Kozmos'dan Gelen Tanrilar


KUTSAL Kitaplara göre insanoğlu Adem ve Havva'dan türedi. Dünyaya gelmiş bütün Dinlerde İnsan oğlunun yaratılışı böyle öğretilir.


Ancak bugün İlmin geldiği yere ve teknolojik gelişmelere göre bu anlatılanların aynen kabulü gittikçe daha büyük bir insan kütlesi için zor olmaktadır.

Batılı araştırmacılarda Kutsal Kitap da ki şu bölüme dikkat çekiyorlar (Tevrat / Yaradılış Bölümü 6) "Ve Vaki oldu ki toprağın üzerinde insanlar çoğalmaya başladı ve onların kızları doğduğu zaman Tanrı Oğulları insanların kızlarının güzel olduklarını gördüler ve bütün seçtiklerini kendilerine eş aldılar( ...) Tanrı oğulları insan kızlarına vardılar ve bu kızlar onlara çocuk doğurdular. O günlerde hem de ondan sonra yeryüzünde Nefillim (Devler) vardı. Bunlar eski zamanların zorbaları şöhretli adamlarıydı. "

Bu ifadeler çoğu kişiye göre diğer yaratılış öykülerinden farklıydı. Burada sözü edilen "Tanrı oğulları kimlerdi. ?" Bunlara " Tanrılar" denilebilir miydi? Bu bir ifade hatası mıydı yoksa böyle bir ırk var mıydı?.

Yunan Mitolojisindeki Tanrılar benzeri aşk serüvenleri yaşıyorlardı. Ve bunlar nesillerinin devamı için çoğalmak zorunda idiler. Ölümlüler ile bir diğer dünyadan gelen varlıklar arasında ki Aşk ilişkilerine Kuzey Amerika yerlilerinin inançlarında da rastlanır. Kolombiya da yaşayan Thomsor Kızılderilileri " göklerden gelen varlıkların " evli kadınları nasıl kaçırdıklarını anlatırlar. Bu saldırıya karşı Dünya insanları bir karşı birlik kurdular fakat dünya dışı varlıklarla mücadeleye güçleri yetmedi. Washington' daki Quın Alt Kızılderilileri tarafından anlatılan bir öyküde şöyle deniyor. " Saldırganlar yıldızların olduğu yerden gökyüzü ülkesinden geldiklerini bildirdiler. Daha sonra iki genç kızı yıldızlara kaçırdılar. Bu olay Kabileye karşı savaş ve felaket getirdi."

Maori yerlilerinin kabile reisinin kızı ile yıldızlardan gelen bir Prens arasındaki aşk kabileye çok faydalı oldu ve kabile insanları Uzaylılardan bir çok yeni şeyler öğrendiler. Uzaydan gelen varlıklarla insanlar arsındaki yakın ilişkilere hemen hemen bütün halk inanışlarında rastlanır. Peru'da yaşayan Machinguenga yerlileri Gökyüzünden parlak bir yolla inen varlıklardan söz ederler.

Aslında bazı efsaneler günümüzde uçan daireler tarafından kaçırılan insanların öykülerini hatırlatıyor.

İngiliz arkeolojisinin en önemli adlarından T.C. Lethbridge'in iddiası Cambridgeshire deki Wandle burry çayırında bulunan Tanrı figürleriyle ilgiliydi. Bu figürler tebeşirle çizilmişler ve çok büyük boyutta idiler. Çalışmasını sonucunda " Tanrının oğulları" Efsanesi ile en geniş noktasına ulaştı. " Tanrının oğulları adı verilen bir ırk vardır. Bu ırk dünya kadınınla bir tür evlilik ilişkisi kurdu. Bu bence iyice araştırılması gereken bir durumdur. "Lethbridge bu arada diğer mitolojik kanıtlara dikkati çekti eski Din kitaplarında bir sürü olay anlatılıyordu. Tanrı Elijah ateş saçan Arabasıyla göklerde dolaşırdı. Eski Yunan tanrıları uçan arabalarıyla gezerlerdi. Buna benzer olaylar eski Hint metinlerinde de yer alıyordu

Tanrı sözcüğüyle anlatılmak istenen güçlü varlıkların uçan makinelere ve öldürücü silahlara sahip oldukları iddia ediliyordu.

Bundan şu sonuç çıkıyordu: "Dünyadaki Mitolojik öykülerin Hemen hemen tümü başka dünyalardan dünyamıza yapılan ziyaretlerin bir anısıdır. Bu ziyaretler muhtemelen 5000 yıl veya belki daha uzun bir zaman önce gerçekleştiler. İnsanları gökyüzüne çekerek kendi medeniyetlerineg*türdüler ve burada da insanla karıştılar. Bu fikre sıcak bakan daha bir çok İlim adamı veya araştırmacı vardır. Bunların arasında Erich Von Daniken aynı fikri müdafaa eden Tanrıların Arabaları kitabını yazdı ve dünya çapında çok büyük bir sükse yaptı. Bu arada Louis Pauwel ? Jacque Bergier Raymond Drake - John Mitchel ve Brisley Le Poer Trench ve benzerleri bu fikirleri müdafaa eden araştırmalar yapıp eserler yazdılar.

Batı Afrikalı Dogon Kabilesi' nin Tanrıları arasında Nommo Adıyla bilinen yarı balık yaratıklar vardır. Bunlar gök gürültüleri arasında gökten inen bir hortumla döne döne gelmişlerdir. Dogonlar Uygarlıklarını bu yaratıklardan öğrendiklerini söylüyorlar ve onların evi Sirius B yıldızıydı. Avustralya yerlilerine göre dünyanın düzenini Wondjina denen yaratıklar kurmuşlardır. Ve inanışlarına göre gökyüzündeki gizemli ışıklarda oturuyorlardı. Bulunan eski Yunan vazolarında resimlerde Bereket Tanrısı Demeter ve Yardımcısı Triplomus? u iki tekerlekli arabasının Üstünde ejderha ve kanatlara hakim arabasını sürerken gösterir. Peygamber Hezekiel ünlü Tanrıyı görme olayıyla benzerlik göstermektedir. Bu olay eski Din kitaplarında sık sık anlatılır;

"Hezekiel Babilde Cheabar nehrinin kıyısında otururken uzaktan yaklaşan bir hortum gördü. Bu hortum giderek ateşle çevrelenmiş bir buluta dönüştü. Sonra bir fırtına gürültüsüyle yeryüzüne indi. Hezekiel göz kamaştıran bir görünümle karşı karşıyaydı. Yeryüzüne inen tekerleklerinde kanatları olan canlı yaratıkların çektiği bir arabaydı. Arabanın Taht kısmında insan biçiminde biri vardı". Bu hadisenin aynısı da Mısırdan çıkış / Tevrat? da Musa ile Tanrı' nın Sinai dağında karşılaşması: 19:9 / RAB Musa? ya "sana koyu bir bulut içinde geleceğim" dedi "Öyle ki seninle konuşurken halkın işitsin ve her zaman güvensin Şimdi git üç gün sonra halkınla gel dedi Tanrı".

Mısır' dan çıkış / 19: 16 Üçüncü günün sabahı gök gürledi şimşekler çaktı. Dağın üzerine koyu bir bulut vardı. Derken çok güçlü bir boru sesi duyuldu. Ordugahta herkes titremeğe başladı. Sina Dağının her yanında duman tütüyordu. Çünkü RAB dağın üstüne Ateş içinde inmişti. Dağdan ocak gibi duman çıkıyor bütün dağ şiddetle sarsılıyordu

ALINTIDIR.