Dünyadaki Deprem İnanışları


Hindistan:
Dünya bir kaplumbağanınüzerinde duran dört fil tarafından tutulmaktadır. Kaplumbağa da birkobranınüzerinde dengede durmaktadır. Bu hayvanlardan herhangi biri hareket edinceDünya sallanır.

Assam (Bangladeş ve Çin'inarasında Dünya'nın içinde yaşayan bir insan ırkı vardır. Buinsanlar yer yüzeyinde
insan olup olmadığını anlamak için zaman zaman yeri sallarlar. Çocuklarsarsıntıyı hissettiklerinde Yaşıyorumyaşıyorum diye bağırdıkları zaman Dünya'nın içindeki insanlar yer yüzeyindeinsan olduğunu anlarlar ve sarsıntıyı keserler.

Sibirya: Dünya bir kızaküzerindedir ve bu kızağı kullanan kişi Tanrı Tuli'dir. Birkaç pireli köpek de bukızağı çekmektedir.Köpekler kaşınmayı durdurduklarında Dünya sallanır.

Meksika: El Diablo isimli bir canavarDünya üzerinde dev yarıklar açmaktadır. Bu yarıklar da şimdiki faylardır. O veşeytansal arkadaşları yeryüzünükarıştırmak istedikleri zaman bu dev yarıkları kullanmaktadır ve depremolmaktadır.

Mozambik: Dünyayaşayan bir yaratıktır ve problemleri insanlarınki ile aynıdır. Bazen yaratıkateşlenir ve üşür biz detitrediğini hissederiz.

Belçika: Dünyaüzerinde yaşayan insanlar aşırı günahkároldukları zaman Tanrı insanlaragezegenimizi çevreleyen havayı savurmak üzere kızgın bir melek gönderir. Meydanagelen fırtınalar Dünya'da bir dizişok şeklinde hissedilen bir müzik tonu yaratır.

DoğuAfrika: Büyük bir balık üzerinde bir taştaşımaktadır. Bir inek de o taşın üzerine oturmuştur ve Dünya da ineğin birboynuzunun üzerinde dengelenmiştir. İneğin boynu ağrıdığı zamanDünya'yı boynuzu ile fırlatıp diğer boynuzunda tutmaktadır.Böylelikle de yersallanmaktadır.

Romanya: Dünya üç direküzerinde durmaktadır. Yardımseverlik umut ve güven.İnsanoğlu bu öğelerden birisini veya birkaçını kaybederse direklerin taşıma gücüazalır ve Dünya sallanır.

Yeni Zelanda: Dünyaadlı Anne'nin karnında bir çocuk vardır. İsmi Genç Ru'dur. Rune zaman Dünya Anne'nin karnını tekmelerse o zaman Dünya sallanır.

Kızılderililer: Birgün Chickasaw şefiChoctaw prensesine aşık olmuş şef çokyakışıklıymış fakat ayağınınbirisi yamukmuş bu yüzden de ismiAksakayak'mış. Daha sonra şef prensesi istemiş ve prensesinin babası reddetmiş.Bunun üzerine şef ve ordusu prensesi kaçırmış ve hep birlikte evliliklerinikutlamaya başlamışlar. Ama Büyük Ruh çok sinirlenmişve ayağını yere hızla vurmuş. Meydana gelen sarsıntıMississipi Nehri'nin taşmasına neden olmuş. Böylece düğündeki herkes boğulmuş.(Mississipi Nehri'nin yanındaki Aksakayak Gölü1812 yılındaki Yeni Madrid depreminden sonra oluşmuştur.)

Batı Afrika: Dünya büyük bir dağ ilebir devin arasındaki bir yatay bir disk şeklindedir. Devin göreviDünya'yı karısınınki isegökyüzünü taşımaktır. Dev karısına her sarılışında Dünya sallanır.

Hindistan: Yedi tane yılangardiyan cennetin en alt noktasında 7 odayı korumaklagörevlendirilmiştir. Bu gardiyanlar aynı zamandasırayla Dünya'yı tutmaktadırlar. Gardiyanlar görevleri birbirlerindendevralırken Dünya sarsılmaktadır.

Litvanyarebkuhls isimli bir Tanrı cehennemdeyürürken Dünya'yı da kollarında taşır. Drebkuhlsne zaman kötü bir gün geçirirse o zaman Tanrı'nın elleri yorulmaktadır veTanrı'nın taşıma gücü azaldığı için Dünya sallanmaktadır.

Kolombiya: Dünya ilk oluştuğunda üç tane kalas üzerindeduruyormuş. Fakat birgün Chibchacum isimli bir TanrıBogota Ovası'nın sular altında kalmasının çok eğlenceli olacağını düşünmüş vebir sel meydana getirmiş. Bundan dolayı ChibchacumDünya'yı omuzunda taşımak üzere cezalandırılmış. Sonra Chibchakum çok sinirliolmuş ve zaman zaman kızdığında Dünya'yı sallamaya başlamış.

İskandinavya: Tanrı Lokierkek kardeşinin ölümünden dolayı cezalandırılır ve yeraltındaki bir mağarayakapatılır. Kafasının üzerindeki bir yılan dadurmadan zehirini damlatır. Loki'nin kız kardeşi de bir kapta bu zehiri toplar.Zaman zaman kızkardeşi kabı boşaltmak üzere oradan ayrılır. O durumda da zehirLoki'nin yüzüne damlar. Zehir damlalarından kurtulmak için Loki eğilip kafasınıoynattıkça yer sarsılır deprem olur.

Yunanistan: Aristotle ve WilliamShakespeare'e göre Henry adlıoyunda kuvvetlivahşi rüzgárlar yeraltındaki mağaralarda tutulmaktadır. Kaçmak içinuğraştıklarında verdiklerimücadele depremlere neden olurlarmış.

Japonya:Japon Adalarını sırtında taşıyan büyük bir kedi balığı (ya da Namazu)denizin altında kıvrılmış halde durmaktadır. Diğer taraftan Tanrı Daimyojinkafasının üzerinde çok ağır bir taş olduğundan hareket edememektedir. Bir araNamazu hareket ederek Naimyojin'in dikkati dağılır ve yer sarsılır.

Orta Amerika: Dünyadört köşesinde dört Tanrı bulunan bir kare şeklindedir. Yeryüzünde nüfusarttığında fazlalığı dökmek için bu kare alanısallarlarmış.