Hz.Adem ve Kaburga Kemiği

Hz.Adem çamurdan da Hz.Havva neden yaratılmış? Hz.Adem'in kaburga kemiğinden değil mi. Tevrat'ta öyle yazıyor. İyi de neden kaburga kemiği. Neden başka kemik değil de kaburga kemiği.

Bunun nedenini bir Sümerolog Samuel Noah Kramer çözdü. Sümerce'de 'ti' diye bir sözcük var. Bu sözcük hem 'yaşatmak' hem de 'kaburga kemiği' anlamına geliyor. Eva da 'yaşatan dişi' demek ama İbranice'de kaburga kemiğiyle hiç bi alakası yok.

Sümer Cennet Miti adı verilen mitte tanrı Enki'nin 8 yerinde ortaya çıkan hastalıkları iyi etmek için tanrıça Ninhursag 8 tanrıça yaratıyor. Bunlardan biri de bu Nin-ti adındaki tanrıça. 'Kaburga kemiğinin hanımı' anlamına geliyomuş. Bu tanrıçanın yaratılmasının nedeni Enki'nin kaburga kemiğini iyi etmek.

Aynı mitte şu meşhur ağacın meyvesini yeme olayı da var. Enki'nin sağında solunda yaraların çıkmasının nedeni de zaten bu meyveyi yeme olayı. Orda Hz.Havva henüz devreye girmemiş durumda. Sonradan işe karışıyo ama meyve de onun üstüne kalıyo.

Bu arada bu Sümer miti ile Kutsal Kitabın ne ilgisi mi var? Kutsal Kitab'ın birçok öyküsü Sümer mitlerinden alınmış da ondan.

ALINTIDIR.