastalıktan yaşlılıktan ve ölümden kurtulacaklardır.

  Yehova'nın Şahitleri'nin inancına göre insanların kurtulması için böyle bir fidye Adem ve Havva'nın kusursuzluklarını kaybederek günahlı ve ölümlü olmaları nedeniyle gerekli olmuştur. Onlara göre Adem ve Havva başlangıçta zihinsel ruhsal ve bedensel olarak tam bir kusursuzlukta yaratılmışlardı. Buna göre Adem ve Havva kusursuz ve tam olduklarından dolayı günahsız ve günaha yenik düşmeyecek bir yaradılıştaydılar. Bu nedenle hastalık yaşlılık ve ölüme yol açan günahlı ve günaha eğilimli olarak kusurlu bir yapıda değillerdi.

  Yalnızca Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri takdirde kesinlikle ölecekleri kendilerine bildirilmişti. Adem ve Havva günaha yenik düşecek bir yapıda olmamalarına rağmen özgür seçimleriyle Tanrı'ya kasten itaatsizlik ettiklerinden dolayı sonsuza dek yaşama hakkını kaybettiler. Bunu yapmaları sonucunda tam ve kusursuz olma durumlarını kaybederek günahlı ve kusurlu olma anlamına gelen bir yozlaşma sürecine girdiler. Sonuç olarak giderek zihinsel ruhsal ve bedensel yönden bir çöküş yaşamaya başladılar ve bunun sonucunda yaşlanarak öldüler. Yehova'nın Şahitleri'ne göre bütün insanlar Adem ve Havva'dan geldiklerinden dolayı aynı günahlı ve kusurlu yapıdadırlar. Bütün insanlar bozuk bir kalıp gibi olan Adem ve Havva'dan kalıtım yoluyla onlardaki kusurluluğu almışlardır. Bu şekilde tüm insanlar zihinsel ruhsal ve bedensel olarak kusursuzluktan çok uzaktadırlar ve bu nedenle yaşlanmakta hastalanmakta ve ölmektedirler. Yehova'nın Şahitleri'nin inancına göre kusurlu ve ölümlü insanların Tanrı'nın gözünde sonsuza dek yaşama hakkı yoktur. Bu durum Tanrı'nın insanların kurtuluşu için özel bir düzenleme yapmasını gerekli kılmıştır. Tanrı'nın bunu yapmasına yol açan etken onun insanlara duyduğu sevgidir. Bu düzenlemenin adı fidyedir. Bu fidye yoluyla Tanrı bu fidyeyi kabul eden insanlara yeniden bir yaşam armağanı verebilecektir. Yehova'nın Şahitleri'ne göre Tanrı "suçluyu cezasız bırakma"yan bir Tanrı'dır. Tanrı'nın günahlı insanları karşılıksız olarak bağışlaması suçu görmezden gelmek ve adaleti çiğnemek demek olduğundan böyle bir fidye düzenlemesinin gerekli olduğuna inanırlar.

  Tanrı Adem'in başlangıçtaki kusursuz ve ölümsüz durumuna eşdeğerde bir fidye olarak yerdeki yaşamını insanlar uğruna vermek üzere gökteki ruh varlık olan ilk oğlunu yeryüzüne göndermiştir. Yehova'nın Şahitleri'nin inancına göre İsa'nın yeryüzüne mucizevi olarak gelme nedeninin başlıca amacı bu fidyeyi sağlamaktır. Bu nedenle İsa suçsuz bir şekilde ölerek Adem'in yerine geçmiş ve insanlara yeryüzündeki kendi yaşama hakkını armağan etmiştir.

  Yehova'nın Şahitleri'nin inancına göre Yehova Tanrı Adem ve Havva'yı yeryüzünde sonsuza dek yaşamaları için yaratmıştır.

  Başlangıçta Adem ve Havva'nın yaşadıkları yer yeryüzünün küçük bir kısmını kapsayan ve içinden Pişon Gihon Dicle ve Fırat ırmaklarının aktığı "Aden Bahçesi" (Zevk Bahçesi) adı verilen özel bir parktı. Zamanla insanlar çoğaldıkça bu park bütün yeryüzünü içine alacak şekilde genişleyecekti.

  Yehova'nın Şahitleri'ne göre gururundan dolayı Tanrı'ya isyan eden Kerub bir melek Tanrı'nın insanlar ve yeryüzüyle ilgili amacını bozmaya çalışmıştır. Bu meleğin Tanrı'yı ve insanları suçlayan bazı iddiaları evrensel bir davayı ortaya çıkarmıştır. Yehova'nın Şahitleri'ne göre bu davanın iki önemli yönü vardır.

  • Birinci yönüyle egemenlik davasıdır. Şeytan Tanrı'nın evrendeki zeka sahibi varlıkların üzerindeki egemenliğinin haksız olduğunu ve Tanrı'nın yönetiminin bu varlıkların iyiliğine olmadığını iddia etmiştir.


  • İkinci yönüyle insanların vefaları üzerinde kuşku uyandırmıştır. Şeytan'a göre insanların hiçbiri Tanrı'ya vefalı değildir ve vefalı olanlar bunu yalnızca kendileri için iyi şartlarda yaparlar.

  Bu nedenle kendisine verilecek bir izinle bunu kanıtlayabileceğini iddia etmiştir. Tanrı adaleti gereği bu davalar sonuçlanıncaya kadar Şeytan ve insanlara 6000 yılı kapsayan bir süre için hukuksal bir izin vermiştir. Bu süre içinde Tanrı Adem ve Havva'yı yönettiği gibi insanları kendisi yönetmeyecek ve insanların kendilerini yönetmelerine izin verecektir. Bu izin sonucunda kimin haklı olduğu kanıtlanmış olacaktır. Yehova'nın Şahitleri bu davalar sonuçlandığında bütün kötülerin yeryüzünden temizleneceğine ve yeniden yeryüzünün ilk baştaki gibi güzel bir park haline getirileceğine inanırlar. Bunun olabilmesi için Tanrı özel bir düzenleme yapmış ve gökte tekrar yaşamak üzere dirilttiği İsa'yı bunun için görevlendirmiştir. İsa'ya verilen göreve göre İsa ve 144.000 kişilik diğer yardımcı yöneticiler yeryüzünü gökten 1000 yıl boyunca krallar olarak yönetecekler ve cennetin yeniden yeryüzünde kurulmasını sağlayacaklardır. Yehova'nın Şahitleri'ne göre bu yönetimin adı Tanrı'nın Krallığı'dır. Bu Krallık yeryüzünü yönettiğinde ölmüş kişilerden birçoğu yeniden yeryüzünde yaşamak için diriltileceklerdir. İsa'nın ve diğer kralların göksel yönetiminin insanların hastalık yaşlılık ölüm kötülükler suçlar yoksulluk savaş çevre kirliliği gibi bütün sorunlarına çözüm getireceklerine inanırlar. Bu nedenle siyasete karışmazlar ve bütün sorunların çözümünü Tanrı'nın Krallığı olarak adlandırdıkları bu yönetimden beklerler. Yehova'nın Şahitleri'nin diğer insanlara yaptıkları duyurunun en başta gelen kısmı Tanrı'nın Krallığı hakkındadır.

  Yehova'nın Şahitleri'nin inancına göre Tanrı Şeytan'a ve insanlara sınırlı bir süre için kendi istediklerini yapma izni vermiştir. Tanrı bu izni vererek aynı zamanda kötülüğe de belirli bir süre izin vermiş olmaktadır. Çünkü insanların kendi kendilerini yönetmek amacıyla kurduğu düzenler iyi amaçlarla oluşturulmuş olsa bile kaçınılmaz bir şekilde kötü ve bozuk bir dünya meydana getirecektir. Yehova'nın Şahitleri'ne göre bunun nedeni insanların kendi kendilerini başarılı bir şekilde yönetebilecek şekilde yaratılmış olmamalarıdır. Ayrıca başka önemli bir neden ise Şeytan'ın "bu dünyanın egemeni" olarak perde arkasından bütün dünya düzenini yönetiyor olmasıdır. Şeytan bunu yalnız başına yapmamaktadır. Çünkü bunu yaparken cin olarak adlandırılan Tanrı'ya karşı suç işleyerek kendi tarafına geçmiş birçok melek ona yardım etmektedir. Zamanla birçok melek Tanrı'nın Şeytan'ı hemen cezalandırmamış olmasından cesaret bularak ve Şeytan'ın da aldatıcı etkisiyle kendilerinde yanlış arzular geliştirmeye başladılar. Bunlar Adem'in yaratılışından 15 yüzyıl kadar sonra gökteki yerlerini bırakarak yeryüzüne geldiler ve erkek şeklinde maddeleşerek seçtikleri insan kızlarıyla yaşamaya başladılar. Bu olay Tufan'dan 150 yıl öncesine rastlamaktadır. Bu melekler tufanda insanlar boğulduğunda yeniden kendi madde bedenlerini ruha değiştirerek göğe döndüler. Ancak artık Tanrı'nın sadık melekleri arasında yer alamazlardı ve bu yüzden Şeytan'ın tarafına geçerek onunla birlikte Tanrı'nın amaçlarını bozmak için çalışmaya başladılar. Bunlar Şeytan'la birlikte yargılanacaklardır ve Tanrı o güne kadar bunların yeniden maddeleşmelerine izin vermeyip bunu yapmalarını "güçlü bağlarla" engellemektedir. Şeytan'ın ve cin adı verilen bu meleklerin amacı insanları saptırarak onların da kendileri gibi yargılanmalarını sağlamaktır. Bu yüzden insanları aldatabilmek için sahte dinler ve ruhçuluk başta olmak üzere birçok yöntemi kullanmaktadırlar.

  Yehova'nın Şahitleri Tanrı'nın Krallığı'nın MS. 1914 yılında gökte kurulduğunu ve pek yakında bu krallığın göksel ordularının Armagedon adı verilen bir savaşla bu dünya düzenini ortadan kaldıracağına inanırlar.

  MS. 1914'den Armagedon'a kadar geçen süreyi "Son Günler" olarak adlandırırlar. Son Günler esnasında bunun son günler olduğunu işaretleyen bileşik tek bir alamet olacaktır. Bu bileşik alamet şu unsurları kapsar: Matta 24. Luka 17. Vahiy 11. bölüm.

  • Savaşlar
  • Kıtlıklar
  • Depremler
  • Salgın hastalıklar
  • İnsanların yeryüzünü kirletip bozmaları
  • Kötülüklerin çoğalmasından ötürü çoğu kişinin insan sevgisinin soğuması
  • Gökteki Tanrı'nın Krallığı'nın bütün insanlara duyurulması

  Alıntıdır...

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Devamı...

  Bundan başka bileşik alametin diğer unsurları insanların kişiliğindeki yozlaşmayı kapsamaktadır. Örneğin: 2. Timoteos 3. bölüm.

  • Şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven para düşkünü övüngen kibirli küfürbaz anne baba sözü dinlemez nankör kutsallıktan ve sevgiden yoksun uzlaşmaz iftiracı özünü denetleyemeyen azgın iyilik düşmanı olacaklar. Hain aceleci (düşüncesiz) kendini beğenmiş Tanrı'dan çok eğlenceyi seven Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar.
  • Kötüler ve sahtekârlar aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar.

  Bu alametlerin dışında Armagedon'dan hemen önce tarihte eşi benzeri görülmemiş büyük bir sıkıntı dönemi başlayacaktır. "Büyük Sıkıntı" döneminin başlamasının son işareti insanların dünyaya barış getirme çabalarının doruğa ulaştığı ve bunu başardıklarını düşünerek belirgin bir şekilde bundan söz edecek olmalarıdır: 1. Selanikliler 5. bölüm.
  • Kardeşler bu olayların zamanı ve tarihi konusunda size yazmaya gerek yoktur. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki Rab'bin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. İnsanlar 'Her şey esenlik ve güvenlik içinde' dedikleri bir anda gebe kadının birden sancılanması gibi ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar.

  Yehova'nın Şahitleri'nin inancına göre Dünya çapındaki barış ve güvenlik duyurusunu Dünya çapında sahte dinlere karşı yapılan büyük bir saldırı izleyecektir. Bunun bir nedeni bu dinlerin siyasete karışmaları olmakla birlikte asıl neden Tanrı'nın kendi isteğini yapmaları için Dünya'nın siyasal güçlerine bunu yaptıracak olmasıdır. Bu saldırıda Birleşmiş Milletlerin başını çekeceği dünyanın bütün devletleri sahte dinleri yok etmek üzere askeri güçlerini ortaya koyacaklardır. Yehova'nın Şahitleri'ne göre bu sahte dinler Kitabı Mukaddes'de "Büyük Babil Dünya Fahişelerinin Ve İğrençliklerinin Anası" olarak adlandırılmaktadır. Kitabı Mukaddes'de sözü edilen "yedi başlı on boynuzlu üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavar" siyasal ve askeri unsurlarıyla geçmişteki dünya imparatorluklarını da kapsayarak günümüzdeki dünyanın bütün devletlerini simgelemektedir. Bu canavar eski Babil'den beri binlerce yıldır kendi üzerine binerek kendisini yönetmeye çalışan fahişeyi sırtından atacak ve onu parçalayıp yok edecektir. Yehova'nın Şahitleri'ne göre bu Dünya çapında bütün sahte dinlerin ve onun destekleyicilerinin siyasal otoritelerce yok edilecek olmaları anlamına gelmektedir. Şu sözlerden bu anlamı çıkarırlar: Vahiy 17. bölüm.
  • Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu: "Gel!" dedi. "Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhşunun şarabıyla sarhoş oldular." Bundan sonra melek beni Ruh'un yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı on boynuzlu üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş altınlar değerli taşlar incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle fuhşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kâse vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı: BÜYÜK BABİL DÜNYA FAHİŞELERİNİN VE İĞRENÇLİKLERİNİN ANASI. (...) Bundan sonra melek bana "Şu gördüğün sular -fahişenin kenarında oturduğu sular- halklar toplumlar uluslar ve dillerdir" dedi. "Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. Çünkü Tanrı amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte sözbirliği edecekler. Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir."

  Dinlere yapılan bu saldırı Büyük Sıkıntı adı verilen dönemin başlangıcını oluşturacak ve kesintisiz olarak Armagedon adı verilen Tanrı'nın Savaşı'na kadar giderek bir doruğa erişecektir. Armagedon Savaşı dünyanın geri kalan bütün unsurlarının yok edileceği bir savaştır. Bu savaş aynı zamanda Şeytan ve cinlerine karşı yapılacak olan ve bunların 1000 yıl bağlanarak etkisiz bırakılacağı bir savaştır. Bu şekilde Şeytan ve cinleri gelecek 1000 yıllık dönem boyunca insanları saptırmamaları için etkisiz bırakılacaklar ve 1000 yılın sonunda da tümüyle yok edilecekler. Yehova'nın Şahitleri Armagedon savaşını Şeytan ve onun yönetimindeki insanların kurduğu 666 sayısıyla simgelenen insan yönetimlerinden kaynaklanan bozuk dünya düzenini ortadan kaldırarak yeni adil bir dünya düzeninin kurulmasını sağlayacak olan Tanrı'nın adil bir yargısı olarak görürler. Armagedon Savaşı'nda yalnızca kötülerin ve bu dünya düzenini destekleyenlerin yok edileceklerini fakat iyi olan ve Tanrı'nın Krallığı'nın yönetiminde yaşamayı seçenlerin ise bu savaşta sağ bırakılacaklarına inanırlar. Tanrı'nın Krallığı bu sağ kalanlar üzerinde kendi yönetimini sürdürecek ve yeryüzünün temizlenerek yeniden "Aden Bahçesi" gibi bir cennete dönüşmesi sağlanacaktır.

  Yehova'nın Şahitleri hiçbir şekilde kan almamaktadırlar. Ancak onlar Tanrı'nın uyarılarına dikkat ederek kan yoluyla bulaşan çeşitli hastalıklardan korunduklarına inanırlar. Bu yaşamlarını biraz daha uzatmak için Tanrı'ya itaatsiz olmak istemezler. Kan nakli gerektirmeyen diğer tıbbi tedavi yöntemlerini tercih ederler. Fazla yaygın olmayan kansız ameliyat yöntemleri Yehova'nın Şahitleri'nin taleplerinden dolayı giderek Dünya çapında daha fazla uygulanmaktadır. Yehova'nın Şahitleri askerlik yapmazlar savaşmayı Tanrı'ya itaatsizlik olarak görürler. Siyasetten tamamen uzak kalmaya dikkat ederek hiç bir siyasi oluşuma destek vermez kötülemez ve karışmazlar.

  Yehova'nın Şahitleri ibadetlerinin dört önemli kısmı olduğuna inanırlar. Bunlar Kitabı Mukaddes'i inceledikleri toplantıları kendi başlarına incelemeleri Tanrı'ya dua etmeleri ve bilgilerini başka insanlarla paylaşmaları sorumluluklarıdır. Bundan başka Kitabı Mukaddes'in emrettiği iyi ahlaklı insan olma özelliğini her zaman uygulamaları gerekmektedir. Yehova'nın Şahitleri kendi aralarından zina hırsızlık yapma sigara uyuşturucu kullanma gibi ağır günahlar işleyenlerin yollarından dönmelerini beklerler. Bunu yapmayanlarla ise ilişkilerini keserler.
  Yehova'nın Şahitleri'nin önemli bazı inançları şunlardır:

  • İnsan öldüğünde tamamen toprak olur ve ruh diye adlandırılan bir kısmı yaşamaya devam etmez. Ruhun ölmezliği inancı Yaratılış 34'teki "Kesinlikle ölmezsiniz" diye Havva'ya söylenen yalanın devamı olarak Şeytan ve cinlerin insanları aldatmalarına dayanır. Onlar bunu ölüleri taklit ederek onların yaşadığı izlenimini uyandırarak yaparlar.


  • Ölüler tamamen bilinçsizdirler ve Dünya'ya gelmeden önceki var olmama durumuna dönerler. Ölüler için tek ümit Tanrı'nın onları yeniden diriltmesidir. Bu nedenle ölüm yeniden diriltilecek kişiler için bir uykuya benzetilir çünkü onlar yeniden uyandırılacaklardır.


  • "Birinci dirilme" olarak geçen sözler Tanrı'nın Gökteki Krallığı'nda yer alacak olan 144.000 kişiyi kapsar. Bunlar gökte yaşamak üzere ruh bedenlerle ruh varlıklar olarak diriltileceklerdir. Bu durum insanın öldükten sonra ruhunun göğe gittiği inancından farklıdır. Onlar bu duruma zamanı gelince diriltilme yoluyla erişirler. İnsanlığın geri kalanı için dirilme gökte değil yeryüzünde olacaktır.


  • Tanrı'nın gözünde yaşamaya değer görülen ölmüş kişiler yeryüzünde yeniden diriltileceklerdir.


  • Tanrı'nın gözünde yaşamaya değer görülmeyen ölmüş kişiler hiçbir şekilde diriltilmeyeceklerdir. Bu durum cehennemde yok edilme olarak adlandırılır.


  • Cehennem sonsuz yok olmayı simgeler. Hiç bir şekilde ateşli bir işkence yeri değildir. İsa'nın cehennemle ilgili anlatımları bu yok edilişi anlatan benzetmeler olarak mecazdırlar. Zengin adam ve Lazar'la ilgili İsa'nın anlatımı bu benzetmelerden biridir.


  • İnsanlar Tanrı'ya benzer yaratılmış olarak özgür iradeye sahiptirler ve kendi seçimlerini yaparlar. Kendi seçimlerine göre yaptıklarından Tanrı'ya sorumludurlar. Kader yoktur.


  • Yehova'nın Şahitleri'ne göre yalnızca Yehova'nın Şahidi adını taşımak bu dünya ortamının sonunda hayatta kalmak için yeterli değildir Tanrı'nın isteğine göre yaşamak gerekir.


  • Bütün dünyayı Adem ve Havva'nın günlerinden beri perde arkasından isyan etmiş melekler olan Şeytan ve cinlerinin yönettiklerine inanırlar. Bunların insanların çeşitli şekillerde yozlaşmalarını sağlayarak dünyadaki kötülüklerin artışına yol açtıklarına inanırlar.


  • Günlerimizin Tanrı'nın yeryüzünden bütün kötülükleri ve bu dünya ortamını kaldıracağı son günler olduğuna inanırlar.


  • Dünya'nın sonu geldiğinde Dünya'nın kendisi yok edilmeyecektir. Tanrı'nın amacı yeryüzünün cennet olması ve iyilerin burada sonsuza dek yaşamasıdır. Dünya'nın tamamen yok edileceği ve insanların ruhlarının gökteki bir cennette yaşayacağı inancı insanların dikkatini bu ümitten başka tarafa çekmek isteyen Şeytan ve cinlerden kaynaklanır. Tersine Vahiy 1118'de geçen "yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı da geldi" sözlerine göre yalnızca Dünya'yı bozanlar yok edilecektir. Vaiz 14'e göre "dünya sonsuza dek kalır."


  • Dünya'nın sonu geldiğinde Dünya'nın kendisi değil yalnızca üzerindeki kötü ortam ve onu destekleyenler yok edilecektir. Yehova'nın Şahitleri'ne göre insanlara yaşamak için yeryüzü verilmiştir ve cennet yeniden bu yeryüzünde kurulacaktır. Mezmurlar 3729'a göre "Doğrular Yer'i miras alacaklar ve orada sonsuza dek yaşayacak"lar.


  • Yaratılış 11 deki "Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı." sözleri Evren'in ve Dünya'nın yaratılışına değinir ve bu konuda herhangi bir zaman diliminden söz etmez. Yaratılış 1. bölüm 2'den başlayan sözler ise Dünya'daki karaların atmosferin oluşumu bitkilerin hayvanların ve insanın yaratılışını ele alır. Bunların yaratılışındaki gün kavramı 24 saatlik bir gün kavramı olmayıp binlerce yılı kapsar.

  Alıntıdır...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş